Grupy taryfowe gazu w Polsce

Grupy taryfowe gazu w Polsce

Cena za paliwo gazowe określa kilka kryteriów. Faktura za gaz jest źródłem informacji nie tylko o zużyciu, ale również o stosowanej taryfie czy dodatkowych opłatach użytkowych. Na wysokość opłaty za gaz wpływają:

 • zużycie,
 • cena gazu,
 • opłata taryfowa,
 • abonament,
 • opłata sieciowa stała (utrzymanie sieci),
 • opłata sieciowa zmienna (utrzymanie parametrów gazu).

Cena gazu jest ściśle związana z taryfą gazową, do której należy odbiorca. Na cenę ma również wpływ miejsce zamieszkania, czyli przynależność do regionu. Dodatkowo stosuje się podział na odbiorców indywidualnych oraz firmy.

Grupa taryfowa to grupa odbiorców, dla których obowiązuje jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

Przynależność do grupy taryfowej określa się na podstawie następujących kryteriów:

 • obszar taryfowy,
 • rodzaj paliwa gazowego,
 • ciśnienie paliwa gazowego w miejscu jego odbioru,
 • moc umowna,
 • roczna ilość odbieranego paliwa gazowego,
 • charakterystyka odbioru,
 • liczba odczytów w roku,
 • liczba umów, na podstawie których odbywa się odbiór paliwa gazowego,
 • odbiór paliw gazowych z wykorzystaniem przedpłatowego układu pomiarowego.

W zależności od rodzaju dostarczanego gazu wyróżniamy grupy:

 • S i Z – gaz zaazotowy,
 • B i R – propan i butan,
 • W – gaz wysokometanowy.

Spis treści:

Gaz dla gospodarstwa indywidualnego

Gaz dla gospodarstwa indywidualnego

Najczęściej stosowane przez gospodarstwa domowe paliwo gazowe to gaz wysokometanowy. Przynależność do taryfy determinuje wysokość zużycia gazu. Określa się ją w rozliczeniu rocznym na podstawie stwierdzonego zużycia za poprzedni okres.

Jeśli odbiorca wcześniej nie był związany umową, na podstawie której można określić zużycie, wykorzystuje się deklarację odbiorcy. Tworzy się je na podstawie sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych urządzeń. Uwzględnia się również charakterystykę poboru paliwa gazowego.

Grupa taryfowa W-1

Grupa taryfowa W-1 – stosowana dla gospodarstw, które pobierają do 3.350 kWh. Zazwyczaj jest to jedno stanowisko poboru w formie kuchenki gazowej.

Grupa taryfowa W-2

Grupa taryfowa W-2 – przeznaczona dla gospodarstw, które zużywają od 3.350 kWh do 13.350 kWh. Takie gospodarstwa mają dwa punkty poboru gazu.

Grupa taryfowa W-3

Grupa taryfowa W-3 – kierowana dla odbiorców o zużyciu rocznym między 13.350 kWh a 88.900 kWh. Zwykle jest to gospodarstwo z trzema punktami poboru – kuchenka, piecyk do ogrzewania wody oraz system ogrzewania pomieszczeń (np. kocioł CO).

Grupa taryfowa W-4

Grupa taryfowa W-4 – może być stosowana zarówno dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw. Obejmuje odbiorców o zużyciu większym niż 88.900 kWh rocznie.

Jeśli odbiorca korzystający z taryfy z grup od W-1.1 do W-4 (np. W-1.1, W-2, W-3, W-3.6 lub W-4) w dwóch kolejnych miesiącach przekroczy moc umowną 110 kWh, od następnego miesiąca będzie rozliczany według taryfy W-5.1. Co ważne, zmiana ta obowiązuje przez minimum rok.

Podgrupy taryfowe

Dla taryf W-1, W-2, W-3 stosuje się dodatkowe podziały. Nazwa składa się z elementów (oddzielonych kropką): numer grupy taryfowej i liczba odczytów w roku.

Dla przykładu taryfa W-1.2 będzie miała dwa odczyty w roku. Taryfa W-3.9 oznacza z kolei dziewięć odczytów w roku.
Dla grupy W-4 stosuje się 12 odczytów w roku.

Gaz dla firmy

Gaz dla firmy

Podobnie jak dla klientów indywidualnych taryfy gazu dla firm są dopasowane ze względu na wysokość zużycia gazu. Dostępne taryfy dla firm to: taryfa W-4, taryfa W-5, taryfa W-6, taryfa W-7 i taryfa W-8. Ciśnienie gazu dla taryf W-4, W-5, W-6, W-7 wynosi mniej niż 0,5 MPa, dla grupy W-8 jest to więcej niż 0,5 MPa.

Wskaźnik nierównomierności poboru determinuje przynależność do podgrup dla taryf W-6, W-7, W-8. W zależności od części roku, przez który paliwo było dostarczane, podstawa wyliczeń ulega zmianie:

 • jeśli paliwo było dostarczane cały poprzedni rok umowny, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości gazu faktycznie odebranego do ilości liczonej jako iloraz mocy umownej i liczby godzin;
 • jeśli dostarczanie paliwa rozpoczęło się w trakcie poprzedniego roku umownego, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości gazu faktycznie pobranego w danym okresie do ilości liczonej jako iloczyn mocy umownej i liczby godzin obowiązywania umowy w poprzednim roku umownym;
 • jeśli dostarczanie gazu rozpoczęto w obecnym roku umownym, wskaźnik nierównomierności jest proporcją ilości paliwa gazowego zadeklarowanego przez odbiorcę i zweryfikowanej przez operatora do ilości będącej iloczynem mocy umownej i liczby godzin w okresie obowiązywania umowy w danym roku umownym.

Grupa taryfowa W-4

Grupa taryfowa W-4 – dla odbiorców, którzy rocznie pobierają więcej niż 88.900 kWh, a moc umowna wynosi maksymalnie 110 kWh. Odczytów dokonuje się co miesiąc.

Grupa taryfowa W-5

Grupa taryfowa W-5 – korzystają z niej odbiorcy, dla których moc umowna mieści się w przedziale 110-710 kWh. Odczytów dokonuje się co miesiąc.

Grupa taryfowa W-6

Grupa taryfowa W-6 – stworzono ją dla odbiorców, którzy deklarują moc umowną z zakresu 710-6.580 kWh. W zależności od wskaźnika nierównomierności poboru grupę dzieli się na dwie podgrupy.
Taryfę W-6A dla wskaźnika nierównomierności od 0,571 i taryfę W-6B przy wskaźniku do 0,571. Odczytów dokonuje się co miesiąc.

Grupa taryfowa W-7

Grupa taryfowa W-7 – powstała dla odbiorców, których moc umowna wynosi więcej niż 6.580 kWh. Zależnie od wskaźnika nierównomierności poboru grupę dzieli się na dwie podgrupy. Taryfa W-7A oznacza wskaźnik nierówności powyżej 0,571, zaś taryfa W-7B to wskaźnik nierównomierności poboru poniżej 0,571.

Grupa taryfowa W-8

Grupa taryfowa W-8 – przeznaczona dla odbiorców, których moc umowna jest mniejsza niż 16.460 kWh. Odczytów dokonuje się co miesiąc.

Moc umowna – maksymalna ilość paliwa gazowego, którą można pobrać w ciągu godziny. Możemy ją oszacować na podstawie faktur za poprzednie okresy lub sprawdzając maksymalny pobór na liczniku.

Gdański obszar taryfowy

Gdański obszar taryfowy

 • województwo pomorskie;
 • województwo kujawsko-pomorskie;
 • powiaty województwa warmińsko-mazurskiego: elbląski, braniewski, nowomiejski, bartoszycki, lidzbarski, kętrzyński, olsztyński, iławski, szczycieński, ostródzki, nidzicki;
 • gminy województwa warmińsko-mazurskiego: Mrągowo, Sorkwity, Piecki, Mikołajki, Giżycko, Ryn, Węgorzewo;
 • gminy województwa zachodniopomorskiego: Sławno, Postomino;
 • gminy województwa mazowieckiego: Wieczfnia Kościelna.

Gminy: Czarne (pow. człuchowski), Mikołajki, Giżycko, Ryn, Węgorzewo i Wieczfnia Kościelna objęte więcej niż jednym obszarem taryfowym. Odbiorca posiadający Miejsce odbioru na terenie tych gmin, rozliczany jest wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla Miejsca odbioru, wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.

Poznański obszar taryfowy

Poznański obszar taryfowy

 • województwo wielkopolskie (z wyłączeniem gminy Zbąszyń powiatu nowotomyskiego i gminy Siedlec powiatu wolsztyńskiego);
 • województwo zachodniopomorskie (z wyłączeniem gmin Postomino i Sławno);
 • powiaty województwa lubuskiego: gorzowski, gorzowski miejski, strzelecko-drezdencki, słubicki (z wyłączeniem gminy Cybinka), sulęciński (z wyłączeniem gminy Torzym), międzyrzecki;
 • gminy województwa lubuskiego: Wschowa i Szlichtyngowa;
 • powiaty województwa łódzkiego: wieruszowski (z wyłączeniem gminy Lututów)
 • gminy województwa łódzkiego: Uniejów, Świnice Wareckie, Grabów;
 • powiaty województwa dolnośląskiego: górowski, głogowski, polkowicki;
 • gminy województwa dolnośląśkiego: Syców, Międzybórz, Dziadowa Kłoda, Cieszków;
 • gmina województwa pomorskiego: Czarne.

Gminy: Uniejów (powiat poddębicki), Czarne (pow. człuchowski), Cieszków (powiat milicki) i Wolsztyn oraz powiaty: głogowski i polkowicki objęte więcej niż jednym obszarem taryfowym. Odbiorca posiadający Miejsce odbioru na terenie tych gmin i powiatów, rozliczany jest wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla Miejsca odbioru, wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.

Tarnowski obszar taryfowy

Tarnowski obszar taryfowy

 • województwo podkarpackie;
 • województwo świętokrzyskie (z wyłączeniem gmin: Gowarczów, Fałków, Kluczewsko, Secemin, Radków, Moskorzew);
 • województwo lubelskie (z wyłączeniem powiatu łukowskiego, bialskiego; z wyłączeniem gmin: Kłoczew, Hanna, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Ulan Majorat, Radzyń Podlaski, Wohyń, Czemierniki, Milanów, Jabłoń, Podedwórze, Parczew, Siemień, Dębowa Kłoda);
 • województwo małopolskie (z wyłączeniem powiatu oświęcimskiego; z wyłączeniem gmin: Wolbrom, Klucze, Olkusz, Bolesław, Sławków, Bukowno, Trzebinia, Libiąż, Chrzanów, Wieprz, Andrychów, Wadowice, Tomice, Spytkowice, Brzeźnica, Stryszków, Mucharz, Sucha Beskidzka, Zembrzyce, Budzów, Maków Podhalański, Zawoja, Stryszawa).

Gminy województwa małopolskiego: Trzyciąż, Babice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Gołcza, Charsznica oraz województwa świętokrzyskiego: Mirzec, Brody, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne objęte więcej niż jednym obszarem taryfowym. Odbiorca posiadający Miejsce odbioru na terenie tych gmin, rozliczany jest wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla Miejsca odbioru, wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.

Warszawski obszar taryfowy

Warszawski obszar taryfowy

 • województwo mazowieckie;
 • województwo podlaskie;
 • powiaty województwa warmińsko-mazurskiego: działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski;
 • gmina województwa warmińsko-mazurskiego: Mikołajki;
 • województwo łódzkie (z wyłączeniem gmin Grabów, Świnice Warckie, Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Strzelce Wielkie, Gidle, Żytno, Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów);
 • powiaty województwa lubelskiego: bialski, m. Biała Podlaska, łukowski, parczewski (z wyłączeniem gminy Sosnowica), radzyński ( z wyłączeniem gminy Borki);
 • gminy województwa lubelskiego: Kłoczew, Hanna;
 • gminy województwa świętokrzyskiego: Fałków, Gowarczów, Kluczewsko, Mirzec, Brody, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne;

Gminy województwa warmińsko-mazurskiego: Mikołajki, Giżycko, Ryn, Węgorzewo, województwa świętokrzyskiego: Mirzec, Brody, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne oraz gminy Uniejów (woj. łódzkie) i Wieczfnia Kościelna (woj. mazowieckie) objęte więcej niż jednym obszarem taryfowym. Odbiorca posiadający Miejsce odbioru na terenie tych gmin, rozliczany jest wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla Miejsca odbioru, wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.

Wrocławski obszar taryfowy

Wrocławski obszar taryfowy

 • województwo dolnośląskie (z wyłączeniem gmin Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców; z wyłączeniem powiatu górowskiego)
 • gminy województwa wielkopolskiego: Zbąszyń, Siedlec, Wolsztyn;
 • powiaty województwa lubuskiego: krośnieński, świebodziński, zielonogórski, żagański, żarski, nowosolski, wschowski (z wyłączeniem gmin Wschowa i Szlichtyngowa);
 • gminy województwa lubuskiego: Cybinka, Torzym.

Gminy Wolsztyn i Cieszków oraz powiaty głogowski i polkowicki objęte więcej niż jednym obszarem taryfowym. Odbiorca posiadający Miejsce odbioru na terenie tych gmin i powiatów rozliczany jest wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla Miejsca odbioru, wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.

Zabrzański obszar taryfowy

Zabrzański obszar taryfowy

 • województwo śląskie;
 • województwo opolskie;
 • gminy województwa łódzkiego: Nowa Brzeźnica, Pajęczno, Strzelce Wielkie, Gidle, Żytno;
 • powiaty województwa małopolskiego: olkuski, oświęcimski, wadowicki;
 • gminy województwa małopolskiego: Babice, Chrzanów, Lubiąż, Trzebnia, Gołcza, Budzów, Zembrzyce, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zawoja;
 • gminy województwa świętokrzyskiego: Moskorzew, Radków, Secemin.

Gminy województwa małopolskiego: Trzyciąż, Babice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Gołcza, Charsznica objęte więcej niż jednym obszarem taryfowym. Odbiorca posiadający Miejsce odbioru na terenie tych gmin, rozliczany jest wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla Miejsca odbioru, wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę