Zmiana sprzedawcy prądu: Tauron

Zmiana sprzedawcy prądu: Tauron

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

Twoim dystrybutorem i sprzedawcą prądu jest firma Tauron, ale zastanawiasz się nad wybraniem jednego z nowych i często tańszych sprzedawców prądu? W tym artykule możesz się dowiedzieć, jak wygląda proces zmiany sprzedawcyjak powinna wyglądać umowa oraz jakie są prawa konsumentów w tym zakresie.

Ten artykuł jest głównie skierowany do mieszkańców gospodarstw domowych, którzy chcą zmienić swojego sprzedawcę prądu. Tutaj możesz się dowiedzieć, jakie są zasady zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w firmie.

Liberalizacja rynku energii w Polsce

Liberalizacja rynku energii w Polsce

Czym skutkuje liberalizacja rynku?

Wskutek liberalizacji rynku energii w 2007 roku w Polsce rozdzielono czynności dostawy i sprzedaży prądu w największych spółkach energetycznych. Definicje obu tych czynności są następujące:

  • Dostawa , lub inaczej dystrybucja prądu, (za którą odpowiedzialni są dostawcy energii elektrycznej), polega na fizycznym przesyle i dostawie energii elektrycznej do odbiorcy końcowego. Oprócz tych działalności, do obowiązków dostawcy należy również przyłączenie danego obiektu mieszkalnego do sieci, a także instalacja liczników. W Polsce istnieje pięciu głównych dostawców energii elektrycznej, łącznie z firmą Tauron, działających w określonych rejonach kraju(po prawej stronie znajduje się mapa Polski z wyznaczonymi obszarami działania każdego z nich).
  • Sprzedaż prądu, (świadczona przez sprzedawców energii elektrycznej), obejmuje wyłącznie handel energią elektryczną w imieniu odbiorców końcowych, wykorzystując przy tym sieć dystrybucyjną należącą do danego dostawcy.

Rozdział wspomnianych wyżej działalności można zaobserwować na naszych rachunkach za prąd. Zawarte w nich opłaty dotyczą dystrybucji, (w tym opłat za używanie sieci elektroenergetycznej dystrybutora) i sprzedaży energii elektrycznej, w której płacimy przede wszystkim za każdą wykorzystaną kWh energii elektrycznej.

Należy przy tym pamiętać, że nie można zmienić swojego dostawcy energii elektrycznej, czyli spółki odpowiedzialnej za dystrybucję prądu od wytwórcy do odbiorcy końcowego. Możliwa jest jedynie zmiana sprzedawcy prądu. W związku z tym, każde gospodarstwo domowe (oraz każde przedsiębiorstwo) ma obecnie możliwość dowolnego wyboru spółki (dopuszczonej do handlu na polskim rynku przez Urząd Regulacji Energetyki, w skrócie URE), która sprzedaje prąd na warunkach korzystniejszych cenowo. Dowiedz się tutaj, jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy prądu krok po kroku.

Nowe firmy oferujące sprzedaż prądu

Każde przedsiębiorstwo posiadające licencję nadaną przez URE może sprzedawać prąd zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Sprzedawcy zwykle nabywają energię elektryczną na giełdzie, choć zdarza się, że kupują ją również u innych, większych sprzedawców prądu, a następnie zakupioną ilość energii odsprzedają swoim klientom (nazywanym odbiorcami końcowymi).

Od 2007 roku na rynku w Polsce pojawiło się wielu nowych sprzedawców prądu, którzy często oferują bardziej atrakcyjne stawki za energię elektryczną niż tradycyjni sprzedawcy (ENEAENERGAPGERWE i TAURON). Takie zjawisko może być spowodowane faktem, iż do momentu liberalizacji rynku wspomnieni duzi sprzedawcy byli monopolistami w swoich rejonach i mogli w pewnym stopniu narzucać ceny energii z powodu wysokich marż. Wskutek otwarcia rynku energetycznego w Polsce pojawiło się wiele nowych spółek sprzedających prąd, które ze względu na mniejsze koszty i skalę działalności mogły pozwolić sobie na niższe marże i w związku z tym na niższe ceny oferowanego prądu. Każda z takich mniejszych spółek ma swój własny cennik i oferuje różne warunki sprzedaży energii elektrycznej. Innymi słowy, duzi sprzedawcy tradycyjni, którzy są przyzwyczajeni do wysokich marż, nie są chętni do obniżania cen, tym bardziej, że nie wszyscy odbiorcy decydują się na zerwanie z nimi umowy.

OD KOGO NOWI SPRZEDAWCY KUPUJĄ ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, KTÓRĄ NASTĘPNIE SPRZEDAJĄ ODBIORCOM KOŃCOWYM?
Mniejsi sprzedawcy obracają energią elektryczną, która pochodzi z różnych źródeł. W większości kupują oni prąd na Towarowej Giełdzie Energii lub ewentualnie u dostawców prądu. Takie transakcje mają charakter hurtowy – cena energii jest wówczas niższa niż dla odbiorców końcowych.

Czy opłaca się zmienić sprzedawcę prądu?

Jak wcześniej wspomniano, istnieje duża szansa, że nowi sprzedawcy prądu zaoferują lepsze ceny od największych polskich firm energetycznych, w tym firmy Tauron. W przypadku gospodarstw domowych, czyli odbiorców należących do grupy taryfowej G, zmiana sprzedawcy może pozwolić na oszczędności sięgające nawet kilkuset złotych rocznie przy odpowiednio dobranej ofercie. Podjęcie takiej decyzji przez klienta spółki Tauron może znacznie odciążyć domowy budżet – pozwoli na znaczne ograniczenie comiesięcznych wydatków.

Oprócz wielu różnych sposobów oszczędzania energii elektrycznej, istnieją również inne metody zmniejszania rachunków za prąd. Najważniejsze jest odpowiednie dobranie taryfy energii elektrycznej dla swojego gospodarstwa domowego.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej - ważne zagadnienia

Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – ważne zagadnienia

Jak długo trwa zmiana sprzedawcy prądu?

Pierwsza zmiana sprzedawcy powinna trwać maksymalnie 30 dni dla klientów każdej spółki energetycznej, w tym także firmy Tauron, co zostało ustawowo uregulowane. Każda kolejna zmiana sprzedawcy powinna być jeszcze krótsza i trwać do 14 dni. Trzeba jednak pamiętać, że okres wypowiedzenia z dotychczasowym sprzedawcą prądu może znacznie wydłużyć proces jego zmiany.

Czy zmiana sprzedawcy prądu może wiązać się z dodatkowymi kosztami?

Zmiana sprzedawcy prądu w każdej firmie energetycznej, w tym również Tauron, jest całkowicie bezpłatna. Jednak w niektórych przypadkach część nowych sprzedawców prądu pobiera jednorazową opłatę aktywacyjną od swoich klientów.

Czy podczas zmiany sprzedawcy może wystąpić przerwa w dostawie energii elektrycznej?

Zmiana sprzedawcy prądu nigdy nie wiąże się ze zmianą jego dostawcy na danym terenie. Dostawca prądu, czyli Operator Systemu Dystrybucyjnego jest przypisany na stałe do miejscowości, w której znajduje się dany klient. To znaczy, że nawet jeśli dokonamy zmianysprzedawcy prądu, to nie zmienimy dostawcy, czyli spółki dostarczającej nam energię elektryczną. W związku z tym, nie mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu z tego tytułu, gdyż w zakresie jego dostaw sytuacja pozostanie bez zmian.

Czy zmiana sprzedawcy może wpłynąć na opłaty za dystrybucję?

Jak wcześniej wspomniano, zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany dostawcy prądu – klient dystrybutora Tauron zawsze nim będzie w danym regionie. W związku z tym, zmiana sprzedawcy prądu nie może mieć wpływu na wysokość opłat dystrybucyjnych, które określa dystrybutor prądu dla wszystkich swoich klientów, niezależnie od firm sprzedających im prąd.

Wybór odpowiedniego sprzedawcy

Wybór odpowiedniego sprzedawcy

kalkulator_olowek

Przed zawarciem umowy z wybranym sprzedawcą prądu, warto poświęcić trochę czasu i dokładnie porównać oferty różnych sprzedawców energii elektrycznej obecnych na rynku, aby zapewnić sobie jak najniższe rachunki za prąd.

Szukanie danych o nowych sprzedawcach energii elektrycznej

Jeśli chcesz porównać oferty nowych sprzedawców prądu, możesz zajrzeć na tę stronę. Znajdują się tam aktualne informacje kontaktowe, (numery infolinii oraz adresy stron internetowych), a także cenniki ofert poszczególnych sprzedawców.

Jak porównywać oferty?

Warto zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do tradycyjnych sprzedawców prądu (ENEAENERGAPGERWE i TAURON), nowi sprzedawcy oferują często bardziej atrakcyjne stawki za energię elektryczną czynną (wyrażone w złotych za kilowatogodzinę). Przy odpowiednio dobranej ofercie taka zmiana może skutkować oszczędnościami w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie.

Porównując ceny różnych sprzedawców prądu należy zwrócić uwagę, czy są one wyrażone w wartościach netto, czy brutto, (czyli zwiększone o podatek VAT). Należy też zawsze porównywać ceny, biorąc pod uwagę te same taryfy prądu u różnych sprzedawców, (np. cenę za kWh w taryfie G11 u jednego sprzedawcy z ceną w odpowiadającej taryfie u innego). Porównywanie np. ceny dla taryfy G11 z ceną dla taryfy G12) jest błędem i należy go unikać.

Podczas porównywania ofert różnych sprzedawców, należy zwrócić uwagę na okres obowiązywania umowy, warunki jej wypowiedzenia, sposoby płatności i inne warunki opisane w umowie. Mogą się w niej bowiem znaleźć także informacje o dodatkowych opłatach, np. o dodatkowej miesięcznej opłacie handlowej. Dowiedz się, na co dokładnie zwracać uwagę przy zmianie sprzedawcy prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu.

Na czym polega oferta z gwarancją ceny?

Niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej oferują swoim klientom gwarancję ceny prądu na określony czas. Oznacza to, że w tym czasie cena energii elektrycznej, (nazywanej też ceną energii czynnej) nie ulegnie zmianie. Jeśli sprzedawca oferuje umowę na czas nieokreślony, to istnieje możliwość, że cena nie zmieni się nawet przez cały okres jej trwania.

Warto zaznaczyć, że taka gwarancja nie musi obejmować opłaty handlowej lub innych dodatkowych opłat. Dowiedz się wcześniej, które dokładnie opłaty obejmuje gwarancja cenowa, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że po jakimś czasie rachunki za prąd wzrosną, mimo stałej ceny za kWh.

Co oznacza umowa kompleksowa

Co oznacza umowa kompleksowa

Odbiorców, którzy pobierają energię elektryczną w domach lub blokach wiążą dwie umowy: umowa o sprzedaż prądu, zawarta ze sprzedawcą energii elektrycznej i umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych, zawarta z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Zadaniem operatora jest dostarczenie energii o określonych parametrach z elektrowni, elektrociepłowni lub innej jednostki wytwórczej do odbiorcy końcowego na danym obszarze. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe nie skorzystało jeszcze z możliwości pierwszej zmiany sprzedawcy, wciąż jest objęte umową kompleksową zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i z tzw. “sprzedawcą z urzędu” (sprzedawcą, który został wydzielony po 2007 r., choć wciąż należy do tej samej grupy kapitałowej, co OSD). W uproszczeniu, umowa kompleksowa wiąże w sobie warunki zarówno sprzedaży, jak i dystrybucji energii elektrycznej.

Obecnie dostawcy energii elektrycznej w Polsce, w tym Tauron, umożliwiają podpisanie umowy kompleksowej także z nowymi, mniejszymi sprzedawcami, dzięki czemu zmiana sprzedawcy nie musi wiązać się z otrzymywaniem dwóch faktur za prąd. Listę takich sprzedawców można znaleźć na stronie internetowej spółki Tauron.

W artykule, pt. “Czy warto podpisać umowę kompleksową?”, poznasz dalsze szczegóły dotyczące takiej umowy.

Jak klienci spółki Tauron mogą zmienić sprzedawcę prądu?

Jak klienci spółki Tauron mogą zmienić sprzedawcę prądu?

Po wybraniu odpowiedniego sprzedawcy prądu, dalszy proces jest już w miarę prosty. W kolejnym kroku należy odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy moje miejsce zamieszkania (niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy mieszkanie w bloku) jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej i czy posiadam działający licznik energii elektrycznej? Jeśli nie, to należy skontaktować się z lokalnym dostawcą prądu, który powinien zapewnić przyłączenie albo udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on zajął się formalnościami związanymi z przyłączeniem mieszkania do sieci elektroenergetycznej. Istnieje również możliwość uzyskania przyłączenia do sieci wskutek podpisania umowy z nowym sprzedawcą prądu.
  • Do kogo przypisana jest obecnie obowiązująca umowa? Jeżeli nie do Ciebie, to musisz przepisać umowę wraz z licznikiem na swoje nazwisko. Wówczas może być konieczne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego z poprzednim lokatorem i wysłanie takiego dokumentu do dotychczasowego sprzedawcy prądu, aby umożliwić rozliczenie tego lokatora ze sprzedawcą.
  • Czy w przypadku, gdy dotychczasowa umowa była zapisana na Ciebie, nie zobowiązuje Cię termin umowny ? Jeżeli tak, to rozwiązując umowęnajprawdopodobniej zostaniesz poproszony o zapłacenie kary umownej, chyba że umowa dobiega końca lub umowa była podpisana na czas nieokreślony.

Jak wygląda dalszy proces zmiany sprzedawcy prądu?

Jeśli Twoje mieszkanie jest przyłączone do sieci, umowa jest zapisana na Ciebie i nie wiążą Cię terminy umowne, to nic nie stoi już na przeszkodzie do zmiany swojego sprzedawcy prądu. Najpierw musisz zdecydować, czy chcesz udzielić pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy, czy załatwić wszystkie formalności osobiście. Aby zmienić sprzedawcę prądu należy między innymi wypowiedzieć umowę dotychczasowemu sprzedawcy oraz poinformować swojego dostawcę energii elektrycznej o przeprowadzanej zmianie. Szczegóły dotyczące kolejnych kroków w procesie zmiany sprzedawcy są opisane w artykule: “Zmiana sprzedawcy prądu: procedura krok po kroku”. Warto przy tym zaznaczyć, że procedura zmiany sprzedawcy prądu dla klientów domowych firmy Tauron jest taka sama, jak w przypadku innych dużych firm energetycznych.

Sprawdź zasady dotyczące zmiany sprzedawcy prądu w: BiałymstokuBielsku-BiałejBydgoszczyBytomiuKatowicachKrakowieŁodziRadomiuRzeszowieSosnowcuWarszawieWrocławiuZielonej Górze.

Jeśli prowadzisz firmędziałalność gospodarcząsklep lub inne przedsiębiorstwo, to tutaj możesz sprawdzić, jak w takim przypadku wygląda proces zmiany sprzedawcy prądu. Potencjalne oszczędności wynikające ze zmiany sprzedawcy prądu w firmie, która miała podpisaną umowę ze spółką Tauron mogą sięgnąć nawet 30% rocznie!

Prawa odbiorców w zakresie zmiany sprzedawcy prądu

Prawa odbiorców w zakresie zmiany sprzedawcy prądu

Wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce pełnią rolę jednocześnie konsumentów i odbiorców prądu, w związku z czym posiadają odpowiednie prawa. Oprócz możliwości bezpłatnej zmiany sprzedawcy prądu i dowolnego jego wyboru, każdy odbiorca ma również prawo do: równoprawnego traktowania, uczciwych praktyk handlowych, otrzymania stosownego zawiadomienia o taryfach i zmianach umowy oraz prawa do jej rozwiązania.

W tym artykule dowiesz się dokładniej, jakie masz prawa w zakresie zmiany sprzedawcy energii.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę