Zmiana sprzedawcy gazu

Zmiana sprzedawcy gazu

Na rynku gazu ziemnego w Polsce największy udział ma PGNiG. Firma obsługuje 90% rynku zajmując się wydobyciem, importem, dystrybucją i sprzedażą. Obecnie Polska pokrywa jedynie 1/4 zapotrzebowania rynku krajowego, reszta paliwa gazowego pochodzi z importu. Najważniejszym importerem jest Rosja, z którą Polska jest związana umową na import do 2022 roku. Z tego powodu zmiany ceny gazu importowanego z Rosji odczuwają wszyscy konsumenci. Innymi importerami, których udział na rynku Polskim rośnie, są Norwegia, Niemcy, Katar.

Inne czynniki wypływające na wysokość ceny gazu to sytuacja geo-polityczna (między innymi konflikty na Bliskim Wschodzie), wysokość kursu dolara amerykańskiego i euro, ceny wydobycia i importu gazu.

W procesu liberalizacji rynku (uwalniania cen gazu) powstaje coraz więcej podmiotów oferujących niższe ceny kupna dla odbiorców.

W latach 2011-2017 z możliwości zmiany sprzedawcy skorzystało prawie 200 tysięcy odbiorców.

Spis treści:

Liberalizacja rynku gazowego w Polsce

Liberalizacja rynku gazowego w Polsce

Sieć przesyłająca gaz

W związku z liberalizacją rynku coraz więcej osób decyduje się na zmianę dotychczasowego sprzedawcy gazu. Obecnie na rynku jest dostępnych wielu sprzedawców gazu, mamy więc pole do wyboru. Dzięki dużej konkurencji konsument może znacznie zyskać na cenie.

Liberalizacja jest spowodowana jest wprowadzeniem przepisów dyrektyw Unii Europejskiej. Ma ona na celu oddzielenie funkcji sieciowych (przesyłanie, dystrybucja i magazynowanie gazu) od sprzedaży. W konsekwencji zwiększa się możliwość wyboru między dostawcami i źródłami gazu. Usługi sieciowe mają być świadczone na transparentnych zasadach pozbawionych dyskryminacji. Oznacza to, iż każdy uczestnik rynku może uzyskać dostęp do infrastruktury dowolnie wybierając sprzedawcę paliwa gazowego. Stopniowo zmianom i deregulacji ma być poddawany również proces sprzedawania paliw gazowych tak, by uniknąć manipulacji rynkowych i zapewnić bezpieczeństwo dostaw gazu.

Od 1 października 2017 roku zniknął nadzór Prezesa URE nad taryfami sprzedaży gazu dla odbiorców końcowych, którzy nie są gospodarstwami domowymi. Po 2023 roku obowiązek ten ma zniknąć również dla gospodarstw domowych. Wcześniej Prezes URE sprawował nadzór nad taryfami dla gazu sieciowego tj. cenami maksymalnymi.

Jednym z podstawowych kroków podjętych w ramach procesu liberalizacji jest zmniejszenie administracyjnego nadzoru nad cenami gazu.

Jak wygląda procedura zmiany dostawcy gazu?

Jak wygląda procedura zmiany dostawcy gazu?

Zmiana sprzedawcy gazu

Jeśli nie jesteśmy zadowoleni z oferty, jaką oferuje nam dostawca gazu, możemy go zmienić.

Decydując się na zmianę sprzedawcy gazu możemy znacznie zyskać. Przede wszystkim konkurencja na rynku sprawia, iż ceny ulegają obniżeniu. Sprzedawcy zabiegając o klienta starają się przedstawić jak najkorzystniejszą ofertę w porównaniu do dotychczasowej oferowanej przez sprzedawcę z urzędu. Dodatkowo, sprzedawcy często dają gwarancję ceny, co chroni konsumentów przed drastycznymi podwyżkami cen spowodowanymi zmianami na rynku.

Jako odbiorca przyłączony do OSD mamy prawo do zmiany sprzedawcy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Proces zmiany sprzedawcy powinien zająć do 21 dni, chyba że wniosek odrzucono lub zawarto w nim inną datę. W dokumentach określających warunki dystrybucji i sprzedaży paliwa gazowego znajdują się skrótowce, które warto rozumieć.

  • OSD – operator systemu dystrybucyjnego. Jest to przedsiębiorstwo energetyczne, które zajmuje się dystrybucją oraz konserwacją sieci dystrybucyjnej
  • PZD – pojedyncze zlecenie dystrybucji
  • ZUD – zleceniodawca usługi dystrybucji. Jest to osoba fizyczna lub prawna, która korzysta z usługi dystrybucji na podstawie umowy zawartej z OSD.

Wypowiedzenie obecnej umowy sprzedaży gazu

Decyzję o zmianie dostawcy gazu podejmuje OSD na podstawie wniosku złożonego przez odbiorcę. Składami go sami lub robi to nowy sprzedawca gazu w naszym imieniu. Najprościej upoważnić nowego sprzedawcę gazu do postępowania w naszym imieniu. Będzie on mógł wtedy wypowiedzieć dotychczasową umowę, poinformuje również o zmianie OSD.Zależnie od warunków starej umowy na gaz wypowiadamy umowę kompleksową na gaz lub umowę sprzedaży gazu. Pierwsza obejmuje sprzedaż i dostarczanie paliwa gazowego, zaś umowa sprzedaży określa tylko sprzedaż.

Wniosek na zmianę sprzedawcy gazu, który należy złożyć to Wniosek PZD – Zmiana sprzedawcy. Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej OSD. Złożenie wniosku pełni funkcję informacyjną dla OSD i dotychczasowego sprzedawcy o zawarciu nowej umowy. Nie musimy otrzymywać potwierdzenia rozwiązania umowy od dotychczasowego sprzedawcy gazu.

Nowy sprzedawca w momencie składania wniosku musi mieć podpisaną umowę dystrybucyjną z OSD i posiadać status ZUD (Zleceniodawca usług dystrybucji).

Dzień zmiany sprzedawcy jest zgodny z datą na wniosek PZD – Zmiana sprzedawcy, gazu który OSD pozytywnie rozpatrzył.
Jeśli wniosek zawiera braki lub błędy, ZUD jest wezwany do poprawy wniosku. OSD wyznacza pięciodniowy termin na uzupełnienie błędnych lub brakujących danych.
Jeśli wniosek jest poprawny i kompletny, w ciągu 7 dni OSD informuje ZUD o akceptacji wniosku dotyczący zmiany sprzedawcy gazu.

Procedura jest bezpieczna i, o ile ZUD składa wniosek do OSD co najmniej 21 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia sprzedaży, nie niesie ryzyka na przykład w postaci przerw w dostawie gazu. W przypadku odrzucenia wniosku usługi są dalej pełnione przez starego sprzedawcę.

Wybór nowego sprzedawcy gazu, co wpływa na ofertę?

Wybór nowego sprzedawcy gazu, co wpływa na ofertę?

Sprzedawcy odkupują hurtowo gaz od dostawców, a później sprzedają go odbiorcom końcowym. Często sprzedawcy mają większą kontrolę nad swoimi wydatkami administracyjnymi i obejmującymi obsługę klienta niż tzw. sprzedawcy z urzędu. Obniżając swoją marżę sprzedażową mogą oni oferować niższą cenę konsumentom.

Aby otrzymać jak najlepszą ofertę od nowego sprzedawcy gazu, powinniśmy zgromadzić najważniejsze dane o naszym profilu konsumenta gazu. Większość z nich znajdziemy w umowie i rachunkach za poprzednie miesiące.

  • zużycie gazu za poprzednie 12 miesięcy. Powinno być pokazane dla poszczególnych grup taryfowych w kolejnych miesiącach i wyrażone w kWh,
  • moc umowna dla poszczególnych punktów poboru,
  • termin obowiązywania i wypowiedzenia aktualnej umowy na gaz,
  • do którego oddziału Polskiej Spółki Gazowniczej przyłączony jest punkt poboru gazu.

Im dokładniej określimy moc umowną oraz zużycie gazu (najlepiej dla każdego z punktów poboru gazu), tym lepiej dopasowaną ofertę otrzymamy. Warto również sprawdzić na fakturze, czy podatek akcyzowy wlicza się w cenę, czy jesteśmy z niego zwolnieni.

Moc umowna – maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając maksymalny pobór na domowym liczniku.

Wybierając umowę sprzedaży gazu na dłuższy okres zyskujemy gwarancję na określony poziom cen. Dzięki temu jesteśmy chronieni przed wzrostem cen za paliwo gazowe.

Na co zwracać uwagę wybierając nowego sprzedawcę gazu?

Przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na cenę jednostkową gazu oraz zasady, według których może nastąpić zmiana ceny.

Bardzo duże znaczenie ma opłata abonamentowa oraz okres rozliczeniowy. Pozornie korzystna cena jednostkowa może iść w parze z wysokim abonamentem. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie opłaty u nowego sprzedawcy. Powinniśmy również przyjrzeć się warunkom rozwiązania umowy i karom za jej zerwanie.
Istotna jest również metoda dokonywania płatności za rachunki.

Istotny element, który należy brać pod uwagę dokonując wyboru to rzetelność nowego sprzedawcy. Powinniśmy mieć możliwość swobodnego i łatwego kontaktu z działem obsługi, a informacje powinny być przekazywane w zrozumiały dla nas sposób.

PZD - Zmiana sprzedawcy gazu

PZD – Zmiana sprzedawcy gazu

Wniosek powinien zawierać:

  • dane ZUD;
  • datę, kiedy ma rozpocząć się zmiana sprzedawcy paliwa gazowego, data nie może być wcześniejsza niż 21 dni od dnia złożenia wniosku;
  • dokładny adres poboru paliwa gazowego oraz identyfikacyjny numer wyjścia nadany przez OSD (Operator systemu dystrybucji).

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę