Faktura za prąd: jak czytać, jak rozumieć i co z nią zrobić?

Faktura za prąd: jak czytać, jak rozumieć i co z nią zrobić?

Chcesz żeby Twoja firma mniej płaciła za prąd? Prześlij nam swój rachunek za prąd na adres: [email protected], przedstawimy Ci Tańszą ofertę.

kalkulator-faktura-prad Faktura za prąd: jak czytać, jak rozumieć i co z nią zrobić?

Rachunek za prąd zawiera wiele informacji, które czasami są trudne do zrozumienia. Umieściliśmy na tej stronie podstawowe informacje, które pomogą w zrozumieniu faktury.

Jak czytać i jak zrozumieć fakturę za energię elektryczną?

1) Za co i ile płacimy?

Całkowity koszt energii elektrycznej składa się z wielu różnych opłat: między innymi z opłaty abonamentowej, opłaty handlowej, następnie proporcjonalnie do zużycia obliczana jest opłata za wyprodukowaną energię. W ramach umowy kompleksowej, na tej samej fakturze występuje cena za przesył i dystrybucję. Na koniec nalicza się podatek VAT od całości.

2) Okres rozliczeń : co ile dostajemy rachunek?

Co ile przychodzi rachunek za prąd? Większość firm wystawia rachunki na okresy 1-miesięczne, 2-miesięczne, 6-miesięczne lub 12-miesięczne. W zależeniu od wybranego rytmu rozliczeniowego, zasady obliczania faktur będą się różniły. Więcej o częstotliwości wystawienia rachunku tutaj.

Co ile płacimy?
– W rytmie 1- lub 2-miesięcznym, użytkownik płaci regularnie (czyli co miesiąc lub co 2 miesiące), na końcu każdego okresu, za rzeczywiście zużytą energię.
– Natomiast w rytmie 12- lub 6-miesięcznym działa to inaczej: na początku każdego okresu, firma przygotowuje prognozę zużycia prądu na cały okres, według różnych kryteriów. Klient płaci odpowiednią kwotę z góry, lub dostaje 5 blankietów wpłat z różnymi terminami płatności, co mu pozwala rozkładać koszty na cały okres. Na końcu każdego okresu, firma odczytuje na liczniku rzeczywiste zużycie w ciągu tego okresu i porównuje je z prognozą. Następnie oblicza różnicę kosztów między przewidywanym, a rzeczywistym zużyciem energii. Jeżeli rzeczywiste zużycie przekroczyło prognozy, należy dopłacić odpowiednią kwotę za to dodatkowe zużycie. Jeżeli z kolei zużyło się mniej energii niż było wpisane w prognozie, występuje nadpłata, która pokryje część nowych prognoz w następnym okresie rozliczeniowym.

3) Na co zwracać uwagę? Składniki ceny i faktury oraz interpretacja

vat-kalkulator-opis-faktura-energia Faktura za prąd: jak czytać, jak rozumieć i co z nią zrobić?

Często na pierwszej stronie występuje obliczenie należności za miniony okres, według ostatniego odczytu licznika. W przypadku 12-/6-miesięcznego odczytywania licznika (a zatem rozliczania), może też występować porównanie przewidzianego zużycia z rzeczywistym, oraz odpowiednia wartość tej różnicy. Natomiast po drugiej stronie faktury występuje często (systematycznie w przypadku 12-/6-miesięcznego rozliczania) prognoza zużycia prądu w następnym okresie.

Dane korespondencyjne sprzedawcy energii elektrycznej

– Dane firmowe (Adres siedziby, NIP, KRS, Kapitał zakładowy),
– Dane działu obsługi klienta (Adres korespondencyjny, telefon, mail). Ewentualne reklamacje lub prośby o rozłożenie płatności na raty należy obowiązkowo kierować to tego działu. Można również sprawdzić dane kontaktowe do poszczególnych dostawców energii elektrycznej tutaj: ENEA, ENERGA, PGE, RWE, TAURON; lub sprawdzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta danego dostawcy w danej miejscowości tutaj wybierając województwo i miejscowość, dla której jest taka informacja potrzebna.

Dane klienta

Indywidualny numer klienta: jest to numer niezbędny przy kontakcie z Biurem Obsługi Klienta sprzedawcy. Każdy klient posiada własny numer. Numer pozwala teleoperatorowi zidentyfikować poszczególnego klienta i mieć dostęp do jego informacji w bazie danych aby skuteczniej go obsłużyć.
– Adres korespondencyjny klienta i płatnika (w razie gdyby nie były to te same osoby, np. w sytuacji gdy kurator płaci za fakturę podopiecznego) oraz adres punktu poboru energii, czyli miejsca, gdzie zainstalowany jest licznik. Więcej o licznikach i licznikach przedpłatowych.
Numer ewidencyjny (indywidualny numer powiązany z punktem poboru energii).
Indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat należności za energię elektryczną. Jest on przypisany wyłącznie do mieszkania/domu klienta (oddzielony dla każdego punktu poboru energii i każdego typu zobowiązania).
– Numer licznika
Moc umowna (w przypadku domów jest to najczęściej moc pomiędzy 3 a 9 kW).
– Ilość faz (czyli najczęściej wybór pomiędzy 1 a 3-fazowym licznikiem)
– Wartość zabezpieczenia przed-licznikowego (tzn. natężenia prądu, powyżej której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii).

Charakterystyki abonamentu

Taryfa energii elektrycznej wybrana przez klienta (np. G11 za prąd stały lub dwustrefowa taryfa G12, zobacz taryfy dla domu oraz taryfy dla firm)
– Ewentualnie nazwa taryfy
Okres rozliczeniowy, którego dotyczy wystawione rozliczenie.
– Nazwa Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Rachunek: obliczanie należności za energię

– Numer faktury
Wartości zużytej energii elektrycznej, na podstawie odczytu licznika (Odczyt może być wykonany przez upoważnionego pracownika firmy sprzedającej prąd, bądź ogłoszony przez klienta).
– Należność za przesył i dostarczenie energii elektrycznej przez OSD.
– Podatek VAT, w wysokości 23% należnej kwoty netto.
– Całkowity koszt zużycia prądu w okresie rozliczeniowym (= Suma opłat za sprzedaż energii elektrycznej + za jej dostarczenie + podatek VAT)
– Ewentualnie informacje o kwocie zaległości.
– W przypadku 12-/6-miesięcznego rozliczania (faktura jest wystawiana według prognoz zużycia) : Ostateczna kwota do zapłaty oraz prognoza na kolejny okres rozliczeniowy.

Na fakturze występuje także wartość podatku akcyzowego, który jest już wliczony w cenie energii

Wzór faktury

Wzór faktury:
Zapraszamy do zapoznania się z modelami faktur pięciu głównych sprzedawców prądu (ENEA, ENERGA, PGE, RWE, TAURON).

Jak i kiedy zapłacić fakturę za prąd?

1) W jakiej formie wybrać rachunek? Faktura papierowa czy elektroniczna?

Rachunek za prąd można otrzymać drogą pocztową w formie papierowej, lub przez internet. E-faktura, to faktura wystawiana w formie elektronicznej, dostępna albo mailowo albo na platformie internetowego biura obsługi klienta firmy. Zaletą e-faktury jest stały dostęp do niej (więc nie gubią się, i można wrócić do nich w każdej chwili by je sprawdzić), oszczędności na papierze i procedurach dostarczania. Dlatego niektóre firmy stosują dodatkową opłatę dla klientów, którzy proszą o fakturę papierową.

2) Forma płatności:

Tradycyjną formą płatności jest płatność gotówką w punktach poboru opłat firmy. Można także dokonać przelew w banku lub na poczcie, wykorzystując blankiety​ wpłat dołączone do każdej faktury. Istnieje też opcja przelewu automatycznego, lub płatności przez internet, wykorzystując usługę w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.

3) Termin płatności

Na fakturze znajduje się termin, w którym należy uiścić opłatę za zużycie prądu za dany okres. Najczęściej jest to okres miesięczny. W przypadku przekroczenia tego terminu, firma nakłada opłatę karną, z odsetkami.

Faktura za prąd: jak ją księgować?

W roku 2014 zmieniły się zasady obliczania VATu w fakturze za energię elektryczną dla firm. Ze względu na zmiany w ustawodawstwie, podatnicy mają czasami trudności w rozliczaniu w księgowości faktur za media, w tym za energię elektryczną. Od 2014 roku, obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu jej otrzymania (ale nie wcześniej niż u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu tej dostawy). To też oznacza, że podatnik będzie mógł odliczyć VAT w miesiącu otrzymania tej faktury. Na przykład, jeżeli firma A otrzymała fakturę za energię elektryczną w marcu roku R, prawo do odliczenia naliczonego podatku w deklaracji VAT-7 powstaje u niego już w marcu, ponieważ w tym samym miesiącu, po stronie dostawcy energii powstał obowiązek podatkowy w VAT.
Data płatności nie wpływa na rozliczenie podatku VAT (obowiązek podatkowy nie powstaje jednak “później niż z chwilą upływu terminu płatności” (art. 19a ust. 5 pkt 4 lit. a) w zw. z art. 19a ust. 7 ustawy o VAT).

licznik-kalkulator Faktura za prąd: jak czytać, jak rozumieć i co z nią zrobić?

Masz firmę i chcesz płacić mniejsze rachunki za prąd? Wyślij fakturę za prąd Twojej firmy na adres : [email protected] a my przedstawimy Ci Tańszą ofertę. Zmieniając sprzedawcę prądu można zaoszczędzić do 30% na rachunkach za prąd. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Skontaktuj się z nami

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla domu

Sprawdź inne taryfy!

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę