Rynek mocy, opłata mocowa- wyższy rachunek za energię

Rynek mocy, opłata mocowa- wyższy rachunek za energię

Potrzeba zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych wymogła na ustawodawcach wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla energetyki. Rokroczne wzrosty zapotrzebowania na energię elektryczną w najbliższym horyzoncie czasowym mogą powodować niedobór energii elektrycznej w systemie. Chcąc zapobiec powstania blackout powstał rynek mocy, który wytwórcom energii elektrycznej zapewni rekompensatę z tytułu gotowości do uzupełnienia mocy w systemie a odbiorcom końcowym bezpieczeństwo dostaw.

Odnawialne źródła energii są zależne od warunków pogodowych. Energia elektryczna w nich produkowana nie jest gwarantowana o każdej porze dnia.

Rynek mocy pozwala utrzymywać w gotowości elektrownie konwencjonalne w przypadku wystąpienia niedoborów energii w sieci w przypadku braku produkcji z farm fotowoltaicznych i farm wiatrowych np. w deszczowe I bezwietrzne dni.

Spis treści:

Rynek mocy- co to jest ?

Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii głównie paneli fotowoltaicznych i farm wiatrowych wpłynął na zmiany w strukturze źródeł wytwórczych. W słoneczne letnie dni ilość energii dostarczanej do sieci elektroenergetycznej z farm fotowoltaicznych powoduje konieczność zmniejszania produkcji energii w elektrowniach konwencjonalnych. Niewielu odbiorców końcowych interesuje skąd pochodzi energia elektryczna w gniazdku, które zasila laptop, lodówkę czy zmywarkę. Liczy się aby jej nie zabrakło, a cena by była jak najniższa. Odnawialne źródła energii są uprzywilejowane tzn. mają pierwszeństwo wprowadzania energii do sieci przed jednostkami opalanymi węglem. Z tego powodu w dni wysokiej generacji energii elektrycznej z OZE pozostałe jednostki w kraju, te sterowalne muszą zmniejszać swoją produkcję.

Energia elektryczna jest produktem, który i zużywany jest na bieżąco. Jej ilość w sieci przesyłowej jest ściśle określona i zdefiniowana przez aktualne zapotrzebowanie energetyczne w kraju.

Brak możliwość wprowadzania energii do sieci przez duże elektrownie wpływa na obniżenie ich zysków. Opłata mocowa określona w ustawie o rynku mocy ma niwelować stratę jednostek sterowalnych. W rzeczywistości chodzi to o pokrycie utraty dochodów koncernów energetycznych.

Opłata mocowa - co to jest?

We wstępie zostało wyjaśnione jakie były przesłanki powstania rynku mocy i dlaczego zdecydowano się na taki krok. Bezpieczeństwo dostaw jest priorytetem, za który zapłacą wszyscy odbiorcy energii elektrycznej. Rynek mocy będzie finansowany przez nas wszystkich. Na rachunkach za energię elektryczną pojawi się nowa pozycja: opłata mocowa.  Wielkość opłaty mocowej została sztywno określona przez Prezesa URE  prezentuje się następująco:

1) 1,87zł  na miesiąc– w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie poniżej 500kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 1) Ustawy);

2) 4,48 na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500kWh do 1200kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 2) Ustawy);

3) 7,47 na miesiąc– w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy), zużywających rocznie od 500kWh do 1200kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 3) Ustawy);

4) 10,46 na miesiąc- w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym (art. 70 ust. 1 pkt 1) Ustawy),  zużywających rocznie powyżej 2800 kWh energii elektrycznej (art. 74 ust. 7 pkt 4) Ustawy);

Jeśli chcesz wiedzieć ile będzie wynosić opłata mocowa dla Twojego domu skontaktuj się ze specjalistami DobryPrąd zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected] 

Opłata mocowa ustawowo ma obowiązywać na fakturze za energię elektryczną do 2047 roku, więc warto  poczynić kroki w kierunku jej redukcji poprzez inwestycję w panele fotowoltaiczne. Tak odległa data ustalona jest na podstawie ryzyka możliwości wystąpienia niedoborów mocy w systemie elektroenergetycznym. Koszty, które zostaną przeniesione na odbiorców końcowych w 2021 roku zostały oszacowane na 5,4 mld zł. Pierwotnie opłata mocowa miała pojawić się już w październiku 2020 roku. Od stycznia 2021 opłata mocowa będzie obowiązywać na fakturach za energię elektryczną.

Jak uniknąć opłaty mocowej?

Zgodnie z informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 58/2020 moc pobrana z sieci w godzinach 7.00 -21.00 będzie określała wysokość opłaty mocowej.  W przypadku odbiorców nieposiadających odpowiednich liczników energii elektrycznej wysokość opłaty będzie zależała od stawek podanych w rozdziale: Opłata mocowa – co to jest?

Odpowiednie opomiarowanie i redukcja pobranej energii z sieci, bezpośrednio wpłynie na wysokość opłaty mocowej. W idealnych warunkach jest możliwość jej całkowitego uniknięcia. Panele fotowoltaiczne zyskujące w ostatnim czasie na popularności pozwolą na wytwarzanie energii na własny użytek przez co pobór energii elektrycznej z sieci nie będzie konieczny. Brak poboru energii z sieci to brak opłaty mocowej.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Wzrost opłat za energię elektryczną lub pojawienie się nowych otwiera drzwi do zastanowienia się nad zostaniem prosumentem. Wytwarzanie energii na własny użytek generuje korzyści dla odbiorcy zmniejszając rachunek za prąd, lecz również co ważniejsze z punktu globalnego, pozwala zredukować ilość gazów cieplarnianych produkowanych w elektrowniach konwencjonalnych.

Jakie będą skutki opłaty mocowej?

Wydaje się, że opłata mocowa skłoni odbiorców indywidualnych do inwestycji w panele fotowoltaiczne. Gospodarstwa domowe nadal mogą korzystać z bezzwrotnych dotacji Mój Prąd oraz z ulg podatkowych na fotowoltaikę.

Jakie nowe opłaty obok opłaty mocowej?

Na wzrost cen energii elektrycznej od stycznia 2021 będzie miała wpływ nie tylko opałata mocowa ale również opłata OZE, która wraca na fakturę po kilkuletniej nieobecności. Nowe opłaty to nie wszystko, Prezes URE zatwierdził wzrost ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych od stycznia 2021 roku. Nowe wyższe ceny energii elektrycznej pojawią się u najpopularniejszych dostawców tj. PGE Obrót S.A., ENEA, Tauron Sprzedaż procentowa zmiana na rachunku w grupie G11 wzrośnie o około 3,5% przekładając się na około 1,5 zł/miesiąc.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę