Zmiana sprzedawcy prądu: Bytom

Zmiana sprzedawcy prądu: Bytom

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę prądu w Bytomiu lub na Śląsku?

Od 2007 roku i liberalizacji rynku energetycznego w Unii Europejskiej, działalność sprzedaży i dostawy prądu została rozdzielona. Jeżeli dostawa prądu pozostaje w rękach Operatorów systemów dystrybucyjnych (ENEAENERGAPGETAURON, INNOGY), to odbiorca może wybrać sprzedawcę prądu pomiędzy sprzedawcą z urzędu (ENEAENERGAPGETAURON, INNOGY), a nowym sprzedawcą. Nowe przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd przedstawiają czasami lepsze oferty od sprzedawców z urzędu, którzy mają wysokie koszty operacyjne i administracyjno-płacowe. Od 2007 roku na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się ponad 350 tysięcy Polaków.

Procedura zmiany sprzedawcy prądu zależy od konkretnej sytuacji odbiorcy. Poniżej tłumaczymy jak zmienić sprzedawcę prądu w każdym z trzech przypadków:

Masz już w domu prąd, ale chciałbyś obniżyć rachunek za energię elektryczną

A – Jak zmienić sprzedawcę prądu na tańszego w Bytomiu lub na Śląsku?

Poniżej opisujemy procedurę zmiany sprzedawcy prądu wykonaną samodzielnie przez odbiorce oraz gdy odbiorca udziela pełnomocnictwo nowemu sprzedawcy. W takim wypadku nowy sprzedawca zajmuje się wszystkimi formalnościami w imieniu odbiorcy. Procedura zmiany sprzedawcy jest wtedy dużo prostsza dla odbiorcy.

 • Jak wybrać nowego sprzedawcę prądu?
 • Przy wyborze nowego sprzedawcy warto wziąć pod uwagę pełną cenę sprzedaży energii elektrycznej (cena brutto za kWh + opłaty miesięczne: handlowe/rozliczeniowe oraz za aktywację).
 • Warto wziąć pod uwagę jakość obsługi klienta (dzwoniąc na przykład na infolinię sprzedawcy aby sprawdzić czas oczekiwania na konsultanta).
 • Radzimy zawsze uważnie przeczytać ofertę oraz umowę i upewnić się, że rozumiemy i zgadzamy się z jej warunkami.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży w Bytomiu lub na Śląsku

...

Po wyborze sprzedawcy pierwszym krokiem jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym, wybranym przez Ciebie, sprzedawcą. Aby zagwarantować ciągłość sprzedaży prądu, nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy.

2 – Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu w Bytomiu lub na Śląsku

Aby uniknąć negatywnej konsekwencji dublowania umów, należy wypowiedzieć umowe sprzedaży prądu u  dotychczasowego sprzedawcy, składając pisemne oświadczenie (w przypadku Bytomia lub Śląska, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, jest nim firma Tauron). W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca wypowiada umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa usługi dostarczenia prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia.

Bardzo ważne: aby uniknąć wszelkich kar umownych u dotychczasowego sprzedawcy, powinno się sprawdzić przed wypowiedzeniem umowy ze sprzedawcą, jaki jest termin umowy, który nas wiąże i jakie są kary umowne w przypadku zerwania umowy przed jej terminem. W niektórych przypadkach kary umowne mogą być dużo wyższe niż potencjalne oszczędności wynikające ze zmiany sprzedawcy prądu!

3 – Zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych w Bytomiu lub na Śląsku

Jeżeli pierwszy raz zmieniasz sprzedawcę i wypowiadasz Twoją umowę kompleksową, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą musisz również zawrzeć nową umowę o dostawę prądu z firmą TAURON. Umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania umowy kompleksowej z byłym sprzedawcą. Może być podpisana na czas nieokreślony. Jeżeli w przeszłości już zmieniałeś sprzedawcę, nie ma konieczności wypowiadania i ponownego zawierania umowy dostarczenia energii elektrycznej z firmą Tauron.

4 – Informowanie firmy TAURON o zmianie sprzedawcy prądu w Bytomiu lub na Śląsku

Następnie powinieneś zgłosić zmianę sprzedawcy prądu firmie Tauron dzięki formularzowi dostępnemu na stronie internetowej dostawcy. Tauron jest zobowiązane do umożliwienia konsumentowi zmiany sprzedawcy prądu w przeciągu 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

5 – Ewentualna potrzeba zmiany licznika w Bytomiu lub na Śląsku

Jeżeli zmienisz wielkość zużycia na większą, zmiana sprzedawcy energii elektrycznej może wymagać zmiany licznika (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt związany ze zmianą licznika jest ponoszony przez dostawcy Tauron, który pozostaje właścicielem licznika i linii dystrybucyjnych na obszarze Tauron. Jeżeli już doszło do zmiany sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma potrzeby ponownej zmiany licznika.

Czy mogę zmienić sprzedawcę prądu jeżeli posiadam licznik przedpłatowy? Niestety w przypadku posiadania licznika przedpłatowego odbiorca posiada jedynie umowę dostawy prądu z firmą TAURON, a sam kupuje prąd. Aby wybrać sprzedawce prądu odbiorca posiadając u siebie w domu licznika przedpłatowego powinień wystąpić do dostawcy TAURON o zmiane licznika z licznika przedpłatowego na zwykły. Kiedy licznik zostanie wymieniony,a licznik zwykły zainstalowany, wtedy odbiorca może wybrać sprzedawcę prądu (sprzedawce z urzędu: TAURON, lub innego tradycyjnego sprzedawce: ENEAENERGA, INNOGY, TAURON, lub nowego sprzedawce prądu).

6 – Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą (TAURON w przypadku pierwszej zmiany)

...

Dotychczasowy sprzedawca jest zobowiązany dokonać rozliczenie z odbiorcą zmieniającym sprzedawcę do 42 dni od dnia dokonania zmiany. Dostawca (TAURON) jest zobowiązany do przekazania stanu licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy, w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. Odczyt powinien nastąpić do 5 dni roboczych od  dnia zmiany sprzedawcy.

Odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

Udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, odbiorca upoważnia nowego sprzedawcę prądu do wykonania wszystkich powyżej opisanych czynności w jego imieniu. Proces zmiany staje się dużo prostszy. Większość sprzedawców proponuje dzisiaj taką procedurę swoim klientom.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży w Bytomiu lub na Śląsku

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą, upoważniasz sprzedawcę do reprezentowania Ciebie przed dostawcą TAURON oraz przed dotychczasowym sprzedawcą (też TAURON jeżeli jest to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy prądu). W Twoim imieniu nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalność wcześniej opisane oraz potrzebne zmiany.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Przeprowadzasz się do mieszkania, w którym już jest prąd i chciałbyś przepisać prąd na siebie wybierając korzystną ofertę

B – Jak przepisać umowę dostawy prądu na siebie w Bytomiu lub na Śląsku

Przepisanie umowy prądu na Ciebie jest dobrą okazją aby zmienić sprzedawcę wybierając nowego, tańszego sprzedawcę prądu. Aby przepisać umowę dostawy prądu na siebie musisz przedstawić sprzedawcy prądu dokumenty potwierdzające prawo użytkowania lub własności nieruchomości oraz dowód tożsamości (TAURON obrót w przypadku umowy kompleksowej z firmą TAURON, ENERGA-Obrót w przypadku umowy kompleksowej z ENERGĄ, ePower w przypadku zawarcia umowy sprzedaży prądu z ePowerem itd.).

Jaka jest sytuacja przyłączenia prądu w domu ?

Sytuacja 1: w domu jest prąd

Wprowadziłeś się do mieszkania lub domu, w którym jest prąd. Jeżeli masz kontakt z osobą, która Ci wynajmuje mieszkanie lub z poprzednim właścicielem powinieneś podjąć następujące kroki.

Następujące dokumenty trzeba wypełnić, podpisać i wysłać skanem, mailem, pocztą lub zanieść do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego dotychczasowego sprzedawcy prądu (w przypadku Bytomia Tauron, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy prądu przy danym liczniku):

 • Protokół zdawczo-odbiorczy: ten dokument pozwala poprzedniemu właścicielowi rozliczyć się ze sprzedawcą prądu. Powinien on zostać wypełniony przez Ciebie razem z poprzednim właścicielem. Powinien zawierać dokładny odczyt licznika w chwili przejęcia mieszkania, aby sprzedawca mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem (jak odczytać stan licznika energii elektrycznej). Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Po wykonaniu tych czynności możesz zmienić sprzedawcę prądu.

Na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłany egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie w przeciągu 14 dni od otrzymania od Ciebie dokumentacji na podany przez Ciebie numer kontaktowy, aby umówić się na wizytę montera, który sprawdzi działanie Twojego licznika.

Co zrobić jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem?

Jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem powinieneś wykonać procedurę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej u wybranego sprzedawcy prądu. W przypadku śmierci poprzedniego właściciela powinienieś dołączyć do wniosku o zawarcie umowy kompleskowej kopię aktu zgonu lub oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Sytuacja 2: nie ma prądu w mieszkaniu

Jeżeli w Twoim mieszkaniu nie ma prądu (jeżeli np. światło się nie zapala) sprawdź czy została zrealizowana umowa przyłączenia lokalu/domu/mieszkania do sieci elektroenergetycznej i czy dzwoniąc do dostawcy TAURON otrzymałeś oświadczenie o wykonaniu przyłączenia .

Jeżeli mieszkanie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej dostawcy TAURON:

Możesz następujące dokumenty wypełnić, podpisać i wysłać skanem, mailem, pocztą do najbliższego Biura Obsługi Klienta wybranego przez Ciebie sprzedawcy.

 • Wniosek o zawarcie umowy, który znajdziesz na stronie wybranego przez Ciebie sprzedawcy prądu. Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Kopię “oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” (lub “oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” lub “metrykę/paszport techniczny”) wymagane dla nowych przyłączeń oraz dla obiektów, którym wstrzymano dostawę prądu od ponad 12 miesięcy.

Na Twój adres korespondencyjny otrzymasz egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie na podany przez Ciebie numer kontaktowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, aby umówić się na wizytę montera, który zamontuje licznik w Twoim domu.

Jeżeli mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej dostawcy TAURON:

Twoje mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Powinieneś przyłączyć się do sieci energii elektrycznej przed zawarciem umowy ze sprzedawcą i z dostawcą prądu. Część artykułu poniżej opisuje dokładnie jak to zrobić. Możesz również zadzwonić na naszą infolinię. Załatwisz to jednym telefonem w 5 minut.

Po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej odbiorca powinien w przeciągu 60 dni podpisać umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą prądu.

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania, w którym nie ma prądu i chciałbyś wybrać korzystną ofertę

C- Przyłączenie mieszkania do sieci elektroenergetycznej w Bytomiu lub na Śląsku:

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania lub jeżeli podłączasz nowy obiekt do sieci energetycznej, jest to dobra okazja aby wybrać nowego sprzedawcę prądu. Wybierając tańszego sprzedawcę prądu możesz już od początku pobytu w nowym mieszkaniu obniżyć swoje koszty energii. Poniżej informacje, jak się zachować w każdym z przypadków.

Nowe mieszkania (w których nikt nie mieszkał, np. na nowo wybudowanych osiedlach) mogą nie mieć jeszcze zainstalowanego licznika. W takim przypadku należy najpierw podłączyć się do sieci dystrybucyjnej. O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może się ubiegać każdy odbiorca, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (umowa własności, najmu lub upoważnienia do użytkowania lokalu). Za podłączenie do sieci odpowiada Twój dostawca prądu (TAURON).

 1. Należy skontaktować się z dostawcą TAURON i wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 2. Następnie dostawca ma 30 dni aby ustalić projekt umowy o przyłączenie do sieci uzgadniając warunki przyłączenia.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (np. moc umowna, czy licznik jest trójfazowy lub jednofazowy), należy podpisać umowę przyłączenia do sieci. Umowa może być podpisana i wysłana pocztą.
 4. Aby zawrzeć umowę przyłączenia do sieci dystrybutor wymaga dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do przyłączanego lokalu.
 5. Po podpisaniu umowy, należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc zalecamy szybką reakcję.

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z dostawcą TAURON lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu, który taką opcję proponuje oraz po zainstalowaniu licznika. Jeżeli nie masz podpisanej umowy sprzedaży energii elektrycznej nie będziesz mógł korzystać z prądu.

Jakie dokumenty są potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej w Bytomiu lub na Śląsku

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Cel wystąpienia : przyłączenie nowego obiektu, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji
 • Określenie rodzaju obiektu, który będzie przyłączony do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, itd.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową (oszacowanie mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizacje przyłączanego obiektu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę