Skip to main content

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

Jak czytać fakturę za energię elektryczną od PGE?

Obecny artykuł opisuje poszczególne informacje znajdujące się na fakturze energii elektrycznej firmy RWE. Dodatkowe, uzupełniające informacje na temat rachunków za prąd można znaleźć pod następującymi linkami: jakie są opłaty na rachunku za prądco ile przychodzi rachunek za prąd, oraz jak czytać fakturę za prąd.

Faktura PGE

Opis faktury na podstawie wzoru dostępnego na stronie firmy PGE

Dane korespondencyjne sprzedawcy energii elektrycznej PGE
1) Adres korespondencyjny firmy
2) Dane kontaktowe biura obsługi klienta firmy

Dane klienta
3) Indywidualny numer klienta
4) Adres korespondencyjny płatnika
5) Adres korespondencyjny klienta (miejsce PPE tzn. licznika)
6) Numer ewidencyjny (indywidualny numer powiązany z PPE)
7) Charakterystyki abonamentowe
8) Grupa taryfowa (G, C idt.)
9) Okres rozliczeniowy

Rachunek : obliczanie należności za energię
10) Numer faktury
11) Zużycie energii czynnej, czyli ilość energii w kWh pobranej w okresie rozliczeniowym (=różnica między obecnym odczytem a poprzednim)
12) Cena jednostkowa energii elektrycznej (według wybranej taryfy)
13) Wyliczenie należności za dostarczenie energii elektrycznej w oparciu o dokonane
14) Całkowity koszt netto zużycia prądu w okresie rozliczeniowym
15) VAT za sprzedany prąd
16) Kwota obowiązkowego podatku akcyzowego (już wliczony w koszcie prądu, ale musi się obowiązkowo pojawiać na fakturze)

Prognozy
17) Lista prognoz
18) Okres rozliczeniowy którego dotyczą prognozy
19) Kwoty do zapłaty w kolejnych miesiącach
20) Terminy płatności kolejnych blankietów

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

Back to top