Zmiana sprzedawcy prądu: Bydgoszcz

Zmiana sprzedawcy prądu: Bydgoszcz

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę prądu w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem?

Jeżeli mieszkasz w Bydgoszczy, to możesz zmienić swojego sprzedawcę prądu na jednego z nowych sprzedawców prądu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, nie powoduje przerw w dostawie energii, a licznik oraz prąd pozostają takie same. Zmienia się tylko firma która Ci sprzedaje energię. Od 2007 roku można swobodnie zmienić sprzedawcę prądu ze sprzedawcy z urzędu (w przypadku Bydgoszczy ENEA) na nowego, czasami tańszego, sprzedawcę prądu. Do tego czasu na zmianę sprzedawcy prądu zdecydowało się już ponad 350 tysięcy Polaków.

Procedura zmiany sprzedawcy prądu zależy od konkretnej sytuacji odbiorcy. Poniżej tłumaczymy jak zmienić sprzedawcę prądu w każdym z trzech przypadków:

Masz już w domu prąd, ale chciałbyś obniżyć rachunek za energię elektryczną

A – Jak zmienić sprzedawcę prądu na tańszego w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem?

Można samodzielnie zmienić sprzedawcę prądu lub udzielić pełnomocnictwo nowemu sprzedawcy, który się zajmie wszystkimi formalnościami w Twoim imieniu. Procedura jest wtedy dla Ciebie dużo prostsza.

Jak wybrać nowego sprzedawcę prądu? Przy wyborze nowego sprzedawcy warto wziąć pod uwagę pełną cenę sprzedaży energii elektrycznej (cena brutto za kWh + opłaty miesięczne: handlowe/rozliczeniowe oraz za aktywację). Warto wziąć pod uwagę jakość obsługi klienta (dzwoniąc na przykład na infolinię sprzedawcy aby sprawdzić czas oczekiwania na konsultanta). Radzimy zawsze uważnie przeczytać ofertę oraz umowę i upewnić się, że rozumiemy i zgadzamy się z jej warunkami.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

...

Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym, wybranym przez nas, sprzedawcą. Aby zagwarantować ciągłość sprzedaży prądu, nowa umowa sprzedaży powinna wejść w życie z dniem wygaśnięcia dotychczasowej umowy.

2 – Wypowiedzenie umowy z dotychczasowym sprzedawcą prądu w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

Aby uniknąć negatywnej konsekwencji dublowania umów, należy wypowiedzieć umowe sprzedaży prądu u  dotychczasowego sprzedawcy, składając pisemne oświadczenie (w przypadku Bydgoszczy, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, jest nim firma ENEA). W przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy prądu, odbiorca wypowiada umowę kompleksową.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży prądu + umowa usługi dostarczenia prądu

Podstawowym warunkiem rozwiązania umowy ze sprzedawcą prądu jest upływ okresu wypowiedzenia.

Bardzo ważne: aby uniknąć poniesienia wszelkich kar umownych u dotychczasowego sprzedawcy, powinno się sprawdzić przed wypowiedzeniem umowy ze sprzedawcą, jaki jest termin umowy który nas wiąże i jakie są kary umowne w przypadku zerwania umowy przed jej terminem. W niektórych przypadkach kary umowne mogą być dużo wyższe niż potencjalne oszczędności przy zmianie sprzedawcy prądu!

3 – Zawarcie umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

Jeżeli jest to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy i wypowiadasz Twoją umowę kompleksową, oprócz nowej umowy sprzedaży z wybranym sprzedawcą trzeba również zawrzeć nową umowę o dostawe prądu z firmą ENEA. Umowa ta wchodzi w życie z dniem rozwiązania z byłym sprzedawcą umowy kompleksowej. Może być podpisana na czas nieokreślony. Jeżeli już zmieniałeś sprzedawce, nie ma konieczności wypowiadania i ponownego zawierania umowy z firmą ENEA.

4 – Informowanie ENEA o zmianie sprzedawcy prądu w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

Następnym krokiem w procesie jest zgłoszenie zmiany sprzedawcy prądu firmie ENEA, wykorzystując formularz dostępny na stronie internetowej dostawcy. Operator jest zobowiązany do umożliwienia konsumentowi zmiany sprzedawcy prądu w trakcie 21 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z nowym sprzedawcą.

5 – Ewentualna potrzeba zmiany licznika w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

W zależności od wielkości zużycia, zmiana sprzedawcy prądu może wymagać zmiany licznika (tzw. dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego). Koszt związany z możliwą zmianą licznika jest ponoszony przez dostawce ENEA. ENEA jest właścicielem licznika w Twoim domu oraz linii dystrybucyjnych w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem. Jeżeli już doszło do zmiany sprzedawcy prądu i licznik już został zmieniony lub dostosowany, nie ma potrzeby ponownej zmiany lub ponownego dostosowania licznika.

Czy mogę zmienić sprzedawcę prądu jeżeli posiadam licznik przedpłatowy? Niestety jeżeli posiadasz licznik przedpłatowy to oznacza, że posiadasz jedynie podpisaną umowę o dostawy energii elektrycznej z firmą ENEA, a prąd sam kupujesz odpowiednio do swoich potrzeb. Aby móc wybrać sprzedawcę prądu musisz najpierw wystąpić do dostawcy ENEA o zmiane licznika przedpłatowego na licznik zwykły. Kiedy licznik zwykły będzie zainstalowany, wtedy dopiero można wybrać sprzedawcę prądu: sprzedawcę z urzędu (ENEA) lub nowego sprzedawcę prądu.

6 – Odczyt licznika i rozliczenie końcowe z dotychczasowym sprzedawcą (ENEA)

...

Dotychczasowy sprzedawca (ENEA jeżeli do tej pory jeszcze nigdy nie był zmieniony sprzedawca prądu w Twoim domu) jest zobowiązany dokonać rozliczeń z odbiorcą zmieniającym sprzedawcę do 42 dni od dnia dokonania zmiany. Dostawca (też ENEA) jest zobowiązany do przekazania stanu licznika dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z odbiorcą. W przypadku liczników bez transmisji danych odczyt może być opóźniony, ale nie powinien nastąpić później niż w ciągu 5 dni roboczych od zmiany sprzedawcy.

Odbiorca udziela pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy

Udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, upoważniasz go do wykonania wszystkich powyżej opisanych czynności w Twoim imieniu. Proces zmiany sprzedawcy staje się wtedy dużo prostszy. Udzielanie pełnomocnictwa stało się standardem na rynku.

1- Wybór sprzedawcy i zawarcie nowej umowy sprzedaży w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

Przy zawarciu umowy z nowym sprzedawcą, upoważniasz sprzedawcę do reprezentowania Ciebie przed dostawcą ENEA oraz przed dotychczasowym sprzedawcą (też ENEA jeżeli jest to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy prądu). W imieniu odbiorcy nowy sprzedawca wykonuje wszystkie formalność wcześniej opisane i potrzebne zmiany.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Przeprowadzasz się do mieszkania, w którym już jest prąd i chciałbyś przepisać prąd na siebie wybierając korzystną ofertę

B – Jak przepisać umowę dostawy prądu na siebie w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

Aby przepisać licznik prądu i płacić bezpośrednio za rachunki musisz przedstawić sprzedawcy prądu dokumenty potwierdzające prawo użytkowania lub własności nieruchomości oraz dowód tożsamości. Przepisanie umowy prądu na Ciebie jest dobrą okazją aby zmienić sprzedawce wybierając nowego, tańszego sprzedawce prądu.

Czy to w przypadku zawarcia umowy kompleksowej z firmą ENEA na dostawę i na sprzedaż prądu, czy w przypadku podpisania dwóch oddzielnych umów, na dystrybucję energii elektrycznej i z oddzielną firmą na sprzedaż prądu, w sprawie przepisania umowy prądu na siebie powinieneś skontaktować się z Twoim sprzedawcą prądu (ENEA obrót w przypadku umowy kompleksowej z firmą ENEA, ENERGA-Obrót w przypadku umowy kompleksowej z ENERGĄ, z ePowerem w przypadku zawarcia umowy sprzedaży prądu z ePowerem itd.).

Jaka jest sytuacja przyłączenia prądu w domu ?

Sytuacja 1: w domu jest prąd

Wprowadziłeś się do mieszkania lub domu, w którym jest prąd. Jeżeli masz kontakt z osobą, która Ci wynajmuje mieszkanie lub z poprzednim właścicielem powinieneś podjąć następujące kroki.

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij skanem, mailem, pocztą lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta Twojego sprzedawcy prądu (ENEA, jeżeli jest to Twoja pierwsza zmiana sprzedawcy prądu):

 • Protokół zdawczo-odbiorczy: czasami również nazywany “Oświadczeniem o wskazaniach licznika energii elektrycznej na dzień zdania/przejęcia lokalu”. Protokół zdawczo-odbiorczy pozwala poprzedniemu właścicielowi rozliczyć się ze sprzedawcą prądu. Ten dokument powinien zostać wypełniony razem z poprzednim właścicielem. Powinien on zawierać dokładny odczyt licznika w chwili przyjęcia mieszkania aby sprzedawca mógł rozliczyć się z poprzednim właścicielem (jak odczytać stan licznika energii elektrycznej). Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy lub umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Po wykonaniu tych czynności możesz zmienić sprzedawcę prądu.

Na Twój adres korespondencyjny zostanie wysłany egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie w przeciągu 14 dni od otrzymania od Ciebie dokumentacji na podany przez Ciebie numer kontaktowy, aby umówić się na wizytę montera, który sprawdzi działanie Twojego licznika.

Co zrobić jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem?

Jeżeli nie masz kontaktu z poprzednim właścicielem powinieneś wykonać procedurę zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej u wybranego sprzedawcy prądu. W przypadku śmierci poprzedniego właściciela powinienieś dołączyć do wniosku o zawarcie umowy kompleskowej kopię aktu zgonu lub oświadczenie potwierdzające ten fakt.

Sytuacja 2: nie ma prądu w mieszkaniu

Jeżeli w Twoim mieszkaniu nie ma energii elektrycznej (jeżeli np. światło się nie zapala) powinieneś sprawdzić czy została zrealizowana umowa przyłączenia lokalu/domu/mieszkania do sieci elektroenergetycznej i czy otrzymałeś oświadczenie o wykonaniu przyłączenia dzwoniąc do dostawcy ENEA.

Jeżeli mieszkanie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej dostawcy ENEA:

Następujące dokumenty wypełnij, podpisz i wyślij je skanem, mailem, pocztą lub zanieś do najbliższego Biura Obsługi Klienta wybranego przez Ciebie sprzedawcy :

 • Wniosek o zawarcie umowy, który znajdziesz na stronie wybranego przez Ciebie sprzedawcy prądu. Podaj Twoją grupę taryfową oraz Twoje oszacowane roczne zużycie energii elektrycznej. Protokół powinien być podpisany przez Ciebie i przez poprzedniego właściciela. Jeżeli protokół jest wypełniony przez inną osobę, to ta osoba powinna otrzymać od Ciebie Twoje pisemne pełnomocnictwo,
 • Kopię tytułu prawnego nowego odbiorcy do dysponowania obiektem (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy bądź umowa wieczystego użytkowania),
 • Kopię dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • Kopię “oświadczenia o wykonaniu przyłączenia” (lub “oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej w obiekcie” lub “metrykę/paszport techniczny”) wymagane dla nowych przyłączeń oraz dla obiektów, którym wstrzymano dostawę prądu od ponad 12 miesięcy.

Na Twój adres korespondencyjny otrzymasz egzemplarz umowy podpisanej przez sprzedawcę oraz komplet dokumentów do zachowania. Dostawca prądu zadzwoni do Ciebie na podany przez Ciebie numer kontaktowy w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku, aby umówić się na wizytę montera, który zamontuje licznik w Twoim domu.

Jeżeli mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej dostawcy ENEA:

Twoje mieszkanie nie jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej. Powinieneś przyłączyć się do sieci energii elektrycznej przed zawarciem umowy ze sprzedawcąi z dostawcą prądu.

Po przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej odbiorca powinien w przeciągu 60 dni podpisać umowę kompleksową lub sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą prądu.

Przeprowadzasz się do nowego mieszkania, w którym nie ma prądu i chciałbyś wybrać korzystną ofertę

C- Przyłączenie mieszkania do sieci elektroenergetycznej w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem:

Jeżeli wprowadzasz się do nowego mieszkania lub jeżeli podłączasz nowy obiekt do sieci energetycznej, jest to dobra okazja aby wybrać jednego z nowych, tańszych sprzedawców prądu i uzyskać dostęp do tańszej energii elektrycznej. Wybierając tańszego sprzedawcę możesz już od początku pobytu w nowym mieszkaniu ograniczyć swoje koszty energii! Poniżej informacje, jak się zachować w każdym z przypadków.

Nowe mieszkania (w których nikt jak dotąd nie mieszkał, np. na nowo wybudowanych osiedlach) mogą nie mieć jeszcze zainstalowanego licznika. W takim przypadku należy najpierw podłączyć się do sieci dystrybucyjnej. O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może się ubiegać każdy odbiorca, który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu (umowa własności, najmu, lub upoważnienia do użytkowania lokalu). Za podłączenie do sieci odpowiada Twój dostawca prądu (ENEA).

 1. Należy skontaktować się z dostawcą ENEA i wypełnić odpowiedni wniosek z prośbą o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
 2. Następnie dostawca ma 30 dni aby ustalić projekt umowy o przyłączenie do sieci uzgadniając warunki przyłączenia.
 3. Po zapoznaniu się z warunkami przyłączenia do sieci (np. moc umowna, czy licznik jest trójfazowy lub jednofazowy), należy podpisać umowę przyłączenia do sieci. Umowa może być podpisana i wysłana pocztą.
 4. Aby zawrzeć umowę przyłączenia do sieci dystrybutor wymaga dokumentu potwierdzającego, że posiadasz tytuł prawny do przyłączanego lokalu.
 5. Po podpisaniu umowy, należy uzgodnić termin prac budowlano-montażowych. Termin ten może wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy, więc zalecamy szybką reakcję.

Ostateczne przyłączenie i uruchomienie przyłącza, czyli podanie napięcia, następuje dopiero po zawarciu umowy o świadczeniu usług dystrybucji z dostawcą ENEA lub po zawarciu umowy kompleksowej ze sprzedawcą prądu, który taką opcję proponuje oraz po zainstalowaniu licznika. Jeżeli nie masz podpisanej umowy sprzedaży energii elektrycznej nie będziesz mógł korzystać z prądu.

Jakie dokumenty są potrzebne do przyłączenia się do sieci elektrycznej w Bydgoszczy lub w Kujawsko-Pomorskiem

 • Dane osobiste i kontaktowe
 • Cel wystąpienia : przyłączenie nowego obiektu, zmiana układu zasilania lub rozdział instalacji
 • Określenie rodzaju obiektu, który będzie przyłączony do sieci (np. budynek mieszkalny, lokal mieszkaniowy, garaż, itd.)
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową (oszacowanie mocy urządzeń, które będą używane w przyłączanym obiekcie)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu (może to być odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy itp.). W przypadku współwłasności nieruchomości wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizacje przyłączenia.
 • Plan zabudowy określający lokalizacje przyłączanego obiektu.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę