Podwyżki cen prądu 2023 – Jaki jest limit wytrzymałości gospodarki?

Podwyżki cen prądu 2023 – Jaki jest limit wytrzymałości gospodarki?

Podwyżki cen prądu 2023 – Wyższe ceny energii wpływają na każdy sektor gospodarki. Wpływ ten jest oczywiście negatywny z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Czy w 2023 r. zostanie osiągnięty pułap wytrzymałości gospodarki, czy też uda się ograniczyć skutki drastycznych podwyżek cen prądu w 2022 r.? Poznaj opinie ekspertów, czytając poniższy tekst!

Tarcza Solidarnościowa – gwarantowane ceny dla gospodarstw domowych oraz niektórych przedsiębiorców i innych podmiotów

Poza gospodarstwami domowymi (taryfy G11 i G12), którzy będą rozliczani za 1 kWh zgodnie z taryfą obowiązującą w 2022 r. do limitu zużycia odpowiednio:

 • 3 000 kWh rocznie (rolnicy oraz gospodarstwa domowe z Kartą Dużej Rodziny, w tym seniorzy, którzy wychowali co najmniej troje dzieci),
 • 2 600 kWh rocznie (gospodarstwa domowe z osobami z niepełnosprawnościami),
 • 2 000 kWh rocznie (pozostałe gospodarstwa domowe).

Po przekroczeniu limitu, cena 1 kWh nie może być wyższa niż 0,693 zł.

Poza gospodarstwami domowymi, Tarczą Solidarnościową objęci zostali również:

 • mikro -, mali i średni przedsiębiorcy,
 • odbiorcy wrażliwi,
 • samorządy.

Maksymalna cena 1 kWh dla tych grup odbiorców wynosi 0,785 zł. Warto podkreślić, że cena stała obowiązuje od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.. Istotne jest również, że prawo do ceny w wysokości 0,785 zł/kWh jest zachowane, nawet jeżeli wcześniej zawarte ze sprzedawcami umowy przewidują wyższe ceny.

Z wprowadzonej przez rząd ceny stałej, skorzystają przedsiębiorcy:

 • którzy zatrudniają średniorocznie mniej niż 250 pracowników,
 • których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, lub których suma aktywów bilansu końcowego nie przekroczyła 43 mln euro w przeliczeniu na złotówki,
 • złożyli do dnia 30 listopada oświadczenie odbiorcy uprawnionego. W przypadku złożenia oświadczenia po tym terminie, niższe ceny będą obowiązywać przedsiębiorcę od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył oświadczenie.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że stawką stałą objęta jest wyłącznie energia elektryczna zużywana na potrzeby podstawowej działalności przedsiębiorcy.

Zarówno cena 0,693 zł/1kWh dla gospodarstw domowych i 0,785 zł/kWh dla pozostałych grup uprawnionych jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek VAT i podatek akcyzowy.

O ile podrożeje prąd dla firm w 2023 i 2024 r.?

Obecne ceny energii elektrycznej odzwierciedlają sytuację, jaka miała miejsce na rynku hurtowym w szczególności w 2022 r., kiedy kontraktowana była energia elektryczna z dostawą na rok 2023. Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) w jednej ze swoich publikacji* podaje średnią cenę za 1 MWh z kontraktów terminowych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) na poziomie około 1 000 zł. To znacznie powyżej średnich cen na tym samym rynku kontraktów niż w latach ubiegłych.

Tarcza Solidarnościowa ze stałą ceną obejmuje tylko mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozostałe płacą za energię elektryczną zgodnie ze stawkami wynikającymi bezpośrednio z cen energii na rynku hurtowym. Oczywiście, duże przedsiębiorstwa mają pewne możliwości, z których zwykle mniejsze nie korzystają (choć po części mogą), takie jak choćby negocjacje ze sprzedawcą energii czy zakup energii bezpośrednio na TGE, jednak mimo to energia elektryczna jest droga w stosunku do cen z lat ubiegłych i, jak prognozują specjaliści, nie należy spodziewać się w najbliższej przyszłości cen na poziomie 300 zł za 1 MWh.

Dobra wiadomość jest taka, że wydaje się, iż obecnie ceny powoli się stabilizują, a kontrakt TGe Base od 18 grudnia 2022 r. do 13 lutego 2023 r. nie przekroczyła ani razu 1 000 zł/MWh.

Źródło: TGE.pl

Źródło: TGE.pl

* źródło: https://pkee.pl/aktualnosci/stanowisko-pkee-w-sprawie-wplywu-nowych-taryf-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-na-ceny-energii-w-2023-roku/

Jakie są skutki wysokich cen energii elektrycznej na początku 2023 r.?

Na zmiany cen energii elektrycznej najbardziej narażone są energochłonne sektory gospodarki. Duże zużycie energii znacząco wpływa na koszty przedsiębiorstwa. Wśród gałęzi gospodarki, które zużywają duże ilości energii elektrycznej wymienia się:

 • hutnictwo i produkcję surówki żelazostopów, żeliwa i stali,
 • produkcję tektury oraz papieru,
 • wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
 • produkcja innych niż bazujących na ropie chemikaliów nieorganicznych,
 • produkcja masy włóknistej,
 • produkcja miedzi, ołowiu, cynku, cyny i aluminium,
 • odlewnictwo żeliwa.

Najbardziej dotkliwie odczuwają skutki wyższych cen prądu oczywiście właśnie te branże. Nie oznacza to jednak, że wysoka cena energii elektrycznej nie dotyczy sektorów, w których koszt energii elektrycznej nie stanowi znaczącej pozycji w całkowitych kosztach produkcji, jak np. branża spożywcza.

Jednak w tym przypadku na ostateczne obecne ceny produktów znacznie bardziej wpływają wysokie koszty zakupu nawozów sztucznych w 2022 r., inflacja, a także bardzo wysokie ceny gazu, które w ostatnim czasie na szczęście znacząco spadły. Sytuacja wielu firm na początku 2023 r. nie jest dobra, choć coraz mniej z powodu wysokich cen prądu, które ostatnio nie zwyżkują tak gwałtownie jak w 2022 r. (lub zostały tymczasowo obniżone w sposób sztuczny przez rząd), a bardziej z uwagi na inne czynniki, spośród których najbardziej istotna wydaje się wysoka inflacja i recesja.

Warto jednak podkreślić, że prognozy specjalistów w dziedzinie gospodarki są znacznie bardziej optymistyczne niż jeszcze w połowie 2022 r., czy nawet pod koniec 2022 r. Oczywiście nie oznacza to ani wyraźnego obniżenia inflacji i spadku cen, ani ożywienia gospodarczego w krótkim okresie. Nieznaczny wzrost PKB jest oczekiwany jednak już w II kwartale 2023 r.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę