ENEA dane finansowe

ENEA dane finansowe

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

enea-logo ENEA dane finansowe

Obecny artykuł przedstawia dane finansowo-ekonomiczne grupy ENEA: akcjonariat, zarząd oraz tabelki finansowe i strategia rozwoju grupy. Sprawdź również opinie konsumentów na temat firmy ENEA oraz główne informacje o dostawcy i sprzedawcy prądu ENEA.

ENEA główne informacje o Grupie

ENEA jest jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Od momentu liberalizacji rynku energetycznego i rozdzielenia działalności dostawy i sprzedaży prądu w 2007 roku, firma ENEA Operator Sp Z o.o. działa jako Operator Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej w północno-zachodniej Polsce. ENEA Operator działa na terenach województw Wielkopolskiego, Zachodnio-Pomorskiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego oraz, w niewielkiej części, Dolnośląskiego i Pomorskiego. Firma ENEA S.A. jest sprzedawcą prądu dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na terenie całego kraju.

Grupa ENEA, z siedzibę w Poznaniu, zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Grupa powstała z połączenia pięciu zakładów energetycznych w północno-zachodniej Polsce, w Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. W późniejszej fazie rozwoju Grupa przejęła inne elektrownie, między innymi w Kozienicach. W 2013 roku, firma zatrudniała blisko 10 000 pracowników będąc jednym z największych pracodawców w północno-zachodniej Polsce.

ENEA Akcjonariat

Grupa ENEA zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 1 Marca 2014 roku. 31 Marca 2014 roku, głównym udziałowcem spółki był Skarb Państwa, posiadający 51,50% akcji spółki, do pozostałych udziałowców należało 48,50% akcji spółki.

ENEA Zarząd

Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacje we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd grupy ENEA S.A. :

Krzysztof Zamasz – Prezes Zarządu

Dalida Gepfert – Członek Zarządu do spraw Finansowych

Grzegorz Kinelski – Członek Zarządu do spraw Handlowych

Paweł Orlof – Członek Zarządu do spraw Korporacyjnych

ENEA Dane finansowe

W 2013 roku Grupa ENEA miała 9,15 miliardów złotych przychodu ze sprzedaży netto i 715 milionów złotych zysku netto.

Wskaźnikrok 2010rok 2011rok 2012rok 2013
Przychody ze sprzedaży netto (tys. zł)7 836 8759 708 51210 091 3509 150 520
EBITDA (tys. zł)1 364 6361 528 7741 574 6261 658 784
Zysk netto (tys. zł)639 381793 928694 066715 364

Strategia rozwoju ENEA

Głównym celem strategii grupy ENEA jest budowa wartości finansowej ze względu na akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Aby osiągnąć ten cel grupa planuje:

koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości, budowe silnej pozycji GK ENEA na rynku w długim okresie, rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz zapewnienie pełnej integracji operacyjnej Grupy i stałe podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności jej funkcjonowania

Docelowy scenariusz rozwoju obejmuje obszary wytwarzania, obrotu hurtownego, dystrybucji i sprzedaży. W ramach jej strategii grupa ENEA planuje skupiać się nad poprawą kluczowych wskaźników finansowych, w tym wzrostu rentowności kapitałów własnych oraz obsługi klienta. Grupa planuje wprowadzenie działania restrukturyzacyjnego podmiotów o działalności niepowiązanej z działalnością przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, aby utrzymać w strukturze jedynie spółki z podstawowego łańcucha wartości oraz spółki je wspierające. Poprawa efektywności Grupy powinna być umożliwiona przez koncentrację na działalności podstawowej, corocznego obniżenia kosztów obsługi klienta i optymalizacji kosztów stałych. Grupa ENEA planuje zwiększenie marży ze sprzedaży produktów w ramach sprzedaży i obrotu hurtowego, wprowadzenie programu polepszenia jakości sieci oraz podnosienia jakości obsługi klienta. Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych o dodatkowe 1.075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 roku. Docelowo w 2020 roku ENEA nosi się z zamiarem dodatkowych około 500 MWe z Odnawialnych Źródeł Energii oraz około 300 MWe i 1 500 MWt ze Źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych. Do realizacji zaplanowanych inwestycji na lata 2014-2020 Grupa Kapitałowa ENEA przewiduje potrzebę łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 20 miliardów złotych. Z tych nakładów można wyodrębnić kwotę 11,8 miliardów złotych na rozwój obszaru wytwarzania i dystrybucji w tzw. wielkości podstawowej oraz 7,7 mld zł na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, kogenerację i sieci ciepłowniczych (ceny roku 2013, bez kosztów finansowania). Planowane nakłady inwestycyjne mają być pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę