Zmiana sprzedawcy prądu: Warszawa

Zmiana sprzedawcy prądu: Warszawa

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę prądu w Warszawie?

Jeżeli mieszkasz w Warszawie, to wiesz, że warto zmienić swojego sprzedawcę prądu na jednego z nowych sprzedawców prądu.

Zmiana sprzedawcy prądu nic nie kosztuje. Nie powoduje przerw w dostawie prądu. Licznik oraz energia pozostają takie same. Zmienia się tylko podmiot sprzedający energię. Sprzedawcę prądu można samodzielnie wybierać od 2007 roku, wtedy został zliberalizowany rynek energii elektrycznej w Polsce. Od tego czasu na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się już ponad 350 tysięcy Polaków. Zmieniając sprzedawcę na takiego, który oferuje tańszy prąd można znacznie obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną (wysokość oszczędności zależy od wyboru sprzedawcy i rodzaju umowy).

Procedura zmiany sprzedawcy prądu zależy od konkretnej sytuacji odbiorcy. Poniżej tłumaczymy jak zmienić sprzedawcę prądu w każdym z trzech przypadków:

Masz już w domu prąd, ale chciałbyś obniżyć rachunek za energię elektryczną

A – Jak zmienić sprzedawcę prądu na tańszego w Warszawie?​

Gdy odbiorca już wybrał nowego sprzedawcę prądu, może on sam przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy lub udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to nowy sprzedawca zajął się wszystkimi formalnościami w imieniu odbiorcy.

Wybór nowego sprzedawcy prądu: przy wyborze nowego sprzedawcy prądu liczy się przede wszystkim cena (porównując ceny brutto z cenami brutto konkurencji lub ceny netto z cenami netto konkurencji i upewniając się, że bierzemy pod uwagę w naszym wyborze wszystkie opłaty – handlowe i inne). Ale cena to nie wszystko. Warto też sprawdzić, jaka jest jakość obsługi klienta u tego sprzedawcy, na przykład to, jak długo się czeka na infolinię zanim odpowie konsultant. Warto również uważnie przeczytać umowę i upewnić się, że rozumiemy i zgadzamy się z jej warunkami zanim ją podpiszemy.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

...

Pierwszym etapem procesu jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą wybranym przez odbiorcę. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę przed zawarciem umowy ze sprzedawcą prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu. Aby zagwarantować ciągłość sprzedaży prądu, nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu.

2– Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Odbiorca koniecznie musi wypowiedzieć umowę sprzedaży prądu z  dotychczasowym sprzedawcą składając pisemne oświadczenie. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca wypowiada umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa usługi dostarczenia prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z dublowaniem umów lub koniecznością poniesienia kar umownych wobec dotychczasowego sprzedawcy, ważne jest aby sprawdzić przed wypowiedzeniem umowy z aktualnym sprzedawcą lub dostawcą (w przypadku pierwszej zmiany) terminy umowne które nas wiążą.

3– Zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą odbiorca musi też zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej i może być podpisana na czas nieokreślony. Jeżeli odbiorca już zmieniał sprzedawcę, nie ma konieczności wypowiadania i ponownego zawierania umowy z OSD.

4– Poinformowanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zmianie sprzedawcy prądu

Odbiorca musi zgłosić zmianę sprzedawcy prądu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej operatora (jeżeli jesteś mieszkańcem Warszawy to Twoim dostawcą energii jest firma RWE lub Polska Grupa Energetyczna). Operator jest zobowiązany do umożliwienia konsumentowi zmiany sprzedawcy przed upływem terminu 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

5- Ewentualna potrzeba zmiany licznika

Zmiana sprzedawcy może wymagać, w zależności od wielkości zużycia, zmiany licznika (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt zmiany licznika ponosi Operator Systemu Dystrybucyjnego, który w przypadku gospodarstw domowych jest właścicielem liczników oraz linii dystrybucyjnych na terenie jego działania. Jeżeli już doszło do zmiany sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma potrzeby ponownej zmiany lub ponownego dostosowania.

6– Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą

licznik

Dotychczasowy sprzedawca jest zobowiązany dokonać rozliczeń z konsumentem zmieniającym sprzedawcę nie później niż 42 dni od dnia dokonania zmiany. Twój dostawca energii jest zobowiązany do przekazania stanu licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

Odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

Jeżeli odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, odbiorca upoważnia sprzedawcę do wykonania w jego imieniu wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu. W tym przypadku proces zmiany sprzedawcy staje się dużo prostszy dla odbiorcy.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą, odbiorca upoważnia sprzedawcę do reprezentowania go przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. W imieniu odbiorcy nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalność wcześniej opisane i potrzebne zmiany.

Przeprowadzasz się do mieszkania, w którym już jest prąd i chciałbyś przepisać prąd na siebie wybierając korzystną ofertę

B – Jak przepisać umowę dostawy prądu na siebie w Warszawie:

W Polsce aby przepisać licznik energii elektrycznej i płacić bezpośrednio za rachunki prądu należy przedstawić sprzedawcy prądu dokumenty potwierdzające prawo użytkowania lub własności nieruchomości oraz dowód tożsamości. Przepisanie umowy prądu na siebie jest dobrą okazją aby wybrać nowego, tańszego sprzedawcę prądu. Dla właściceli, którzy chcieliby unikąć niezapłaconych faktur przez najemców istnieje możliwość korzystania z licznika przedpłatowego. Sprawdź jak działa licznik przedpłatowy i komu się opłaca.

Wraz z liberalizacją rynku energii elektrycznej w 2007 roku, działalność sprzedaży i dostawy prądu została rozdzielona. Odbiorcy końcowi (klienci indywidualni lub firmy) nadal są przywiązani do jednego operatora sieci dystrybucyjnych (PGE lub RWE w przypadku Warszawy), który dostarcza im prąd. Jednak od 2007 roku odbiorcy mogą kupować prąd od nowych, często znacznie tańszych sprzedawców prądu (sprawdź nowi sprzedawcy prądu). Czy to w przypadku zawarcia umowy kompleksowej z operatorem sieci energetycznej za dostawę i sprzedaż prądu, czy w przypadku dwóch oddzielnych umów, z operatorem na dystrybucję energii elektrycznej i z oddzielną firmą na sprzedaż prądu, w sprawie przepisania umowy prądu na siebie odbiorca powinien kontaktować się ze spółką, która mu sprzedaje prąd (na przykład PGE obrót w przypadku umowy kompleksowej z PGE).

Jaka jest sytuacja przyłączenia prądu w domu ?

Sytuacja 1: w domu jest prąd

Wprowadziłeś się do mieszkania lub domu, w którym jest prąd. Jeżeli masz kontakt z osobą, która Ci wynajmuje mieszkanie lub z poprzednim właścicielem powinieneś podjąć następujące kroki.

Sprawdź informacje kontaktowe dla sprzedawcy prądu w Twoim mieszkaniu: PGE lub RWE, sprawdź nowych sprzedawców prądu.

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij skanem, mailem, pocztą lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy: czasami również nazywany “Oświadczeniem o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień zdania/przejęcia lokalu”, ten dokument pozwala poprzedniemu właścicielowi rozliczyć się ze sprzedawcą prądu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać wypełniony z poprzednim właścicielem. Powinien zawierać dokładny odczyt licznika w chwili przyjęcia mieszkania tak, aby sprzedawca mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem. Sprawdź, jak odczytać stan licznika energii elektrycznej. Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Po wykonaniu tych czynności możesz zmienić sprzedawcę prądu.

Co zrobić jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem?

Jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem powinieneś wykonać procedurę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej u wybranego sprzedawcy prądu. W przypadku śmierci poprzedniego właściciela powinienieś dołączyć do wniosku o zawarcie umowy kompleskowej kopię aktu zgonu lub oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Sytuacja 2: w mieszkaniu nie ma prądu

Jeżeli w mieszkaniu nie ma prądu pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest to, czy została zrealizowana umowa przyłączenia lokalu/domu/mieszkania do sieci elektroenergetycznej i czy otrzymałeś oświadczenie o wykonaniu przyłączenia.

Jeżeli mieszkanie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij je skanem, mailem, pocztą lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Wniosek o zawarcie umowy, który znajdziesz na stronie wybranego przez Ciebie sprzedawcy prądu. Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Kopię “oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” (lub “oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” lub “metrykę/paszport techniczny”) wymagane dla nowych przyłączeń oraz dla obiektów, którym wstrzymano dostawę prądu przez ponad 12 miesięcy.

Na Twój adres korespondencyjny otrzymasz egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie na podany przez Ciebie numer kontaktowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku aby umówić się na wizytę montera, który zamontuje licznik w Twoim domu.

Jeżeli mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Twoje mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Powinieneś przyłączyć się do sieci energii elektrycznej przed zawarciem umowy ze sprzedawcą i z dostawcą prądu.

Po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej odbiorca powinien w przeciągu 60 dni podpisać umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą prądu.

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania, w którym nie ma prądu i chciałbyś wybrać korzystną ofertę

C- Przyłączenie mieszkania do sieci elektroenergetycznej w Warszawie:

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania bądź podłączasz nowy obiekt do sieci energetycznej to jest to dobra okazja do wyboru jednego z nowych, tańszych sprzedawców prądu i uzyskania w ten sposób dostępu do tańszej energii elektrycznej. Wybierając tańszego sprzedawcę możesz już od samego początku pobytu w nowym mieszkaniu ograniczyć swoje koszty energii! Poniżej informacje, jak się zachować w każdym z przypadków.

Nowe mieszkania (w których nikt jak dotąd nie mieszkał, np. na nowo wybudowanych osiedlach) mogą nie mieć jeszcze zainstalowanego licznika. W takim przypadku należy najpierw podłączyć się do sieci dystrybucyjnej. O przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (umowa własności, najmu, lub upoważnienia do użytkowania lokalu). Za podłączenie do sieci odpowiada Twój dostawca prądu (RWE lub PGE).

 1. Należy skontaktować się z Twoim dostawcą prądu i wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 2. Następnie dostawca ma 30 dni aby ustalić projekt umowy o przyłączenie do sieci uzgadniając warunki przyłączenia.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (np. moc umowna, czy licznik jest trójfazowy lub jednofazowy), należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Umowa może być podpisana i wysłana pocztą. Jednak w przypadku niektórych dostawców trzeba się umówić na konkretny termin i udać osobiście do salonu dostawcy prądu aby podpisać umowę na miejscu (np. w przypadku Tauronu).
 4. Aby zawrzeć umowe o przyłączenie do sieci dystrybutor wymaga dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do przyłączanego lokalu.
 5. Po podpisaniu umowy, należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc zalecamy szybką reakcję.

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z OSD lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu, który taką opcję proponuje oraz po zainstalowaniu licznika. Jeżeli nie masz podpisanej umowy o sprzedaż energii elektrycznej nie będziesz mógł korzystać z prądu.

Jakie dokumenty są potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej?

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Cel wystąpienia : przyłączenie nowego obiektu, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji
 • Określenie rodzaju obiektu, który będzie przyłączony do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, itd.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową (oszacowanie mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizacje przyłączanego obiektu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę