Zakup energii elektrycznej, jaki produkt wybrać w kontekście wahań cen energii na TGE?

Zakup energii elektrycznej, jaki produkt wybrać w kontekście wahań cen energii na TGE?

Sytuacja na rynku energii elektrycznej jest bardzo trudna. Ceny prądu ciągle rosną. Bariera 600 zł za 1 MWh została przekroczona w październiku 2021 r., a 21 listopada cena 1 MWh z dostawą dnia następnego osiągnęła 747,49 zł.

W tej sytuacji właściciele i zarządcy firm, którym kończą się umowy na energię elektryczną, zastanawiają się nad najlepszą formą umowy. W szczególności rozpatrzyć należy możliwość zawarcia umowy z gwarancją stałej ceny. Czy rzeczywiście jest to najlepsza opcja wobec wahań cen energii na Towarowej Giełdzie Energii? Jakie są inne możliwości zakupu prądu? Sprawdź w poniższym tekście.

Gwarancja stałej ceny

Wobec rosnących cen energii elektrycznej, gwarancja stałej ceny może wydać się przedsiębiorcom rozsądnym rozwiązaniem. Pozwala na określenie z góry w znaczącym stopniu kosztów energii elektrycznej na przyszłość, a co za tym idzie, również kosztów produkcji czy usług.

Decydując się na takie rozwiązanie należy jednak być świadomym dwóch kwestii:

  • wobec szybkich wzrostów na rynku energii w 2021 r., gwarantowana cena sprzedaży prądu nie będzie szczególnie atrakcyjna. Sprzedawcy energii kalkulują ryzyko związane z zawarciem i realizacją umów z gwarancją stałej ceny i ustalają ją obecnie na stosunkowo wysokim poziomie;
  • zapisy umowy mogą nie być korzystne dla nabywcy, dlatego bardzo dokładnie należy je przeanalizować przed podjęciem decyzji.

Warto zapoznać się z problemami, na jakie natrafili przedsiębiorcy w 2018 r. Zawierając umowy na okres obejmujący właśnie ów rok, część firm spotkała się z przykrymi niespodziankami, w postaci wzrostu rzekomo gwarantowanych cen energii elektrycznej.

Rok 2018 i nagły wzrost cen energii w hurcie, związany ze wzrostem kosztów umorzeń białych certyfikatów, przyniósł przedsiębiorcom sporo problemów. Część sprzedawców energii ogłosiło upadłość, inni rozwiązali umowy z nabywcami, a jeszcze inni po prostu wprowadzili podwyżki. Wykorzystując umiejętnie zapisy umowy, sprzedawcy posuwali się do ich aneksowania np. w czerwcu, ale ze skutkiem na luty czy styczeń. Wówczas przedsiębiorca, zabezpieczony pozornie umową z gwarancją stałej ceny, nie tylko zmuszony był zapłacić za prąd więcej od lipca, ale także dokonać dopłat do faktur już wystawionych i opłaconych.

Zakup na rynku SPOT

Poza zakupem energii na podstawie umowy z gwarancją stałej ceny oraz oczywiście zakupem taryfowym, inną opcją nabywania prądu jest skorzystanie z rynku SPOT.

SPOT RDN to rynek terminowy, na którym energię kupuje się w danym dniu, z dostawą na każdą godzinę kolejnej doby, niezależnie od tego, czy jest to dzień powszedni, sobota, niedziela czy święto. Oczywiście ceny wahają się w trakcie każdej doby, oddając zwykle typowe krzywe dobowe. Niższe są w godzinach nocnych, kiedy zapotrzebowanie jest mniejsze i wyższe w godzinach szczytu.

źródło: https://www.next-kraftwerke.pl/leksykon/obrot-energia-na-rynku-dnia-nastepnego-day-ahead-trading

Rozliczenie sprzedawcy energii z nabywcą odbywa się po cenach energii na Towarowej Giełdzie Energii, powiększonych o obligatoryjny zakup kolorów i inne opłaty wynikające z treści umowy B2B.

Porównanie teoretycznych, lecz urealnionych kosztów za energię elektryczną kupioną na podstawie umowy z gwarancją stałej ceny z kosztami zakupu na RDN. Ceny TGE rzeczywiste, na podstawie danych statystycznych z TGE.

Warto podkreślić, że dysponując zużyciem godzinowym nabywcy, specjaliści kupujący energię na rynku SPOT dla przedsiębiorcy, przy względnie ustabilizowanych cenach, zwykle są w stanie wygenerować niższe koszty zakupu energii elektrycznej, niż osiągnąłby je w tej samej sytuacji rynkowej przedsiębiorca, zawierając umowę z gwarancją stałej ceny, czy nabywając prąd w oparciu o taryfę.

Powyższe wykresy prezentują opłacalność zakupu energii elektrycznej na RDN i na podstawie umowy z gwarancją stałej ceny w zależności od średnich cen energii elektrycznej w hurcie.

Niestety, rosnące ceny energii elektrycznej nie gwarantują przedsiębiorcy zysków wobec rozwiązań alternatywnych i obarczone są dość dużym ryzykiem.

Produkt mieszany dla przedsiębiorstw

Część sprzedawców oferuje przedsiębiorcom produkt mieszany – częściowo oparty o wolumen z gwarancją stałej ceny, a w części – o ceny SPOT.

Zwykle przedsiębiorca może zdecydować o proporcjach SPOT-u i stałej ceny, a także o godzinach, w których obowiązywać będzie każda z form zakupu. Produkt mieszany jest obarczony ryzykiem zmienności ceny hurtowej na rynku RDN w nieco mniejszym stopniu niż wyłączny zakup całego wolumenu potrzebnej energii w kontraktach SPOT. Podobnie ryzyko umowne jest mniejsze niż w przypadku umowy opartej wyłącznie o gwarancję stałej ceny.

Żeby jednak dobrze ocenić stosunek SPOT/stała cena, należy wnikliwie przeanalizować profil zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie i dokonać pewnych założeń, co do wzrostów cen za 1 MWh prądu w okresie obowiązywania umowy. Warto wziąć pod uwagę, że założenia te mogą okazać się błędne.

Zapewne w styczniu 2021 r. kupując produkt bazowy na RDN za 262 zł, nikt nie spodziewał się, że już we wrześniu będzie musiał za niego zapłacić 465 zł, a w listopadzie nawet ponad 550 zł.

Sprzedawcy tracą koncesje

Tendencja wzrostowa w przypadku cen za energię elektryczną w hurcie powoduje nie tylko problemy natury prawnej, związane z zapisami zawartymi w umowach z gwarancją stałej ceny, ale także zwiększa ryzyko zakupów opartych o rynek spotowy.

Dodatkowo, podpisując nową umowę warto wziąć pod uwagę kolejne ryzyko – ogłoszenia upadłości przez sprzedawcę oraz konieczność zmiany sprzedawcy prądu i podpisania nowej umowy.

Gwałtowny wzrost cen energii na giełdzie sprawia, że sprzedawcy energii mają problemy z realizacją zobowiązań wobec swoich klientów. Regulator rynku odebrał do listopada 2021 r. koncesje na sprzedaż już 5 firmom z powodu problemów finansowych tych przedsiębiorstw, a kolejne postępowania są w toku. Fala bankructw sprzedawców energii elektrycznej na skutek wysokich cen prądu w hurcie obserwowana jest już w innych krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę