Gaz – grupa taryfowa W-7

Gaz – grupa taryfowa W-7

Sieć przesyłania gazu

Cenę gazu tworzy wiele elementów. Część z nich (takich jak opłata abonamentowa, cena gazu) jest ustalana przez sprzedawcę, więc zmieniając go możemy obniżyć rachunki.

Cena gazu jest ściśle związana z taryfą gazową, do której należy odbiorca. Na cenę ma również wpływ miejsce poboru gazu, czyli przynależność do regionu. Grupa taryfowa to grupa odbiorców, dla których obowiązuje jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania. Najczęściej wybiera się gaz wysokometanowy, nazwy jego taryf zaczynają się od „W”.
Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje o taryfie W-7.

Dla lepszego zrozumienia cen i warunków konkretnej taryfy warto znać pojęcia “mocy umownej” i “wskaźnika nierównomierności poboru”.

Moc umowna – maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając maksymalny pobór na liczniku.

Wskaźnik nierównomierności poboru determinuje przynależność do podgrup dla taryf W-6, W-7, W-8. W zależności od części roku, przez który paliwo było dostarczane, definicja ulega zmianie.

  1. jeśli paliwo było dostarczane cały poprzedni rok umowny, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości gazu faktycznie odebranego do ilości liczonej jako iloraz mocy umownej i liczby godzin;
  2. jeśli dostarczanie paliwa rozpoczęło się w trakcie poprzedniego roku umownego, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości gazu faktycznie pobranego w danym okresie do ilości liczonej jako iloczyn mocy umownej i liczby godzin obowiązywania umowy w poprzednim roku umownym;
  3. jeśli dostarczanie gazu rozpoczęto w obecnym roku umownym, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości paliwa gazowego zadeklarowanego przez odbiorcę i zweryfikowanej przez operatora do ilości będącej iloczynem mocy umownej i liczby godzin w okresie obowiązywania umowy w danym roku umownym.

Taryfa W-7 jest przeznaczona dla firm. Powstała dla odbiorców, których moc umowna wynosi więcej niż 6.580 kWh. Ciśnienie gazu wynosi mniej niż 0,5MPa. Faktury są wystawiane co miesiąc.

W obszarach taryfowych: gdańskim, poznańskim, warszawskim, wrocławskim, zabrzańskim; grupę dzieli się na dwie podgrupy. O przynależności do konkretnej decyduje wskaźnik nierównomierności poboru.
W-7A oznacza wskaźnik nierówności powyżej 0,571, zaś W-7B to wskaźnik nierównomierności poboru poniżej 0,571.

Opłaty stałe i zmienne

Wysokość opłat dystrybucyjnych stałych i zmiennych w poszczególnych obszarach taryfowych:

Gdański – 0,576 gr/(kWh) za h; 1,549 gr/kWh (W-7A.1)

Gdański – 0,599 gr/(kWh) za h; 1,549 gr/kWh (W-7A.2)

Gdański – 0,562 gr/(kWh) za h; 1,534 gr/kWh (W-7B.1)

Gdański – 0,587 gr/(kWh) za h; 1,534 gr/kWh (W-7B.2)

Poznański – 0,412 gr/(kWh) za h; 1,472 gr/kWh (W-7A.1)

Poznański – 0,437 gr/(kWh) za h; 1,472 gr/kWh (W-7A.2)

Poznański – 0,370 gr/(kWh) za h; 1,180 gr/kWh (W-7B.1)

Poznański – 0,394 gr/(kWh) za h; 1,180 gr/kWh (W-7B.2)

Tarnowski – 0,385 gr/(kWh) za h; 1,584 gr/kWh (W-7A.1)

Tarnowski – 0,409 gr/(kWh) za h; 1,584 gr/kWh (W-7A.2)

Tarnowski – 0,366 gr/(kWh) za h; 1,110 gr/kWh (W-7B.1)

Tarnowski – 0,390 gr/(kWh) za h; 1,110 gr/kWh (W-7B.2)

Warszawski – 0,464 gr/(kWh) za h; 0,981 gr/kWh (W-7A.1)

Warszawski – 0,488 gr/(kWh) za h; 0,981 gr/kWh (W-7A.2)

Warszawski – 0,430 gr/(kWh) za h; 0,902 gr/kWh (W-7B.1)

Warszawski – 0,455 gr/(kWh) za h; 0,902 gr/kWh (W-7B.2)

Wrocławski – 0,446 gr/(kWh) za h; 0,976 gr/kWh (W-7A.1)

Wrocławski – 0,471 gr/(kWh) za h; 0,976 gr/kWh (W-7A.2)

Wrocławski – 0,397 gr/(kWh) za h; 0,809 gr/kWh (W-7B.1)

Wrocławski – 0,422 gr/(kWh) za h; 0,809 gr/kWh (W-7B.2)

Zabrzański – 0,456 gr/(kWh) za h; 1,437 gr/kWh (W-7A.1)

Zabrzański – 0,481 gr/(kWh) za h; 1,437 gr/kWh (W-7A.2)

Zabrzański – 0,430 gr/(kWh) za h; 1,386 gr/kWh (W-7B.1)

Zabrzański – 0,455 gr/(kWh) za h; 1,386 gr/kWh (W-7B.2)

W ramach grup taryfowych występują podgrupy określające, ile razy w roku dokonuje się odczytów układów pomiarowych. Nazwa grupy zakończona “.1” oznacza jeden odczyt w roku, zaś “.2” dwa odczyty rocznie. Układ pomiarowy to gazomierze i cała sieć pomiarowa, które sprawdzają ilość pobranego już paliwa gazowego.

Należy pamiętać, iż jest to jedynie część elementów, które tworzą ostateczną cenę gazu. Inne opłaty to:

  • opłata abonamentowa (za dostarczanie gazu),
  • opłata taryfowa (za przynależność do taryfy, im niższa taryfa, tym niższa opłata),
  • cena gazu (zależna od taryfy i regionu),
  • zużycie (ile gazu pobrano z sieci, wyrażana w kWh).

Te elementy mogą się różnić w zależności od warunków proponowanych przez konkretnego sprzedawcę. Zmiana sprzedawcy gazu może pomóc obniżyć wydatki na gaz, dlatego warto sprawdzić oferty dostępne na rynku. Zmiany sprzedawcy możemy dokonać niezależnie od tego, do jakiej taryfy przynależymy.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę