Zmiana sprzedawcy prądu w bloku

Zmiana sprzedawcy prądu w bloku

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Od 2007 roku wszyscy odbiorcy mieszkający w bloku w Polsce mają możliwość zmiany swojego sprzedawcy prądu. Aby wybrać odpowiedniego sprzedawcę, należy sprawdzić, jacy sprzedawcy prądu działają na terenie obsługiwanym przez naszego dostawcę energii elektrycznej (tutaj możesz sprawdzić, kto jest Twoim dostawcą prądu). Każdy odbiorca ma również prawo wybrać sprzedawcę spoza listy udostępnionej przez Operatora, pod warunkiem zawarcia Generalnej Umowy Dystrybucyjnej między dystrybutorem, a wybranym sprzedawcą energii w przyszłości.

Jeżeli już wybrałeś nowego sprzedawcę prądu, możesz samemu przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy lub udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on mógł zająć się wszystkimi formalnościami. Poniżej znajdziesz dokładny opis kroków, które należy wykonać w obu przypadkach.

lista
Odbiorca przeprowadza procedurę zmiany sprzedawcy w bloku na własną rękę

Odbiorca przeprowadza procedurę zmiany sprzedawcy w bloku na własną rękę

Wybór nowego sprzedawcy i zawarcie z nim umowy sprzedaży

umowa

Pierwszym etapem opisywanego procesu jest zawarcie standardowej lub kompleksowej umowy sprzedaży prądu z nowym, wybranym przez mieszkańca bloku sprzedawcą. Sprawdź na co zwracać uwagę przed zawarciem nowej umowy ze sprzedawcą prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży. Aby zapewnić sobie ciągłość w sprzedaży prądu, nowa umowa powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu.

Wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy prądu

Odbiorca pobierający prąd w bloku musi wypowiedzieć umowę sprzedaży prądudotychczasowemu sprzedawcy, składając pisemne oświadczenie. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca rozwiązuje tzw. umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa dotycząca usługi jego dostarczenia

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu jest upływ okresu jej trwania, wraz z okresem wypowiedzenia. W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji związanych z dublowaniem umów lub konieczności poniesienia kar umownych wobec byłego sprzedawcy, ważne jest aby przed wypowiedzeniem umowy z aktualnym sprzedawcą lub dostawcą, (w przypadku pierwszej zmiany) sprawdzić terminy umowne które nas wiążą.

Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu i rozwiązania umowy kompleksowej, oprócz podpisania nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą, odbiorca musi też zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD). Umowa o sprzedaż wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej i może być podpisana na czas nieokreślony. Jeżeli odbiorca już dokonał zmiany sprzedawcy, nie ma konieczności wypowiadania i ponownego zawierania umowy z OSD.

Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o dokonywanej zmianie

Mieszkaniec bloku musi powiadomić Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy prądu, wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej operatora. Dystrybutor jest zobowiązany do umożliwienia konsumentowi zmiany sprzedawcy zanim upłynie 21 dni, licząc od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

Ewentualna wymiana licznika

W zależności od wielkości zużycia energii elektrycznej, zmiana sprzedawcy może wymagać wymiany licznika, czyli dostosowania tzw. układu pomiarowo-rozliczeniowego. Koszty związane z taką operacją ponosi najczęściej Operator Systemu Dystrybucyjnego, który w przypadku bloku jest właścicielem licznikóworaz linii dystrybucyjnych na terenie jego działania. Jeżeli już doszło do zmiany sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma potrzeby jego ponownej zmiany lub dostosowania.

Ostateczny odczyt licznika i rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

licznik

Dotychczasowy sprzedawca jest zobowiązany do końcowego rozliczenia z konsumentem zmieniającym sprzedawcę w terminie najpóźniej 42 dni od dnia dokonania zmiany. Operator Systemu Dystrybucyjnego ma obowiązek przekazywać stan licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez funkcji transmisji danych odczyt może być opóźniony, choć nie powinien trwać dłużej niż 5 dni roboczych od momentu zmiany sprzedawcy.

Odbiorca udziela pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy

Odbiorca udziela pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy

Jeżeli odbiorca udzieli pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, to jednocześnie upoważnia go do wykonania w jego imieniu wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu w jego mieszkaniu w bloku. W takim wypadku proces zmiany sprzedawcy stanie się o wiele prostszy dla odbiorcy.

Wybór nowego sprzedawcy i zawarcie z nim umowy sprzedaży

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą, odbiorca upoważnia tego sprzedawcę do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. Nowy sprzedawca zajmuje się wówczas wszystkimi, opisanymi wcześniej formalnościami, a także dokonuje wszelkich potrzebnych zmian w imieniu odbiorcy.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę