Gaz – grupa taryfowa W-6

Gaz – grupa taryfowa W-6

Sieć przesyłania gazu

Cenę gazu tworzy wiele elementów. Część z nich (takich jak opłata abonamentowa, cena gazu) jest ustalana przez sprzedawcę, więc zmieniając go możemy obniżyć rachunki.

Cena gazu jest ściśle związana z taryfą gazową, do której należy odbiorca. Na cenę ma również wpływ miejsce poboru gazu, czyli przynależność do regionu. Grupa taryfowa to grupa odbiorców, dla których obowiązuje jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Najczęściej wybiera się gaz wysokometanowy, nazwy jego taryf zaczynają się od „W”.
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o taryfie W-6.

Należy pamiętać, iż jest to jedynie część elementów, które tworzą ostateczną cenę gazu. Inne opłaty to:

 • opłata abonamentowa (za dostarczanie gazu),
 • opłata taryfowa (za przynależność do taryfy, im niższa taryfa, tym niższa opłata),
 • cena gazu (zależna od taryfy i regionu),
 • zużycie (ile gazu pobrano z sieci, wyrażana w kWh).

Te elementy mogą się różnić w zależności od warunków proponowanych przez konkretnego sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy gazu może pomóc obniżyć wydatki na gaz, dlatego warto sprawdzić oferty dostępne na rynku. Zmiany sprzedawcy możemy dokonać niezależnie od tego, do jakiej taryfy przynależymy.

Cena gazu jest ściśle związana z taryfą gazową, do której należy odbiorca. Na cenę ma również wpływ miejsce poboru gazu, czyli przynależność do regionu. Grupa taryfowa to grupa odbiorców, dla których obowiązuje jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Najczęściej wybiera się gaz wysokometanowy, nazwy jego taryf zaczynają się od „W”.
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o taryfie W-6.

Dla lepszego zrozumienia cen i warunków konkretnej taryfy warto znać pojęcia “mocy umownej” i “wskaźnika nierównomierności poboru”.

Moc umowna – maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając maksymalny pobór na liczniku.

Wskaźnik nierównomierności poboru determinuje przynależność do podgrup dla taryf W-6, W-7, W-8. W zależności od części roku, przez który paliwo było dostarczane, definicja ulega zmianie.

 1. jeśli paliwo było dostarczane cały poprzedni rok umowny, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości gazu faktycznie odebranego do ilości liczonej jako iloraz mocy umownej i liczby godzin;
 2. jeśli dostarczanie paliwa rozpoczęło się w trakcie poprzedniego roku umownego, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości gazu faktycznie pobranego w danym okresie do ilości liczonej jako iloczyn mocy umownej i liczby godzin obowiązywania umowy w poprzednim roku umownym;
 3. jeśli dostarczanie gazu rozpoczęto w obecnym roku umownym, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości paliwa gazowego zadeklarowanego przez odbiorcę i zweryfikowanej przez operatora do ilości będącej iloczynem mocy umownej i liczby godzin w okresie obowiązywania umowy w danym roku umownym.

Taryfa W-6 skierowana jest do firm. Stworzono ją dla odbiorców, którzy deklarują moc umowną z zakresu 710-6.580 kWh. Ciśnienie gazu wynosi mniej niż 0,5MPa.

W gdańskim i warszawskim obszarze taryfowym grupę dzieli się na dwie podgrupy. Podziału dokonuje się na podstawie wskaźnika nierównomierności poboru.
W-6A dla wskaźnika nierównomierności od 0,571 i W-6B przy wskaźniku do 0,571. Faktury wystawiane są co miesiąc.

Opłaty stałe i zmienne

Wysokość opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych w poszczególnych obszarach taryfowych:

Gdański – 0,601 gr/(kWh) za h; 2,111 gr/kWh (W-6A.1)

Gdański – 0,635 gr/(kWh) za h; 2,111 gr/kWh (W-6A.2)

Gdański – 0,586 gr/(kWh) za h; 2,106 gr/kWh (W-6B.1)

Gdański – 0,618 gr/(kWh) za h; 2,106 gr/kWh (W-6B.2)

Poznański – 0,422 gr/(kWh) za h; 1,783 gr/kWh (W-6.1)

Poznański – 0,455 gr/(kWh) za h; 1,783 gr/kWh (W-6.2)

Tarnowski – 0,407 gr/(kWh) za h; 2,153 gr/kWh (W-6.1)

Tarnowski – 0,442 gr/(kWh) za h; 2,153 gr/kWh (W-6.2)

Warszawski – 0,516 gr/(kWh) za h; 1,391 gr/kWh (W-6A.1)

Warszawski – 0,549 gr/(kWh) za h; 1,391 gr/kWh (W-6A.2)

Warszawski – 0,474 gr/(kWh) za h; 1,374 gr/kWh (W-6B.1)

Warszawski – 0,506 gr/(kWh) za h; 1,374 gr/kWh (W-6B.2)

Wrocławski – 0,464 gr/(kWh) za h; 1,605 gr/kWh (W-6.1)

Wrocławski – 0,496 gr/(kWh) za h; 1,605 gr/kWh (W-6.2)

Zabrzański – 0,507 gr/(kWh) za h; 1,534 gr/kWh (W-6.1)

Zabrzański – 0,540 gr/(kWh) za h; 1,534 gr/kWh (W-6.2)

W ramach grup taryfowych występują podgrupy określające, ile razy w roku dokonuje się odczytów układów pomiarowych. Nazwa grupy zakończona “.1” oznacza jeden odczyt w roku, zaś “.2” dwa odczyty rocznie. Układ pomiarowy to gazomierze i cała sieć pomiarowa, które sprawdzają ilość pobranego już paliwa gazowego.

Należy pamiętać, iż jest to jedynie część elementów, które tworzą ostateczną cenę gazu. Inne opłaty to:

 • opłata abonamentowa (za dostarczanie gazu),
 • opłata taryfowa (za przynależność do taryfy, im niższa taryfa, tym niższa opłata),
 • cena gazu (zależna od taryfy i regionu),
 • zużycie (ile gazu pobrano z sieci, wyrażana w kWh).

Te elementy mogą się różnić w zależności od warunków proponowanych przez konkretnego sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy gazu może pomóc obniżyć wydatki na gaz, dlatego warto sprawdzić oferty dostępne na rynku. Zmiany sprzedawcy możemy dokonać niezależnie od tego, do jakiej taryfy przynależymy.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę