Zmiana sprzedawcy prądu: Enea

Zmiana sprzedawcy prądu: Enea

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

dom2 Zmiana sprzedawcy prądu: Enea

Jeżeli Twoim dystrybutorem i zarazem sprzedawcą jest firma Enea, ale myślisz o wybraniu jednego z nowych, często tańszych sprzedawców prądu, to w tym artykule dowiesz się, jak wygląda proces zmiany sprzedawcy, jak powinna wyglądać umowa oraz jakie są prawa konsumentów.

Ten artykuł opisuje głównie proces zmiany sprzedawcy dla gospodarstw domowych. Tutaj przeczytasz, jak zmienić sprzedawcę energii elektrycznej dla firmy!

Liberalizacja na rynku energii elektrycznej – możliwość zmiany sprzedawcy prądu

Liberalizacja rynku w Polsce

Wskutek rozpoczęcia procesu liberalizacji polskiego rynku energii w 2007 roku, rozdzielono prawnie dostawę i sprzedaż prądu. Jaka jest różnica między tymi dwoma czynnościami?

mala-polska-mapa-energetyczna Zmiana sprzedawcy prądu: Enea

  • Dostawa , inaczej dystrybucja prądu, (za którą odpowiedzialni są dostawcy energii elektrycznej), polega na fizycznym transporcie i dostarczeniu energii elektrycznej do odbiorcy. Wówczas, dostawca jest odpowiedzialny za przyłączenie danego obiektu mieszkalnego do sieci i za instalację liczników. W Polsce istnieje pięciu głównych dystrybutorów prądu, do których należy także firma Enea, działających na określonych rejonach kraju (po prawej stronie znajduje się mapa Polski z wyznaczonymi obszarami działania każdego z dostawców).
  • Sprzedaż prądu (prowadzona przez sprzedawców energii elektrycznej) obejmuje wyłącznie handel prądem dla odbiorców końcowych. Sprzedawca jest więc firmą, która sprzedaje nam prąd wykorzystując sieć dystrybucyjną należącą do naszego dostawcy.

Rozdział tych dwóch działalności można zaobserwować na naszych rachunkach za prąd. Określone w nich stawki dotyczą dostawy, zawierającej między innymi opłaty za używanie sieci elektroenergetycznej dystrybutora i obrotu energią elektryczną, w której płacimy przede wszystkim za każdą wykorzystaną kWh prądu).

Należy pamiętać, że nie można zmienić swojego dostawcy energii elektrycznej, czyli spółki odpowiedzialnej za dostawę prądu od wytwórcy do odbiorcy końcowego. Możliwa jest jednak zmiana sprzedawcy prądu. W związku z tym, każde gospodarstwo domowe (oraz każda firma) ma obecnie możliwość dowolnego wyboru firmy (dopuszczonej do rynku przez Urząd Regulacji Energetyki, w skrócie URE), która sprzedaje prąd na warunkach korzystniejszych cenowo. Sprawdź, jak w uproszczeniu wygląda procedura zmiany sprzedawcy prądu krok po kroku.

Nowi sprzedawcy prądu

sie%C4%87%20energetyczna Zmiana sprzedawcy prądu: Enea

Każda firma w Polsce posiadająca licencję nadaną przez URE, może sprzedawać prąd, zarówno odbiorcom indywidualnym, jak i tym prowadzącym działalność gospodarczą. Sprzedawcy zwykle kupują energię elektryczną na giełdzie lub rzadziej u innych, większych sprzedawców prądu, a następnie zakupioną ilość odsprzedają swoim klientom (nazywanym też odbiorcami końcowymi).

Od 2007 roku na rynku w Polsce pojawiło się wielu nowych sprzedawców prądu, którzy często oferują niższe ceny prądu niż w przypadku tradycyjnych sprzedawców (ENEA, ENERGA, PGE, RWE i TAURON). Głównym powodem tego zjawiska może być fakt, że do momentu liberalizacji rynku wspomnieni duzi sprzedawcy byli monopolistami w swoich rejonach i mogli w pewnym stopniu narzucać ceny zawierające wysoką marżę. Wskutek otwarcia rynku pojawiło się wiele nowych spółek sprzedających prąd, które ze względu na swój mniejszy kapitał i zasięg mogły pozwolić sobie na niższe marże i w konsekwencji niższe ceny za prąd. Każda z mniejszych firm ma swój własny cennik i oferuje różne warunki sprzedaży energii elektrycznej. Innymi słowy, duże firmy, które są przyzwyczajone do wysokich marż, często niechętnie je obniżają, tym bardziej, że nie wszyscy odbiorcy decydują się na zmianę sprzedawcy.

Gdzie nowi sprzedawcy kupują energię elektryczną, którą następnie sprzedają odbiorcom końcowym?
Zależy to od wyboru konkretnego sprzedawcy. Najczęściej sprzedawcy kupują prąd na Towarowej Giełdzie Energii albo u dostawców prądu. Takie transakcje mają charakter hurtowy, co oznacza, że ceny prądu są na nich o wiele niższe niż dla klientów końcowych.

Zmiana sprzedawcy prądu – czy to opłacalne?

Jak wcześniej wspomniano, nowi sprzedawcy prądu mogą zaoferować lepsze ceny od największych polskich firm energetycznych, w tym firmy Enea. W przypadku gospodarstw domowych, zmiana sprzedawcy pozwala oszczędzać nawet kilkaset złotych rocznie przy odpowiednio dobranej ofercie. Taki proces dla klienta spółki Enea może zatem znacznie odciążyć domowy budżet poprzez ograniczenie comiesięcznych wydatków.

Są również inne sposoby na zmniejszenie rachunków za prąd. Oprócz różnych sposobów oszczędzania energii elektrycznej, można również odpowiednio dobrać taryfę energii elektrycznej dla swojego gospodarstwa domowego.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące zmiany sprzedawcy prądu

Czas trwania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej

Zgodnie z ustawą, pierwsza zmiana sprzedawcy powinna trwać maksymalnie 30 dni dla klientów każdej spółki, w tym firmy Enea. Każda kolejna zmiana sprzedawcy powinna być jeszcze krótsza i trwać maksymalnie 14 dni. Trzeba jedynie pamiętać o okresie wypowiedzenia z dotychczasowym sprzedawcą, co może w efekcie znacznie wydłużyć proces zmiany sprzedawcy prądu.

Cena zmiany sprzedawcy prądu

Zmiana sprzedawcy prądu w spółce Enea jest całkowicie bezpłatna. Niektórzy sprzedawcy prądu pobierają jednak jednorazową opłatę aktywacyjną od swoich nowych odbiorców.

Czy zmiana sprzedawcy zwiększa ryzyko przerw w dostawie prądu?

Zmiana sprzedawcy prądu nie skutkuje zmianą jego dostawcy, co nawet nie jest możliwe. Dostawca prądu jest przypisany na stałe do miejscowości, w której znajduje się dany odbiorca. W związku z tym, nawet jeśli zmienimy sprzedawcę prądu to nie zmienimy dostawcy, czyli spółki dostarczającej nam energię elektryczną. Nie ma zatem ryzyka, że w trakcie zmiany sprzedawcy prądu nastąpią z tego powodu przerwy w jego dostawie, bo w tym zakresie sytuacja pozostanie bez zmian.

Czy opłaty dystrybucyjne mogą się zmienić po zmianie sprzedawcy?

Jak wcześniej zauważono, zmiana sprzedawcy nie oznacza zmiany dostawcy prądu – klient operatora Enea zawsze nim pozostanie w danym regionie. W związku z tym, zmiana sprzedawcy prądu nie może skutkować jakąkolwiek zmianą opłat dystrybucyjnych, które określa dystrybutor prądu dla wszystkich swoich klientów, niezależnie od firmy sprzedającej im prąd.

Odpowiednie porównanie ofert nowych sprzedawców kluczem do niższych rachunków za prąd

kalkulator_olowek Zmiana sprzedawcy prądu: Enea

Zanim zawrzesz umowę z wybranym sprzedawcą prądu, powinieneś poświęcić trochę czasu i dokładnie porównać oferty różnych sprzedawców energii elektrycznej obecnych na rynku, aby zapewnić sobie możliwie jak najkorzystniejsze warunki.

Znajdź informacje o nowych sprzedawcach energii elektrycznej

Aby porównać oferty nowych sprzedawców prądu, możesz zajrzeć na tę stronę, gdzie zamieszczane są aktualne informacje kontaktowe (w tym numery infolinii oraz adresy stron internetowych) sprzedawców, a także cenniki poszczególnych sprzedawców.

Jak porównywać oferty?

Warto zwrócić uwagę na to, że w porównaniu do tradycyjnych sprzedawców prądu (ENEA, ENERGA, PGE, RWE i TAURON), nowi sprzedawcy prądu oferują często lepsze stawki za energię elektryczną (wyrażone w złotych za kilowatogodzinę), co może skutkować oszczędnościami w wysokości od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych rocznie.

Porównując ceny różnych sprzedawców prądu należy jednak pamiętać, aby nigdy nie mylić cen netto z cenami brutto (czyli zwiększonymi o podatek VAT). Należy też zawsze porównywać ceny w ramach tych samych taryf prądu u różnych sprzedawców, (np. cenę kWh w taryfie G11 u jednego sprzedawcy z ceną za kWh w tej samej taryfie u innego. Błędne jest porównywanie np. ceny dla taryfy G11 z ceną dla taryfy G12).

W ramach porównywania ofert, warto także zwrócić uwagę na okres obowiązywania umowy, warunki jej wypowiedzenia, na sposoby płatności oraz pozostałe warunki, które są opisane w umowie. Mogą być w niej również zawarte informacje o dodatkowych opłatach, (na przykład o dodatkowej miesięcznej opłacie handlowej). Dowiedz się, na co dokładnie zwracać uwagę przy zmianie sprzedawcy prądu oraz jak powinna wyglądać umowa sprzedaży prądu.

Gwarancja ceny

Niektórzy sprzedawcy energii elektrycznej oferują swoim klientom gwarancję cenową na wybrany okres. Oznacza to, że w określonym czasie cena energii elektrycznej (nazywanej też ceną energii czynnej, czyli po prostu kosztem zużywanego prądu) nie zmieni się (istnieje możliwość, że cena nie zmieni się nawet przez cały okres trwania umowy, o ile jest to umowa na czas nieokreślony).

Warto przy tym pamiętać, że taka gwarancja nie musi obejmować opłaty handlowej lub innych dodatkowych opłat. Warto więc wcześniej dowiedzieć się od sprzedawcy, co dokładnie obejmuje gwarancja cenowa, ponieważ w przeciwnym razie może się okazać, że po jakimś czasie rachunki za prąd wzrosną, mimo że sama cena za kWh nie ulegnie zmianie.

Umowa kompleksowa

umowa Zmiana sprzedawcy prądu: Enea

Odbiorcy mieszkający w domach lub blokach otrzymują energię elektryczną na podstawie dwóch umów: umowy sprzedaży prądu zawartej ze sprzedawcą energii elektrycznej i umowy o świadczeniu usług dystrybucyjnych zawartej z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Operator jest odpowiedzialny za dostarczenie energii o określonych parametrach z elektrowni lub elektrociepłowni do odbiorcy końcowego na danym obszarze. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe nie dokonało jeszcze zmiany sprzedawcy, wciąż jest związane umową kompleksową zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i z tzw. “sprzedawcą z urzędu” (sprzedawcą należącym do tej samej grupy kapitałowej co OSD), który został wydzielony od operatora po 2007 r. Oznacza to, że jedna umowa wiąże w sobie zasady sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej.

Obecnie dostawcy energii elektrycznej w Polsce, w tym Enea, oferują także podpisanie umowy kompleksowej z nowymi sprzedawcami, dzięki czemu istnieje możliwość dalszego otrzymywania tylko jednej faktury za prąd po zmianie sprzedawcy. Możesz znaleźć listę takich sprzedawców na stronie internetowej firmy Enea.

W artykule, pt. “Czy warto podpisać umowę kompleksową?”, poznasz szczegóły dotyczące umowy kompleksowej.

Jak zmienić sprzedawcę prądu na terenie spółki Enea?

Zmiana sprzedawcy prądu jest dość łatwa. Po wybraniu odpowiedniego sprzedawcy prądu, należy odpowiedzieć sobie na pytania:

  • Czy moje mieszkanie (niezależnie od tego, czy jest to dom jednorodzinny, czy mieszkanie w bloku) jest przyłączone do sieci elektroenergetycznej i czy mamy działający licznik energii elektrycznej? W przeciwnym wypadku, należy skontaktować się z lokalnym dostawcą prądu, który zapewni przyłączenie albo udzielić pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy, aby to on zajął się formalnościami związanymi z przyłączeniem danego obiektu do sieci. Możliwość załatwienia przyłączenia przez wybranego sprzedawcę można połączyć z podpisaniem nowej umowy sprzedaży prądu.
  • Na czyje nazwisko zapisana jest dotychczasowa umowa (jeżeli nie na Twoje, to należy przepisać umowę wraz z licznikiem na siebie, do czego może być konieczne podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego z poprzednim lokatorem i wysłanie takiego dokumentu do dotychczasowego sprzedawcy prądu, aby umożliwić rozliczenie poprzedniego lokatora ze sprzedawcą).
  • Czy nie wiąże Cię termin umowny , w przypadku, gdy dotychczasowa umowa była zapisana na Ciebie? Jeżeli tak, to wypowiadając umowę możesz być zmuszony do zapłacenia kary umownej, chyba że umowa dobiega końca lub umowa była bezterminowa.

Jak wygląda dalszy proces zmiany sprzedawcy prądu?

Jeśli Twoje mieszkanie jest przyłączone do sieci, umowa jest zapisana na Ciebie i nie wiążą Cie terminy umowne to możesz zmienić swojego sprzedawcę prądu bez żadnych niekorzystnych konsekwencji. Najpierw musisz dokonać wyboru, czy chcesz udzielić pełnomocnictwa wybranemu sprzedawcy, czy załatwić wszystkie formalności sam. Zmiana sprzedawcy prądu implikuje między innymi wypowiedzenie umowy dotychczasowemu sprzedawcy oraz poinformowanie swojego dostawcy energii elektrycznej o przeprowadzanej zmianie. Dokładne kroki, jakie należy podjąć w procesie zmiany sprzedawcy są opisane w artykule pt. “Zmiana sprzedawcy prądu: procedura krok po kroku”. Procedura zmiany sprzedawcy prądu dla klientów domowych firmy Enea jest taka sama jak w przypadku innych dużych firm.

Sprawdź, jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy prądu w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Bytomiu, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Radomiu, Rzeszowie, Sosnowcu, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze.

Jeśli prowadzisz firmę, działalność gospodarczą, sklep lub inne przedsiębiorstwo, to sprawdź, jak zmienić sprzedawcę prądu w Twojej firmie. Potencjalne oszczędności przy zmianie sprzedawcy prądu dla firm, które mają podpisaną umowę ze spółką Enea mogą przekroczyć 30% rocznie!

Prawa odbiorców dotyczące zmiany sprzedawcy prądu

Każde gospodarstwo domowe w Polsce pełni rolę jednocześnie odbiorcy prądu i konsumenta, w związku z czym posiada także swoje prawa. Oprócz prawa do dowolnego wyboru sprzedawcy prądu, każdy odbiorca ma również prawo do: bezpłatnej zmiany sprzedawcy prądu, równoprawnego traktowania, uczciwych praktyk handlowych, otrzymania stosownego zawiadomienia o taryfach i zmianach umowy oraz prawa do jej rozwiązania.

Tutaj dowiesz się, jakie posiadasz prawa w związku ze zmianą sprzedawcy energii.

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę