Zmiana sprzedawcy prądu: Sosnowiec

Zmiana sprzedawcy prądu: Sosnowiec

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Dlaczego w Sosnowcu warto zmienić sprzedawcę prądu?

Jeżeli Twoim miastem jest Sosnowiec bądź jeżeli mieszkasz w inne miejscowości na Śląsku, to warto zmienić sprzedawcę prądu na jednego z nowych, tańszych sprzedawców prądu.

Ile kosztuje zmiana sprzedawcy prądu? Nic – zmiana jest bezpłatna, a do tego nie powoduje ona przerw w dostawie prądu i licznik oraz sposób dostarczenia energii pozostają takie same – zmienia się tylko podmiot sprzedający nam energię elektryczną. Sprzedawcę prądu można samodzielnie wybierać od 2007 roku, kiedy to został uwolniony rynek energii elektrycznej w Polsce. Od tamtego czasu na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się już ponad 350 tysięcy Polaków. Zmieniając sprzedawcę na jednego z tańszych można obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną (kwota oszczędności zależy między innymi od wybranego sprzedawcy i wybranej taryfy).

Dokładna procedura zmiany sprzedawcy prądu zależy od konkretnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy – poniżej tłumaczymy dokładnie, jak zmienić sprzedawcę prądu w każdym z następujących przypadków:

Masz już w domu dostęp do energii elektrycznej, ale chciałbyś obniżyć swoje rachunki

A – Jak zmienić sprzedawcę prądu na tańszego w Sosnowcu?​

Jeżeli wybrałeś już swojego nowego sprzedawcę prądu, możesz sam przeprowadzić procedurę zmiany sprzedawcy lub udzielić pełnomocnictwa temu nowemu, wybranemu przez Ciebie sprzedawcy, aby to on zajął się wszystkimi formalnościami za Ciebie.

Wybór nowego sprzedawcy prądu: przy wyborze nowego sprzedawcy prądu kluczowa jest cena energii elektrycznej (uwaga: należy zawsze porównywać ceny brutto z cenami brutto konkurencji a ceny netto z cenami netto konkurencji i upewnić się, że bierzesz pod uwagę wszystkie opłaty – w tym opłaty handlowe i inne). Warto jednak również sprawdzić jakość obsługi klienta sprzedawcy – na przykład to, jak długo czeka się na odpowiedź konsultanta dzwoniąc na jego infolinię. Warto również uważnie przeczytać umowę i upewnić się, że wszystko dobrze rozumiesz (oraz że się ze wszystkimi punktami w pełni zgadzasz) zanim ją podpiszesz.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży

...

Pierwszym etapem procesu jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą energii elektrycznej. Sprawdź, na co warto zwrócić uwagę zanim zawrzesz umowę ze sprzedawcą energii elektrycznej oraz jak powinna wyglądać poprawna umowa sprzedaży prądu. Ważne jest również żeby wiedzieć, że aby zagwarantować ciągłość w dostawie energii do naszego mieszkania nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy sprzedaży prądu.

2 – Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu

Klient, który chce zmienić sprzedawcę energii elektrycznej musi wypowiedzieć umowę, która została wcześniej zawarta z dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej składając pisemne oświadczenie. W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca wypowiada umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa dostarczenia prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia. Aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z tak zwanym dublowaniem umów lub poniesienia jakichkolwiek kar umownych wobec dotychczasowego sprzedawcy, ważne jest sprawdzenie wiążących nas okresów umownych przed wypowiedzeniem umowy z aktualnym sprzedawcą lub dostawcą (w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy).

3 – Zawarcie umowy dystrybucyjnej

W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia umowy kompleksowej, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą odbiorca musi też zawrzeć nową umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z dostawcą, czyli operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD). Na terenie Sosnowca i całego Śląska dostawcą energii elektrycznej jest firma TAURON. Umowa dystrybucyjna zawarta z Tauronem wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej i może być podpisana na czas nieokreślony. Wypowiadanie i ponowne zawieranie umowy z OSD nie jest konieczne, jeżeli już wcześniej zmienialiśmy sprzedawcę prądu.

4 – Poinformowanie dostawcy o zmianie sprzedawcy prądu

Aby zmienić sprzedawcę energii elektrycznej powinniśmy zgłosić to naszemu dostawcy wykorzystując formularz dostępny na jego stronie internetowej. Dostawca prądu jest zobowiązany umożliwić konsumentowi zmianę sprzedawcy przed upływem terminu 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

5 – Ewentualna potrzeba zmiany licznika

W zależności od wielkości i sposobu naszego zużycia prądu, zmiana sprzedawcy może wymagać zmianę licznika energii elektrycznej (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt zmiany licznika ponosi dostawca prądu, który w przypadku gospodarstw domowych jest właścicielem liczników oraz sieci dystrybucyjnej na swoim obszarze. Jeżeli wcześniej miała już miejsce zmiana sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma konieczności ponownego dostosowywania.

6 – Odczyt licznika i ostateczna rozliczenie z dotychczasowym sprzedawcą

Dotychczasowy sprzedawca energii elektrycznej jest zobowiązany dokonać rozliczeń z klientem dokonującym zmiany sprzedawcy nie później, niż 42 dni od dnia dokonania zmiany. OSD (czyli TAURON dla osób mieszkających w Sosnowcu i na terenie Śląska) jest zobowiązany przekazać stan licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później, niż w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

Pełnomocnictwo udzielone nowemu sprzedawcy

Jeżeli udzielasz pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, to upoważniasz w ten sposób sprzedawcę do wykonania w Twoim imieniu wszystkich formalności dotyczących zmiany sprzedawcy prądu. W takim przypadku zmiana sprzedawcy staje się dużo prostsza i szybsza do wykonania.

1- Zawarcie umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą upoważniamy tego sprzedawcę do reprezentowania nas przed dostawcą oraz przed dotychczasowym sprzedawcą. Nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalności opisane wyżej i potrzebne zmiany w imieniu odbiorcy energii.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Przeprowadzasz się do mieszkania, w którym prąd już jest i chciałbyś przepisać licznik na siebie

B – Jak przepisać umowę dostawy prądu na siebie w Sosnowcu?

Aby przepisać na siebie licznik prądu należy przedstawić sprzedawcy energii elektrycznej dokumenty potwierdzające prawo do użytkowania lub własności danej nieruchomości oraz dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Przepisanie umowy prądu na siebie jest też bardzo dobrą okazją, aby wybrać od razu jednego z nowych i tańszych sprzedawców prądu.

Jak zostało to już wyżej opisane, od 2007 roku sprzedaż i dostawa prądu zostały od siebie oddzielone. Obecnie zarówno klienci indywidualni jak i firmy pozostają przywiązani do jednego dostawcy (TAURON dla mieszkańców Sosnowca i Śląska), który dostarcza im prąd ale jednocześnie mogą kupować prąd od jednego z nowych, często tańszych sprzedawców prądu.

Czy to w przypadku zawarcia umowy kompleksowej z operatorem sieci energetycznej za dostawę i sprzedaż prądu, czy w przypadku dwóch oddzielnych umów (czyli jednej umowy z operatorem na dystrybucję energii elektrycznej i drugiej z inną firmą na sprzedaż prądu), w sprawie przepisania umowy prądu na siebie odbiorca powinien kontaktować się ze spółką, która mu ostatecznie sprzedaje prąd (na przykład TAURON Sprzedaż w przypadku umowy kompleksowej z TAURONem).

Jaka jest sytuacja przyłączenia prądu w domu ?

Sytuacja 1: w domu jest prąd

...

Jeżeli wprowadziłeś się do nieruchomości, w której jest dostęp do energii elektrycznej i masz kontakt z osobą, która Ci tę nieruchomość wynajmuje lub z jego poprzednim właścicielem powinieneś podjąć następujące kroki:

Sprawdź dane kontaktowe Twojego dostawcy (TAURONu w przypadku mieszkańców Sosnowca i okolic) i zapoznaj się z ofertą nowych, tańszych sprzedawców prądu!

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij (skanem, mailem, pocztą) lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu:

 • Protokół zdawczo-odbiorczy: nazywany również “Oświadczeniem o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień zdania/przejęcia lokalu”, który jest dokumentem pozwalającym poprzedniemu właścicielowi rozliczyć się ze swoim sprzedawcą prądu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać wypełniony wspólnie z poprzednim właścicielem i powinien zawierać dokładny odczyt licznika w chwili przejęcia mieszkania po to, by sprzedawca mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem (jak odczytać stan licznika energii elektrycznej?). Podaj również Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności możesz zmienić sprzedawcę prądu.

Na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłany egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie w przeciągu 14 dni od otrzymania od Ciebie dokumentacji aby umówić się z Tobą w celu sprawdzenia działania Twojego licznika.

Co zrobić jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem nieruchomości?

Jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem powinieneś wykonać procedurę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej u wybranego sprzedawcy prądu. W przypadku śmierci poprzedniego właściciela powinienieś dołączyć do wniosku o zawarcie umowy kompleksowej dokument potwierdzający zgon (np. kopię aktu zgonu lub oświadczenie).

Sytuacja 2: w mieszkaniu nie ma prądu

Jeżeli w mieszkaniu do którego się wprowadziłeś nie ma prądu, to należy sprawdzić, czy zostało już zrealizowane przyłączenie tego mieszkania do sieci elektroenergetycznej. Można to zrobić na przykład sprawdzając, czy posiadasz oświadczenie o wykonaniu takiego przyłączenia.

Jeżeli mieszkanie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Jeżeli mieszkanie jest na pewno przyłączone do prądu, to wypełnij, podpisz i wyślij (skanem, mailem, pocztą) lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu następujące dokumenty:

 • Wniosek o zawarcie umowy, który znajdziesz na stronie internetowej wybranego przez Ciebie sprzedawcy prądu. We wniosku należy podać preferowaną grupę taryfową oraz szacowane roczne zużycie prądu. Protokół powinien być podpisany zarówno przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania nieruchomością (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Kopię “oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” (lub “oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” lub “metrykę/paszport techniczny”) wymagane dla nowych przyłączeń oraz dla obiektów, którym wstrzymano dostawę prądu przez ponad 12 miesięcy.

Na Twój adres korespondencyjny otrzymasz egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Twój dostawca prądu (którym jest TAURON jeżeli mieszkasz w Sosnowcu bądź w okolicy) zadzwoni do Ciebie na podany uprzednio numer kontaktowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku aby umówić się na zamontowanie licznika energii elektrycznej w Twoim domu.

Jeżeli mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej:

Jeżeli Twoje mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej, to powinieneś przyłączyć się do sieci elektrycznej przed zawarciem umowy ze sprzedawcą i z dostawcą prądu.

Po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej odbiorca powinien w przeciągu 60 dni podpisać umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą prądu.

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania, w którym nie ma prądu

C- Przyłączenie mieszkania do sieci elektroenergetycznej w Sosnowcu:

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania bądź przyłączasz nowy obiekt do sieci energetycznej to jest to dobra okazja do wyboru od razu jednego z tańszych sprzedawców prądu i zmniejszenia w ten sposób swoich rachunków za energię elektryczną. Wybierając tańszego sprzedawcę możesz już od samego początku pobytu w nowym mieszkaniu istotnie ograniczyć swoje koszty energii elektrycznej. Poniżej informacje, jak się zachować w każdym z przypadków.

Nowe mieszkania mogą nie mieć zainstalowanego licznika. Jeżeli taka jest Twoja sytuacja to warto wiedzieć, że należy najpierw podłączyć się do sieci dystrybucyjnej. O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (przykładem takiego dokumentu są: umowa własności, najmu, lub upoważnienia do użytkowania lokalu). Za podłączenie do sieci odpowiada Twój dostawca prądu (TAURON dla mieszkańców Sosnowca).

 1. Należy skontaktować się z dostawcą (TAURON jest Twoim dostawcą jeżeli mieszkasz w Sosnowcu) i wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 2. Dostawca ma następnie 30 dni aby ustalić projekt umowy o przyłączenie do sieci uzgadniając warunki przyłączenia.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (np. ustalonej mocy umownej, czy licznik jest trójfazowy lub jednofazowy), należy podpisać umowę o przyłączenie do sieci. Umowa może być podpisana i wysłana pocztą. Jednak w przypadku niektórych dostawców trzeba się umówić na konkretny termin i udać osobiście do salonu dostawcy prądu aby podpisać umowę na miejscu.
 4. Aby zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci dostawca będzie wymagał od Ciebie dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do tej nowo przyłączanej nieruchomości.
 5. Po podpisaniu umowy należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, w związku z czym zalecamy szybkie podjęcie działań!

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza nastąpi dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z dostawcą lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu (jeżeli ten sprzedawca oferuje taką możliwość) oraz po zainstalowaniu licznika energii elektrycznej. W związku z powyższym nie będziesz mógł korzystać z prądu póki nie będziesz miał podpisanej umowy o sprzedaż energii elektrycznej.

Jakie dokumenty będą potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej?

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Celu wnioskowania o przyłączenie do sieci: nowy obiekt, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji, itp.
 • Informacja o rodzaju przyłączanej nieruchomości (np. budynek mieszkalny bądź garaż, itd.)
 • Przewidywane, szacowane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową(czyli maksymalna moc, jakiej możemy potrzebować).
 • Dokument potwierdzający, że posiadasz tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizację przyłączanego obiektu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę