ENEA dane finansowe

ENEA dane finansowe

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

enea-logo ENEA dane finansowe

Obecny artykuł przedstawia dane finansowo-ekonomiczne grupy ENEA: akcjonariat, zarząd oraz tabelki finansowe i strategia rozwoju grupy. Sprawdź również opinie konsumentów na temat firmy ENEA oraz główne informacje o dostawcy i sprzedawcy prądu ENEA.

ENEA główne informacje o Grupie

ENEA jest jednym z największych koncernów energetycznych w Polsce. Od momentu liberalizacji rynku energetycznego i rozdzielenia działalności dostawy i sprzedaży prądu w 2007 roku, firma ENEA Operator Sp Z o.o. działa jako Operator Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej w północno-zachodniej Polsce. ENEA Operator działa na terenach województw Wielkopolskiego, Zachodnio-Pomorskiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego oraz, w niewielkiej części, Dolnośląskiego i Pomorskiego. Firma ENEA S.A. jest sprzedawcą prądu dla odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych na terenie całego kraju.

Grupa ENEA, z siedzibę w Poznaniu, zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Grupa powstała z połączenia pięciu zakładów energetycznych w północno-zachodniej Polsce, w Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. W późniejszej fazie rozwoju Grupa przejęła inne elektrownie, między innymi w Kozienicach. W 2013 roku, firma zatrudniała blisko 10 000 pracowników będąc jednym z największych pracodawców w północno-zachodniej Polsce.

ENEA Akcjonariat

Grupa ENEA zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 1 Marca 2014 roku. 31 Marca 2014 roku, głównym udziałowcem spółki był Skarb Państwa, posiadający 51,50% akcji spółki, do pozostałych udziałowców należało 48,50% akcji spółki.

ENEA Zarząd

Zarząd jest odpowiedzialny za prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacje we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd grupy ENEA S.A. :

Krzysztof Zamasz – Prezes Zarządu

Dalida Gepfert – Członek Zarządu do spraw Finansowych

Grzegorz Kinelski – Członek Zarządu do spraw Handlowych

Paweł Orlof – Członek Zarządu do spraw Korporacyjnych

ENEA Dane finansowe

W 2013 roku Grupa ENEA miała 9,15 miliardów złotych przychodu ze sprzedaży netto i 715 milionów złotych zysku netto.

Wskaźnik rok 2010 rok 2011 rok 2012 rok 2013
Przychody ze sprzedaży netto (tys. zł) 7 836 875 9 708 512 10 091 350 9 150 520
EBITDA (tys. zł) 1 364 636 1 528 774 1 574 626 1 658 784
Zysk netto (tys. zł) 639 381 793 928 694 066 715 364

Strategia rozwoju ENEA

Głównym celem strategii grupy ENEA jest budowa wartości finansowej ze względu na akcjonariuszy i zapewnienie klientom bezpieczeństwa dostaw energii. Aby osiągnąć ten cel grupa planuje:

koncentrację działalności na rynku elektroenergetycznym, rozwój we wszystkich ogniwach energetycznego łańcucha wartości, budowe silnej pozycji GK ENEA na rynku w długim okresie, rozwój Grupy wspierany poprzez akwizycje w ramach pojawiających się okazji rynkowych oraz zapewnienie pełnej integracji operacyjnej Grupy i stałe podejmowanie działań na rzecz poprawy efektywności jej funkcjonowania

Docelowy scenariusz rozwoju obejmuje obszary wytwarzania, obrotu hurtownego, dystrybucji i sprzedaży. W ramach jej strategii grupa ENEA planuje skupiać się nad poprawą kluczowych wskaźników finansowych, w tym wzrostu rentowności kapitałów własnych oraz obsługi klienta. Grupa planuje wprowadzenie działania restrukturyzacyjnego podmiotów o działalności niepowiązanej z działalnością przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, aby utrzymać w strukturze jedynie spółki z podstawowego łańcucha wartości oraz spółki je wspierające. Poprawa efektywności Grupy powinna być umożliwiona przez koncentrację na działalności podstawowej, corocznego obniżenia kosztów obsługi klienta i optymalizacji kosztów stałych. Grupa ENEA planuje zwiększenie marży ze sprzedaży produktów w ramach sprzedaży i obrotu hurtowego, wprowadzenie programu polepszenia jakości sieci oraz podnosienia jakości obsługi klienta. Grupa będzie dążyła do rozwoju mocy wytwórczych o dodatkowe 1.075 MWe w segmencie elektrowni systemowych w 2017 roku. Docelowo w 2020 roku ENEA nosi się z zamiarem dodatkowych około 500 MWe z Odnawialnych Źródeł Energii oraz około 300 MWe i 1 500 MWt ze Źródeł kogeneracyjnych i sieci ciepłowniczych. Do realizacji zaplanowanych inwestycji na lata 2014-2020 Grupa Kapitałowa ENEA przewiduje potrzebę łącznych nakładów inwestycyjnych w wysokości 20 miliardów złotych. Z tych nakładów można wyodrębnić kwotę 11,8 miliardów złotych na rozwój obszaru wytwarzania i dystrybucji w tzw. wielkości podstawowej oraz 7,7 mld zł na rozwój Odnawialnych Źródeł Energii, kogenerację i sieci ciepłowniczych (ceny roku 2013, bez kosztów finansowania). Planowane nakłady inwestycyjne mają być pokryte ze środków własnych oraz pozyskanego finansowania dłużnego.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę