Zmiana sprzedawcy prądu: Zielona Góra

Zmiana sprzedawcy prądu: Zielona Góra

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Dlaczego w Zielonej Górze warto zmienić sprzedawcę prądu?

Jeżeli Twoim miejscem zamieszkania jest Zielona Góra, bądź mieszkasz w innej miejscowości województwa lubuskiego to warto zmienić sprzedawcę prądu na jednego z nowych, tańszych sprzedawców prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu nic nie kosztuje, nie powoduje ona żadnych przerw w dostawie prądu a licznik oraz sposób dostarczenia energii pozostają takie same – zmienia się tylko sam podmiot sprzedający nam energię elektryczną. Sprzedawcę prądu można zmieniać samodzielnie od 2007 roku, kiedy to został zliberalizowany rynek energii elektrycznej w Polsce. Od tego czasu na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się już ponad 350 tysięcy Polaków. Zmieniając sprzedawcę na jednego z tańszych można obniżyć swoje rachunki za prąd (ostateczna kwota oszczędności zależy między innymi od wybranego sprzedawcy i wybranej taryfy energii elektrycznej).

Dokładny sposób, w jaki można dokonać zmiany sprzedawcy prądu zależy od konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy – poniżej tłumaczymy, jak zmienić sprzedawcę prądu w każdym z następujących przypadków:

Masz w domu dostęp do prądu, ale chciałbyś obniżyć swoje rachunki za energię

A – Jak zmienić sprzedawcę prądu na tańszego w Zielonej Górze?​

Jeżeli chcesz zmienić sprzedawcę prądu na tańszego, możesz sam przeprowadzić całą procedurę albo udzielić pełnomocnictwa temu nowemu, wybranemu przez Ciebie sprzedawcy, aby to on zajął się wszystkimi formalnościami w Twoim imieniu.

Przy wyborze sprzedawcy prądu należy porównać ceny energii elektrycznej (uwaga: należy zawsze porównywać ceny brutto z cenami brutto konkurencji a ceny netto z cenami netto konkurencji i upewnić się, że bierzesz pod uwagę wszystkie opłaty – w tym opłaty handlowe i inne). Warto jednak również sprawdzić inne istotne kwestie, takie jak na przykład jakość obsługi klienta u tego sprzedawcy – dobrym sposobem jest sprawdzenie, jak długo czeka się na odpowiedź konsultanta dzwoniąc na jego infolinię. Warto również uważnie przeczytać umowę i upewnić się, że się ze wszystkimi zawartymi w niej punktami w pełni zgadzasz zanim ją podpiszesz.

1- Wybór nowego sprzedawcy i zawarcie z nim umowy sprzedaży

...

Pierwszym etapem jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą energii elektrycznej. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę w umowie oraz jak powinna wyglądać poprawna umowa sprzedaży prądu. Należy również wiedzieć, że aby zagwarantować ciągłość w dostawie prądu do naszego mieszkania lub domu nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu.

2 – Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej

Jeżeli chcesz zmienić sprzedawcę energii elektrycznej musisz najpierw wypowiedzieć umowę, która została wcześniej zawarta z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej składając pisemne oświadczenie. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu należy wypowiedzieć umowę kompleksową. Czym jest umowa kompleksowa? Jest to umowa, która stanowi zarówno o dostawie jak i o sprzedaży prądu:

Umowa kompleksowa = umowa o dostarczenie prądu + umowa sprzedaży prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z “dublowaniem” umów oraz uniknąć konieczności płacenia kar umownych dotychczasowemu sprzedawcy, ważne jest sprawdzenie wiążących nas okresów umownych przed wypowiedzeniem umowy z aktualnym sprzedawcą lub dostawcą (w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy).

3 – Zawarcie umowy dystrybucyjnej

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą odbiorca musi też zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z dostawcą, czyli operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Na terenie Zielonej Góry i w województwie lubuskim dostawcą energii elektrycznej jest firma ENEA. Umowa dystrybucyjna zawarta z ENEĄ wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej i może być podpisana na czas nieokreślony. Wypowiadanie i ponowne zawieranie umowy z OSD nie jest konieczne, jeżeli już wcześniej zmienialiśmy sprzedawcę prądu.

4 – Poinformowanie dostawcy o zmianie sprzedawcy prądu

Aby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej powinniśmy zgłosić to firmie ENEA za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej tego dostawcy energii elektrycznej. Dostawca prądu jest zobowiązany umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy przed upływem terminu 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

5 – Ewentualna potrzeba zmiany licznika

W zależności od sposobu i wielkości naszego zużycia energii elektrycznej, zmiana sprzedawcy może wymagać zmianę licznika prądu (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt zmiany licznika ponosi dostawca prądu, który w przypadku gospodarstw domowych jest właścicielem liczników oraz sieci dystrybucyjnej na swoim obszarze. Jeżeli wcześniej miała już miejsce zmiana sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma konieczności ponownego dostosowywania.

6 – Odczyt licznika i ostateczna rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej jest zobowiązany dokonać rozliczeń z klientem dokonującym zmiany sprzedawcy nie później, niż 42 dni od dnia dokonania zmiany. OSD (czyli ENEA dla osób mieszkających w Zielonej Górze i pobliskich miejscowościach) jest zobowiązany przekazać stan licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później, niż w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

Pełnomocnictwo udzielone nowemu sprzedawcy

Jeżeli udzielamy pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy to upoważniamy go w ten sposób sprzedawcę do wykonywania w naszym imieniu wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu. Zaletą udzielenia sprzedawcy takiego pełnomocnictwa jest zatem fakt, że wtedy sama zmiana sprzedawcy staje się dużo prostsza i szybsza do wykonania.

1- Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą upoważniamy tego sprzedawcę do reprezentowania nas przed dostawcą oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. Nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalności opisane wyżej i potrzebne zmiany w naszym imieniu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Przeprowadzasz się do mieszkania, w którym prąd jest ale chciałbyś przepisać licznik na siebie

B – Jak przepisać umowę dostawy prądu na siebie w Zielonej Górze?

Aby przepisać na siebie licznik prądu powinniśmy przedstawić sprzedawcy energii elektrycznej dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania lub własności danej nieruchomości oraz dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Przepisanie umowy energii elektrycznej na siebie jest bardzo dobrą okazją, aby wybrać od razu jednego z nowych (i tańszych) sprzedawców prądu.

Od 2007 roku sprzedaż i dostawa prądu zostały rozdzielone – wprawdzie klienci indywidualni jak i firmy pozostają przywiązani do jednego dostawcy (ENEA w przypadku Zielonej Góry), który dostarcza im prąd ale jednocześnie mogą kupować prąd od jednego z nowych, często znacznie tańszych sprzedawców prądu.

Zarówno w przypadku zawarcia umowy kompleksowej z operatorem sieci energetycznej za dostawę i sprzedaż prądu i w przypadku dwóch oddzielnych umów (czyli jednej umowy z operatorem na dystrybucję energii elektrycznej i drugiej z inną firmą na sprzedaż prądu), jeżeli chcemy przepisać umowę prądu na siebie powinniśmy skontaktować się ze spółką, która nam ostatecznie prąd sprzedaje (na przykład ENEA SA w przypadku umowy kompleksowej z firmą ENEA).

Jaka jest sytuacja przyłączenia prądu w domu ?

Sytuacja 1: w domu jest prąd

...

Jeżeli wprowadziłeś się do mieszkania, w którym jest dostęp do energii elektrycznej i masz kontakt z osobą, która Ci tę nieruchomość wynajmuje lub z jego poprzednim właścicielem powinieneś podjąć następujące kroki:

Sprawdź dane kontaktowe Twojego dostawcy (ENEA w przypadku domów znajdujących się na terenie Zielonej Góry i okolic) i zapoznaj się z ofertą nowych, tańszych sprzedawców prądu!

Następujące dokumenty należy wypełnić, podpisać i wysłać (skanem, mailem, pocztą) do sprzedawcy lub zanieść do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy: nazywany również “Oświadczeniem o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień zdania/przejęcia lokalu”, który jest dokumentem pozwalającym poprzedniemu właścicielowi rozliczyć się ze sprzedawcą prądu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać wypełniony wspólnie z poprzednim właścicielem i powinien zawierać dokładny odczyt licznika w chwili przejęcia mieszkania po to, by sprzedawca mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem (sprawdź, jak odczytać stan licznika energii elektrycznej?). Zawrzyj w protokole również preferowaną przez Ciebie taryfę oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany zarówno przez Ciebie jak i przez poprzedniego właściciela. Uwaga: jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności możesz zmienić sprzedawcę prądu.

Na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłany egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu skontaktuje się z Tobą w przeciągu 14 dni od otrzymania od Ciebie dokumentów aby umówić się z Tobą w celu sprawdzenia działania licznika prądu.

Co zrobić, jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem nieruchomości?

Jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem powinieneś wykonać procedurę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej u wybranego sprzedawcy prądu. W przypadku śmierci poprzedniego właściciela powinienieś dołączyć do wniosku o zawarcie umowy kompleksowej dokument potwierdzający zgon tej osoby (np. kopię aktu zgonu lub oświadczenie).

Sytuacja 2: w mieszkaniu nie ma prądu

Jeżeli w nieruchomości, do której się wprowadziłeś nie ma prądu, to należy sprawdzić, czy zostało już zrealizowane przyłączenie tego mieszkania do sieci elektroenergetycznej. Można to zrobić na przykład sprawdzając, czy posiadasz oświadczenie o wykonaniu takiego przyłączenia.

Jeżeli mieszkanie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Jeżeli mieszkanie jest już przyłączone do prądu, to należy wypełnić, podpisać i wysłać (skanem, mailem, pocztą) lub zanieść do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu następujące dokumenty:

 • Wniosek o zawarcie umowy, który znajdziesz na stronie internetowej wybranego przez Ciebie sprzedawcy prądu. We wniosku należy podać preferowaną taryfę energetyczną oraz roczne szacowane zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany zarówno przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Kopię “oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” (lub “oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” lub “metrykę/paszport techniczny”) wymagane dla nowych przyłączeń oraz dla obiektów, którym wstrzymano dostawę prądu przez ponad 12 miesięcy.

Na Twój adres korespondencyjny otrzymasz egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Twój dostawca prądu (ENEA dla mieszkańców Zielonej Góry i ziemi lubuskiej) zadzwoni do Ciebie na podany numer kontaktowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku aby umówić się na zamontowanie licznika energii elektrycznej w Twoim mieszkaniu lub domu.

Jeżeli mieszkanie nie jest podłączone do prądu

Jeżeli Twoje mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej, to powinieneś dokonać przyłączenia przed zawarciem umowy ze sprzedawcą i z dostawcą prądu.

Po przyłączeniu powinieneś w przeciągu 60 dni podpisać umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą prądu.

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania, w którym nie ma prądu

C- Przyłączenie mieszkania do sieci elektroenergetycznej w Zielonej Górze

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania bądź przyłączasz nowy obiekt do sieci energetycznej to warto od razu wybrać jednego z tańszych sprzedawców prądu i zmniejszyć w ten sposób swoje rachunki za energię elektryczną. Wybierając tańszego sprzedawcę możesz już od samego początku pobytu w nowym mieszkaniu istotnie ograniczyć swoje koszty energii elektrycznej. Poniżej informacje, jak się zachować w każdym z przypadków.

Nowe mieszkania mogą nie mieć zainstalowanego licznika prądu. Jeżeli taka jest Twoja sytuacja, to należy najpierw podłączyć się do sieci elektroenergetycznej. O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (przykładami takiego dokumentu są: umowa własności, najmu, lub upoważnienia do użytkowania lokalu). Za podłączenie do sieci odpowiada Twój dostawca prądu (ENEA jest dostawcą energii elektrycznej na terenie Zielonej Góry).

 1. Należy skontaktować się z firmą ENEA i wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 2. Dostawca ma następnie 30 dni aby ustalić projekt umowy o przyłączenie do sieci uzgadniając warunki przyłączenia.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (np. ustalonej mocy umownej, czy licznik jest trójfazowy lub jednofazowy), należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. W większości przypadków taka umowa może być podpisana i wysłana pocztą. Niektórzy dostawcy proszą jednak, by udać się osobiście do salonu aby podpisać umowę na miejscu.
 4. Aby zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci dostawca będzie wymagał dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości.
 5. Po podpisaniu umowy należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, w związku z czym zalecamy szybkie podjęcie działań!

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza nastąpi dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z dostawcą lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu (jeżeli ten sprzedawca oferuje taką możliwość) oraz po zainstalowaniu licznika prądu. Dlatego należy pamiętąć o tym, że nie będziesz mógł korzystać z prądu póki nie będziesz miał podpisanej umowy o sprzedaż energii elektrycznej.

Jakie dokumenty będą potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej?

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Celu wnioskowania o przyłączenie do sieci: nowy obiekt, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji, itp.
 • Informacja o rodzaju przyłączanej nieruchomości (np. budynek mieszkalny bądź garaż, itp.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową (czyli maksymalna moc energii elektrycznej, jakiej możemy potrzebować w naszej nieruchomości).
 • Dokument potwierdzający, że posiadamy tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizację przyłączanego obiektu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę