Stała cena prądu dla firm. Korzyści i ryzyka zakupu energii elektrycznej po stałej cenie.

Stała cena prądu dla firm. Korzyści i ryzyka zakupu energii elektrycznej po stałej cenie.

Przedsiębiorcy są grupą, która może korzystać z wielu sposobów zakupu energii elektrycznej zużywanej na potrzeby firmy. Może to być zakup taryfowy w taryfie A, B lub C, w zależności od wielkości zużycia oraz przyłączenia do sieci niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Sprzedawcy energii oferują przedsiębiorcom również inne niż taryfowa formy zakupu energii. Są to różnego rodzaju produkty, m.in.:

  • zakup po stałej cenie;
  • zakup w oparciu o notowania na Towarowym Rynku Energii;
  • produkty ekologiczne;
  • produkty łączone (energia elektryczna plus gaz).

Wobec rosnących cen energii elektrycznej, w połowie 2022 r. coraz więcej firm zainteresowanych jest produktem „stała cena”. Dlaczego tak się dzieje i jakie korzyści odnosi przedsiębiorca decydując się na stałą cenę energii elektrycznej? Czy rzeczywiście taka oferta jest opłacalna? Sprawdź, czytając poniższy tekst.

Czym jest produkt „stała cena”?

Produktem „stała cena” jest nazywana skrótowo umowa między sprzedawcą energii elektrycznej a jej odbiorcą, która zapewnia odbiorcy zakup energii po jednakowej cenie w okresie wskazanym w umowie. Sprzedawcy prądu proponują umowy roczne, dwu-, trzy-, a nawet czteroletnie.

Charakterystyczną cechą oferty „stała cena” jest wyżej wyceniana kWh, niż w przypadku produktów z ceną zmienną. Warto podkreślić, że umowa sporządzana jest zawsze indywidualnie. W tej sytuacji przedsiębiorstwo A pobierające z sieci tę samą liczbę MWh energii miesięcznie co przedsiębiorstwo B, może otrzymać propozycję innej ceny stałej niż przedsiębiorstwo B. Poza wolumenem istotny jest też profil zużycia energii, a w szczególności to, jakie ilości są pobierane i w jakich godzinach doby.

Korzyści ze stałej ceny

Skoro energia kupowana po stałej cenie jest droższa niż po cenie zmiennej, dlaczego w ogóle przedsiębiorcy decydują się na taką ofertę? Mimo wyższej ceny w momencie podpisywania umowy, taki produkt może okazać się bardziej korzystny. Zapewnia długofalowe planowanie kosztów, a także chroni biznes przed ich zwiększeniem związanym ze wzrostem cen prądu. Dlatego w przedsiębiorstwach, w których koszt energii elektrycznej stanowi dużą część kosztów całkowitych, a zużycie da się z góry przewidzieć dość dokładnie, decyzja o zakupie prądu z gwarancją stałej ceny może być bardzo dobra dla firmy.

Trzeba jednak obiektywnie przyznać, że jeszcze rok temu, w połowie 2021 r. taka opcja opłacalna była również dla przedsiębiorstw energetycznych. Te zyskiwały na różnicach między umiejętnie prowadzonym zakupem hurtowym, a sprzedażą po stałej cenie. Taka strategia była sensowna i dochodowa w okresie, kiedy wahania cen w hurcie były niewielkie. Wobec drastycznych wzrostów cen prądu, sprzedawcy energii elektrycznej coraz mniej chętnie oferują taki produkt swoim klientom.

Ryzyka związane ze stałą ceną energii elektrycznej

Zasadniczym ryzykiem w przypadku produktu „stała cena”, jest dla przedsiębiorcy możliwość spadku cen energii elektrycznej. W połowie 2022 r. takie stwierdzenie wydaje się być absurdalne, jednak warto pamiętać, że jeszcze całkiem niedawno ceny energii były dość stabilne i niskie. Wówczas firma rzeczywiście mogła stracić na takiej umowie. Dlatego w przeszłości przedsiębiorstwa zainteresowane zakupem energii po stałej cenie mogły liczyć na pewne benefity, choćby w postaci gwarancji pochodzenia, wydłużonych terminów płatności czy bezpłatnego audytu dystrybucji energii w firmie. Wyniki takiego audytu mogły posłużyć do wyeliminowania słabych ogniw pod względem marnotrawstwa energii w zakładzie.

Dziś, w połowie 2022 r., coraz trudniej znaleźć dobrą ofertę z punktu widzenia przedsiębiorcy, mimo, że trend wzrostowy skłania wielu z nich do rozpatrzenia produktu „stała cena”. Niestety, sprzedawcy energii świadomi zagrożeń dla własnego biznesu, bardzo ograniczają korzyści z zawarcia takiej umowy dla przedsiębiorców.

Produkt „stała cena” – czy warto w 2022 r.?

W połowie 2022 r. sytuacja polityczno-gospodarcza jest tak niepewna, że właściwie trudno skłaniać się zarówno do zakupu energii elektrycznej po stałej cenie, jak i zakupu po cenie zmiennej. Stała cena w krótkiej czasowej perspektywie wydaje się być bardziej korzystna, jednak analitycy rynku są w tym względzie bardzo powściągliwi. W rezultacie ostrożnie postępują zarówno przedsiębiorcy, jak i sprzedawcy energii elektrycznej. Pierwsi interesują się głównie umowami o krótszym terminie obowiązywania, licząc na spadki cen energii na rynkach hurtowych, natomiast drudzy nie oferują umów dłuższych, obawiając się wzrostów cen prądu.

Warto podkreślić, że w związku z obecną sytuacją, zmianom ulegają zapisy umowne. Dlatego decydując się na produkt z gwarancją stałej ceny, należy dobrze przeanalizować umowę przed jej podpisaniem. Wobec dużego ryzyka zmienności cen i dużego prawdopodobieństwa kontynuacji trendu wzrostowego, może okazać się, że gwarancje stałej ceny obwarowane są wieloma warunkami i tak naprawdę pozostają takie jedynie „z nazwy”. W takiej sytuacji planowanie produkcji czy kosztów przedsiębiorstwa może okazać się nietrafione, właśnie z uwagi na koszty związane z zakupem energii elektrycznej.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę