Gaz – grupa taryfowa W-8

Gaz – grupa taryfowa W-8

Sieć przesyłająca gaz

Cenę gazu tworzy wiele elementów. Część z nich (takich jak opłata abonamentowa, cena gazu) jest ustalana przez sprzedawcę, więc zmieniając go możemy obniżyć rachunki.

Cena gazu jest ściśle związana z taryfą gazową, do której należy odbiorca. Na cenę ma również wpływ miejsce poboru gazu, czyli przynależność do regionu. Grupa taryfowa to grupa odbiorców, dla których obowiązuje jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Najczęściej wybiera się gaz wysokometanowy, nazwy jego taryf zaczynają się od „W”.
Poniżej przedstawiono informacje o taryfie W-8.

Dla lepszego zrozumienia cen i warunków konkretnej taryfy warto znać pojęcie “mocy umownej”.

Moc umowna – maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając maksymalny pobór na liczniku.

Taryfa W-8 jest skierowana do dużych przedsiębiorstw. Przeznaczona dla odbiorców, których moc umowna jest mniejsza niż 16.460 kWh. Faktury są wystawiane co miesiąc. Ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru jest wyższe niż 0,5 MPa.

Opłaty stałe i zmienne

Wysokość opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych w poszczególnych obszarach taryfowych:

Gdański – 0,393 gr/(kWh) za h; 0,723 gr/kWh (W-8.1)

Gdański – 0,401 gr/(kWh) za h; 0,723 gr/kWh (W-8.2)

Poznański – 0,310 gr/(kWh) za h; 0,516 gr/kWh (W-8.1)

Poznański – 0,333 gr/(kWh) za h; 0,516 gr/kWh (W-8.2)

Tarnowski – 0,349 gr/(kWh) za h; 0,822 gr/kWh (W-8.1)

Tarnowski – 0,358 gr/(kWh) za h; 0,822 gr/kWh (W-8.2)

Warszawski – 0,276 gr/(kWh) za h; 535 gr/kWh (W-8.1)

Warszawski – 0,301 gr/(kWh) za h; 535 gr/kWh (W-8.2)

Wrocławski – 0,391 gr/(kWh) za h; 0,761 gr/kWh (W-8.1)

Wrocławski – 0,417 gr/(kWh) za h; 0,761 gr/kWh (W-8.2)

Zabrzański – 0,332 gr/(kWh) za h; 0,780 gr/kWh (W-8.1)

Zabrzański – 0,341 gr/(kWh) za h; 0,780 gr/kWh (W-8.2)

W ramach grup taryfowych występują podgrupy określające, ile razy w roku dokonuje się odczytów układów pomiarowych. Nazwa grupy zakończona “.1” oznacza jeden odczyt w roku, zaś “.2” dwa odczyty rocznie. Układ pomiarowy to gazomierze i cała sieć pomiarowa, które sprawdzają ilość pobranego już paliwa gazowego.

Należy pamiętać, iż jest to jedynie część elementów, które tworzą ostateczną cenę gazu. Inne opłaty to:

  • opłata abonamentowa (za dostarczanie gazu),
  • opłata taryfowa (za przynależność do taryfy, im niższa taryfa, tym niższa opłata),
  • cena gazu (zależna od taryfy i regionu),
  • zużycie (ile gazu pobrano z sieci, wyrażana w kWh).

Te elementy mogą się różnić w zależności od warunków proponowanych przez konkretnego sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy gazu może pomóc obniżyć wydatki na gaz, dlatego warto sprawdzić oferty dostępne na rynku. Zmiany sprzedawcy możemy dokonać niezależnie od tego, do jakiej taryfy przynależymy.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę