Gaz – grupa taryfowa W-4

Gaz – grupa taryfowa W-4

Instalacja przesyłania gazu

Cenę gazu tworzy wiele elementów. Część z nich (takich jak opłata abonamentowa, cena gazu) jest ustalana przez sprzedawcę, więc zmieniając go możemy obniżyć rachunki.

Cena gazu ściśle wiąże się z taryfą gazową, do której należy odbiorca. Na cenę ma również wpływ miejsce poboru gazu, czyli przynależność do regionu. Grupa taryfowa to grupa odbiorców, dla których obowiązuje jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Najczęściej wybiera się gaz wysokometanowy, nazwy jego taryf zaczynają się od „W”.

Poniżej przedstawiono informacje o taryfie W-4.

Dla lepszego zrozumienia cen i warunków konkretnej taryfy warto znać pojęcie “mocy umownej”.

Moc umowna – maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając maksymalny pobór na liczniku.

Taryfa jest dla odbiorców, którzy rocznie pobierają więcej niż 88.900 kWh, a moc umowna wynosi maksymalnie 110 kWh. Odczytów dokonuje się co miesiąc. Ciśnienie gazu wynosi mniej niż 0,5MPa.
Grupa taryfowa obejmuje zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstwa.

Opłaty stałe i zmienne

Wysokość opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych w poszczególnych obszarach taryfowych:

Gdański – 165,59 zł/miesiąc; 3,034gr/kWh;

Poznański – 152,94 zł/miesiąc; 2,939 gr/kWh;

Tarnowski – 171,08 zł/miesiąc; 2,521 gr/kWh;

Warszawski – 195,87/miesiąc; 2,164 gr/kWh;

Wrocławski – 138,80 zł/miesiąc; 3,074 gr/kWh;

Zabrzański – 144,97 zł/miesiąc; 3,019 gr/kWh.

Należy pamiętać, iż jest to jedynie część elementów, które tworzą ostateczną cenę gazu. Inne opłaty to:

  • opłata abonamentowa (za dostarczanie gazu),
  • opłata taryfowa (za przynależność do taryfy, im niższa taryfa, tym niższa opłata),
  • cena gazu (zależna od taryfy i regionu),
  • zużycie (ile gazu pobrano z sieci, wyrażana w kWh).

Te elementy mogą się różnić w zależności od warunków proponowanych przez konkretnego sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy gazu może pomóc obniżyć wydatki na gaz, dlatego warto sprawdzić oferty dostępne na rynku. Zmiany sprzedawcy możemy dokonać niezależnie od tego, do jakiej taryfy przynależymy.

 

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę