Zmiana sprzedawcy prądu: Energa

Zmiana sprzedawcy prądu: Energa

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

dom2 Zmiana sprzedawcy prądu: Energa

Jeżeli Twoim dostawcą i zarazem sprzedawcą jest firma Energa, ale myślisz o podpisaniu umowy z jednym z nowych, często tańszych sprzedawców prądu, to w tym artykule dowiesz się między innymi, jak wygląda proces zmiany, jak powinna wyglądać umowa oraz jakie są prawa konsumenta.

W tym artykule dowiesz się głównie o procesie zmiany sprzedawcy dla gospodarstw domowych. Przeczytaj tutaj, jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej dla firmy!

Liberalizacja na rynku energii elektrycznej i możliwość zmiany sprzedawcy prądu

Na czym polega liberalizacja rynku?

Wskutek rozpoczęcia procesu liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej w 2007 roku, rozdzielono prawnie czynności dostawy i sprzedaży prądu. Jaka jest różnica między tymi dwoma terminami?

mala-polska-mapa-energetyczna Zmiana sprzedawcy prądu: Energa

  • Dostawa lub dystrybucja prądu (prowadzona przez dostawców energii elektrycznej), polega na fizycznym transporcie i dostarczeniu energii elektrycznej do odbiorcy. To dostawca prądu jest odpowiedzialny za przyłączenie danego obiektu mieszkalnego do prądu i za instalację licznika. W Polsce istnieje pięciu głównych dystrybutorów prądu działających na określonych regionach w kraju (po prawej stronie znajduje się mapa Polski z wytyczonymi obszarami działania każdego z dostawców).
  • Sprzedaż prądu (świadczona przez sprzedawców energii elektrycznej) obejmuje wyłącznie handel energią elektryczną dla odbiorców końcowych. Sprzedawca jest więc spółką, która sprzedaje nam prąd, wykorzystując sieć dystrybucyjną należącą do naszego dostawcy.

Podział na dostawę i sprzedaż prądu można zaobserwować na naszych rachunkach za prąd. Określone w nich opłaty dotyczą dostawy (płacimy między innymi za używanie sieci elektroenergetycznej dystrybutora) i obrotu energią elektryczną (płacimy przede wszystkim za każdą wykorzystaną kWh prądu).

Najważniejsze aby zrozumieć, że nie można zmienić swojego dostawcy energii elektrycznej, czyli spółki odpowiedzialnej za dostawę prądu od wytwórcy do odbiorcy końcowego. Możliwa jest natomiast zmiana sprzedawcy prądu. W związku z tym każde gospodarstwo domowe (oraz każda firma) ma obecnie prawo dowolnego wyboru przedsiębiorstwa (dopuszczonego do rynku przez Urząd Regulacji Energetyki, w skrócie URE), które sprzedaje prąd na korzystniejszych cenowo warunkach. Sprawdź jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy prądu krok po kroku.

Nowi sprzedawcy energii elektrycznej

sie%C4%87%20energetyczna Zmiana sprzedawcy prądu: Energa

Każda firma w Polsce, która posiada licencję nadaną przez URE, może sprzedawać energię elektryczną, zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i odbiorcom prowadzącym działalność gospodarczą. Sprzedawcy zwykle kupują energię elektryczną na giełdzie lub u innych, większych sprzedawców prądu (po cenach hurtowych), a następnie zakupioną ilość energii odsprzedają swoim klientom (nazywanym odbiorcami końcowymi).

Od 2007 roku na rynku pojawiło się wielu nowych sprzedawców prądu, którzy oferują sprzedaż energii często po niższych cenach niż w przypadku tradycyjnych sprzedawców (ENEA, ENERGA, PGE, RWE i TAURON). Wynika to częściowo z tego, że do momentu liberalizacji rynku wspomnieni duzi sprzedawcy byli monopolistami na swoich terenach i mogli w pewnym stopniu narzucać ceny zawierające wysoką marżę. Otwarcie rynku skutkowało pojawieniem się wielu nowych spółek sprzedających prąd, które ze względu na swój mniejszy kapitał i na mniejszy zespół mogły pozwolić sobie na niższe ceny za prąd. Każda z tych firm ma swój własny cennik i oferuje różne warunki sprzedaży energii elektrycznej.

Gdzie nowi sprzedawcy kupują energię elektryczną, którą następnie sprzedają odbiorcom końcowym?
Zależy to od preferencji konkretnego sprzedawcy. Zwykle sprzedawcy kupują prąd na Towarowej Giełdzie Energii albo u dostawców prądu. Ceny prądu na takich transakcjach mają charakter hurtowy – są o wiele niższe niż dla klientów końcowych.

Opłacalność zmiany sprzedawcy prądu

Jak wcześniej zauważono, nowi sprzedawcy prądu mogą zaoferować lepsze ceny od największych polskich firm energetycznych, w tym firmy Energa. W przypadku gospodarstw domowych, takie rozwiązanie pozwala oszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie przy odpowiednio dobranej ofercie. Zmiana sprzedawcy prądu dla klienta spółki Energa może zatem skutecznie odciążyć nasz domowy budżet poprzez ograniczenie comiesięcznych wydatków.

Poznaj także inne sposoby na zmniejszenie rachunków za prąd. Oprócz szeroko pojętego oszczędzania energii elektrycznej, można również odpowiednio dobrać taryfę energii elektrycznej dla swojego gospodarstwa domowego.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Najważniejsze kwestie dotyczące zmiany sprzedawcy prądu

Ile trwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

Zgodnie z ustawą, pierwsza zmiana sprzedawcy powinna trwać krócej, niż 30 dni. Każda kolejna zmiana sprzedawcy powinna być jeszcze szybsza i trwać maksymalnie 14 dni. Warto jednak pamiętać o okresie wypowiedzenia z dotychczasowym sprzedawcą, co może w efekcie znacznie wydłużyć proces zmiany sprzedawcy prądu.

Koszty zmiany sprzedawcy prądu

Zmiana sprzedawcy prądu w firmie Energa jest całkowicie bezpłatna. Jednak niektórzy sprzedawcy prądu pobierają jednorazową opłatę aktywacyjną od swoich nowych odbiorców.

Zmiana sprzedawcy prądu, a ryzyko przerw w dostawie prądu

Zmiana sprzedawcy prądu nie oznacza zmiany jego dystrybutora, co nawet nie jest możliwe. Dostawca prądu jest przypisany na stałe do naszej miejscowości. Dlatego nawet, jeśli zmienimy sprzedawcę prądu to nie zmienimy dostawcy, czyli spółki dostarczającej nam prąd. Nie ma zatem ryzyka, że w trakcie zmiany sprzedawcy prądu nastąpią z tego powodu przerwy w dostawie prądu, bo w zakresie dostawy sytuacja pozostanie bez zmian.

Wpływ zmiany sprzedawcy na opłaty dystrybucyjne

Jak wcześniej wspomniano, zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany dostawcy prądu – klient operatora Energa zawsze nim pozostanie na danym terenie. W związku z tym, zmiana sprzedawcy nie wiąże się z jakąkolwiek zmianą opłat dystrybucyjnych, które określa dystrybutor prądu dla wszystkich swoich klientów, niezależnie od tego, jaka firma sprzedaje im prąd.

Porównaj oferty różnych sprzedawców

kalkulator_olowek Zmiana sprzedawcy prądu: Energa

Przed zawarciem umowy z wybranym sprzedawcą prądu, warto poświęcić trochę czasu i dokładnie porównać oferty różnych sprzedawców energii elektrycznej obecnych na rynku, aby zapewnić sobie możliwie jak najkorzystniejsze warunki.

Gdzie można znaleźć informacje o nowych sprzedawcach energii elektrycznej?

Jeżeli chcesz porównać oferty nowych sprzedawców prądu, to możesz zajrzeć na tę stronę, gdzie zamieszczane są informacje kontaktowe (w tym numery infolinii oraz adresy stron internetowych) sprzedawców, a także cenniki poszczególnych firm.

Na co należy zwracać uwagę przy porównywaniu ofert?

Warto wiedzieć, że w porównaniu do tradycyjnych sprzedawców prądu (ENEA, ENERGA, PGE, RWE i TAURON), nowi sprzedawcy prądu oferują często znacznie lepsze stawki za energię elektryczną (wyrażone w złotych za kilowatogodzinę), co może skutkować oszczędnościami w wysokości od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie.

Porównując ceny różnych sprzedawców prądu należy pamiętać, aby nigdy nie mylić cen netto z cenami brutto (czyli zwiększonymi o podatek VAT). Należy też zawsze porównywać ceny dla tych samych taryf prądu u różnych sprzedawców, (np. cenę kWh w taryfie G11 u jednego sprzedawcy z ceną za kWh w tej samej taryfie u innego. Częstym błędem jest porównywanie np. ceny dla taryfy G11 z ceną dla taryfy G12).

W trakcie porównywania ofert, warto także zwrócić uwagę na okres obowiązywania umowy, warunki wypowiedzenia umowy, na sposoby płatności oraz pozostałe warunki, które są opisane w umowie. Mogą być w niej również zawarte informacje o dodatkowych opłatach, (na przykład o wysokiej miesięcznej opłacie handlowej). Dowiedz się, na co zwracać uwagę przy zmianie sprzedawcy prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu.

Na czym polega gwarancja ceny?

Niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej oferują swoim klientom gwarancję cenową na jakiś okres. Oznacza to, że w określonym czasie cena za energię elektryczną (nazywana też ceną energii czynnej, czyli kosztem użycia prądu) nie zmieni się (istnieje możliwość, że cena nie zmieni się przez cały okres trwania umowy, o ile jest to umowa na czas nieokreślony).

Warto przy tym pamiętać, że gwarancja cenowa nie musi obejmować opłaty handlowej, czy innych dodatkowych opłat. Warto więc ustalić wcześniej ze sprzedawcą, co dokładnie obejmuje gwarancja cenowa, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że po jakimś czasie wzrośnie całkowita opłata za prąd, mimo że sama cena za kWh nie ulegnie zmianie.

Na czym polega umowa kompleksowa?

umowa Zmiana sprzedawcy prądu: Energa

Mieszkańcy domów lub bloków otrzymują energię elektryczną na podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży prądu zawartej ze sprzedawcą energii elektrycznej i umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Operator jest odpowiedzialny za dostarczenie energii z elektrowni lub elektrociepłowni do odbiorcy końcowego na danym obszarze. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe nie skorzystało jeszcze z możliwości zmiany sprzedawcy, jest wciąż związane umową kompleksową zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i z tzw. “sprzedawcą z urzędu” (sprzedawcą należącym do tej samej grupy kapitałowej co dystrybutor), który został wydzielony od Operatora Systemu Dystrybucyjnego po 2007 r. W tym wypadku, jedna umowa wiąże w sobie zasady sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Obecnie dostawcy energii elektrycznej w Polsce, w tym Energa, oferują także podpisanie umowy kompleksowej z nowymi sprzedawcami, dzięki czemu istnieje możliwość dalszego otrzymywania tylko jednej faktury za prąd po zmianie sprzedawcy. Możesz znaleźć listę takich sprzedawców na stronie internetowej firmy Energa.

Szczegółów dotyczących umowy kompleksowej możesz dowiedzieć się w artykule, pt. “Czy warto podpisać umowę kompleksową?”

Jak zmienić sprzedawcę prądu na terenie spółki Energa?

Zmiana sprzedawcy prądu jest stosunkowo prosta. Po wybraniu odpowiedniego sprzedawcy prądu, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka następujących pytań:

  • Czy nasze mieszkanie (niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie w bloku, czy dom jednorodzinny) jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej i czy mamy działający licznik energii elektrycznej? Jeżeli nie, to należy skontaktować się z lokalnym dostawcą prądu, który zapewnia przyłączenie albo udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on zajął się formalnościami związanymi z przyłączeniem danego obiektu do sieci. Zlecenie przyłączenia wybranemu sprzedawcy można połączyć z podpisaniem nowej umowy o sprzedaży prądu.
  • Na kogo zapisana jest dotychczasowa umowa (jeżeli nie na Ciebie, to należy przepisać umowę wraz z licznikiem na siebie, do czego może być konieczne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego z poprzednim lokatorem i wysłanie takiego dokumentu do dotychczasowego sprzedawcy prądu, aby umożliwić rozliczenie poprzedniego lokatora ze sprzedawcą).
  • W przypadku, gdy dotychczasowa umowa była zapisana na Ciebie, czy nie wiąże Cię termin umowny (jeżeli tak, to wypowiadając umowę możesz być zmuszony zapłacić karę umowną, co nie będzie miało miejsca, jeżeli umowa dobiega końca lub umowa była bezterminowa).

Jak wygląda dalszy proces?

Jeżeli Twoje mieszkanie jest przyłączone do sieci, umowa jest zapisana na Ciebie i nie wiążą Cie terminy umowne to możesz zmienić swojego sprzedawcę prądu bez żadnych niepożądanych konsekwencji. Najpierw należy wybrać, czy chcesz dokonać zmiany sam czy raczej udzielić pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy prądu wymaga między innymi wykonania takich czynności, jak wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy oraz poinformowanie dostawcy energii elektrycznej o przeprowadzanej zmianie. Dokładne kroki, jakie należy podjąć w obu przypadkach są opisane w artykule pt. “Zmiana sprzedawcy prądu: procedura krok po kroku”. Procedura zmiany sprzedawcy prądu dla klientów domowych firmy Energa jest taka sama jak w przypadku innych firm.

Sprawdź, jak zmienić sprzedawcę prądu w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.

Prowadzisz firmę, działalność gospodarczą, sklep lub inne przedsiębiorstwo? Sprawdź, jak zmienić sprzedawcę prądu w Twojej firmie – potencjalne oszczędności przy zmianie sprzedawcy dla firm mogą przekroczyć 30% rocznie!

Prawa konsumenta

Każde gospodarstwo domowe w Polsce, jest jednocześnie odbiorcą prądu i konsumentem, w związku z czym posiada także swoje prawa. Oprócz prawa do dowolnego wyboru sprzedawcy prądu, odbiorca energii elektrycznej ma również prawo do: bezpłatnej zmiany sprzedawcy prądu, równoprawnego traktowania, uczciwych praktyk handlowych, otrzymania stosownego zawiadomienia o taryfach i zmianach umowy oraz prawa do rozwiązania umowy.

Sprawdź tutaj , jakie są Twoje prawa w ramach zmiany sprzedawcy energii.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę