Fortum

Fortum

Ocena
5
Oceny
Cena
Jakość
Bezpieczeństwo
Serwis
Podsumowanie

Mocne strony

Sprawdzony sprzedawca, działajacy od ponad 10 lat Oddziały w całej Polsce.

Słabe strony

Brak staconarnego punktu obsługi klienta

Ogólna opinia

Ogólnie firma jest polecane przez użytkowników, którzy doceniają niskie ceny

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna.

DUON Marketing and Trading S.A. jest firmą należącą do grupy DUON S.A. i zajmującą się sprzedażą energii elektrycznej i gazu ziemnego. Jej działalność została umożliwiona dzięki liberalizacji w 2007 roku, która rozdzieliła działalność handlową i dystrybucyjną. Od tej pory historyczni polscy dostawcy energii elektrycznej – grupy energetyczne ENEA, ENERGA, PGE, RWE i Tauron, konkurują na rynku sprzedaży energii elektrycznej z innymi, alternatywnymi firmami jak na przykład firma DUON Marketing and Trading S.A. . Klient może więc wybrać najkorzystniejszego dla siebie, sprzedawcę prądu.

Duon sprzedawca prądu – oferta dla gospodarstw domowych – ważne od 14.07.2014 do odwołania

Typ OfertPrąd (cena brutto)
Dla gospodarstw domowych: oferta “Bezpieczny Start 2.0”Ta oferta pozwala klientowi wypróbować ofertę firmy z możliwością wypowiedzenia umowy do 90 dni od daty jej zawarcia. Oferta z półrocznym okresem rozliczeniowym.

– 0,2448 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,3063zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 8,49 zł opłata handlowa miesięczna w okresie pormocyjnym do 30.06.2015 roku.

– 0,3063 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,3678zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 8,49 zł opłata handlowa miesięczna w 2015 roku poza okresem promocyjnym.

– 0,3309 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4416zł/kWh w dzień i 0,1476 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w 2016 roku.

– 0,3432 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4785 zł/kWh w dzień i 0,1476 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w 2017 roku.

– 0,3555 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4908 zł/kWh w dzień i 0,1476 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w 2018 roku.

Dla gospodarstw domowych: oferta “Darmowe Godziny 2.0”
Ta oferta proponuje klientowi 10 godzin darmowego prądu codziennie (między 13:00-15:00 orad od godz. 22:00 do 6:00) podczas zawarcia okresu promocyjnego (do 30.06.2015) w ramach taryfy dwustrefowej (G12/ dzień i noc). Oferta z półrocznym okresem rozliczeniowym. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od momentu jej zawarcia bez kar umownych składając oświadczenie na piśmie. Oferta jest zawarta na czas określony – do końca ostatniego roku kalendarzowego obowiązującego cennika.
– 0,2620 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,3481zł/kWh w dzień i 0,000 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w okresie pormocyjnym do 30.06.2015 roku.
– 0,3075 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4305 zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w 2015 roku poza okresem promocyjnym.
– 0,3198 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4428zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w 2016 roku.
– 0,3321 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4551 zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w 2017 roku.
– 0,3383 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4674 zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 10,95 zł opłata handlowa miesięczna w 2018 roku.
Dla gospodarstw domowych: oferta “Przez Internet Najtaniej 8.0”Oferta z półrocznym okresem rozliczeniowym. Klient jest uprawniony do odstępienia od umowy w terminie 14 dni roboczych od momentu jej zawarcia bez kar umownych składając oświadczenie na piśmie. Oferta jest zawarta na czas określony – do końca ostatniego roku kalendarzowego obowiązującego cennika.

– 0,0000 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,0000zł/kWh w dzień i 0,0000 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 w okresie promocyjnym do 30.06.2015 + 7,26 zł opłata handlowa miesięczna w przypadku zgody klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktury). W przypadku braku zgody klienta na otrzymywania e-faktur, opłata handlowa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 12,18 zł brutto/miesięcznie.

– 0,3075 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4305 zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 na rok 2015 po 30.06.2015 + 7,26 złopłata handlowa miesięczna w przypadku zgody klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktury). W przypadku braku zgody klienta na otrzymywania e-faktur, opłata handlowa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 12,18 zł brutto/miesięcznie.

– 0,3198 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4428 zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 w 2016 roku + 7,26 zł opłata handlowa miesięczna w przypadku zgody klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktury). W przypadku braku zgody klienta na otrzymywania e-faktur, opłata handlowa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 12,18 zł brutto/miesięcznie.

– 0,3321 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4551 zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 w 2017 roku + 12,18 zł opłata handlowa miesięczna w przypadku zgody klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktury). W przypadku braku zgody klienta na otrzymywania e-faktur, opłata handlowa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 17,1 zł brutto/miesięcznie.

– 0,3506 zł/kWh za taryfę całodobową G11 (dzień i noc) / taryfa dwustrefowa G12 0,4674 zł/kWh w dzień i 0,1353 zł/kWh od godz. 22:00 do 6:00 i od 13:00 do 15:00 + 12,18 zł opłata handlowa miesięczna w przypadku zgody klienta na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej (tzw. e-faktury). W przypadku braku zgody klienta na otrzymywania e-faktur, opłata handlowa w okresie obowiązywania umowy będzie wynosiła 17,1 zł brutto/miesięcznie.

Profil Grupy DUON S.A.

Grupa kapitałowa DUON dystrybuuje gaz ziemny sieciowy i skroplony (LNG – liquefied Natural Gas) oraz sprzedaje gaz ziemny i energię elektryczną. Firma również sprzedaje gaz płynny LPG i ciepło. DUON S.A. posiada ponad 450 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 20 instalacji opartych o LNG. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ponad 4100 klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Grupa pozyskuje gaz ziemny zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, między innymi z Rosji. Firma DUON rozważa rozwój projektów opartych o kogenerację (technologie pozwalającą wytwarzania jednocześnie energii elektrycznej i użytkowego ciepła w elektrociepłowni). Poza głównym graczem na rynku gazowym w Polsce, GK PGNIG, Firma DUON jest jednym z największych podmiotów na rynku gazowym pod względem wolumenu detalicznej sprzedaży gazu. Firma posiada ponad 80% udziału w rynku gazu LNG. Od 10 października 2007 firma jest notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Posiada koncesję od Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Grupa DUON S.A.

Grupa Duon S.A. z siedzibą w Wysogotowie jest podmiotem dominującym Grupy DUON o charakterze holdingowym.

DUON Dystrybucja S.A.

Duon Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie zajmuje się dystrybucją gazu poprzez własne sieci i stacje regazyfikacji.

DUON Marketing and Trading S.A.

Duon Marketing and Trading S.A. z siedzibą w Gdańsku prowadzi sprzedaż energi elektrycznej i gazu ziemnego.

PGS Sp. z o.o.

PGS Sp. z o.o. jest zlokalizowana w Odolanowie i odpowiada za transport gazu LNG.

DUON Praszka Sp. z o.o.

Duon Praszka Sp. z o.o. wytwarza ciepło w kotłowniach gazowych i sprzedaje je na terenie Miasta Praszka poprzez sieć własnych ciepłociągów.

Historia i własność

Spółka KRI Sp. z o.o.

Spółka KRI Sp. z o.o. została założona w Wysogotowie koło Poznania w 2000 roku poprzez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego przez Technologie Gazowe Piecobiogaz. Początkowo spółka KRI prowadziła sprzedaż energii cieplnej.

CP Energia S.A.

CP Energia S.A. została założona w Warszawie w 2005 roku przez spółki Capital Partners S.A. i PL Energia S.A.. CP Energia S.A. sprzedawała i rozprowadzała gaz ziemny poprzez własne sieci dystrybucyjne i stacje LNG importując gaz LNG z Rosji. W październiku 2007 roku firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2011 roku spółki KRI Sp. z o.o. i CP Energia S.A. się połączyły, zmieniając nazwę w 2012 roku na DUON S.A.

Udziałowcami firmy DUON S.A. są Galiver Limited, reprezentująca fundusz inwestycyjny Lime Rock Partners zaangażowany w sektorze ropy i gazu (29,54% udziałów), RIT (Rothschild Investment Trust) Capital Partners PLC (17,76% udziałów), założyciel CP Energia S.A. Capital Partners S.A., działająca w porozumieniu z TFI Capital Partners S.A. (7,49%). Reszta udziałów (45,21%) należy do udziałowców, z których każdy posiada mniej niż 5% udziałów w firmie.

Duon Kontakt – telefon do Duon: 58 58 58 690

Adres Siedziby:

DUON S.A, Ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

62-081 Przeźmierowo

Mail: [email protected] / [email protected] / [email protected]

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę