Zmiana sprzedawcy gazu dla firm

Zmiana sprzedawcy gazu dla firm

przykład instalacji przesyłania gazu

Rynek gazu w Polsce w dużej mierze opiera się na zasadach importu. Znaczną część zapotrzebowania pokrywa gaz kupowany od Rosji. Z tego powodu zmiana ceny rosyjskiego gazu jest odczuwalna dla każdego odbiorcy niezależnie od tego, jakiego sprzedawcę w Polsce wybierze. Choć udział rosyjskiego gazu w całym imporcie do Polski w ostatnich dwóch latach spadł, Polska jest zobowiązana umową na import na określonych zasadach do 2022 roku. Eksperci od energetyki gazowej twierdzą, że po tym terminie rynek może ulec znacznym zmianom. Jednak już teraz warto korzystać z rosnącej swobody wyboru sprzedawcy gazu.

W 2017 roku rozpoczął się proces uwalniania rynku gazu. Zmiany polegają na rezygnacji z odgórnie ustalanych cen gazu ziemnego. Dzięki liberalizacji rynku w ostatnim okresie pojawiło się wiele ofert różnych sprzedawców gazu. To powoduje spadek udziału PGNiG w sprzedaży gazu. Przez dwa lata gigant stracił kilkanaście procent udziału w rynku krajowym. Dzięki rosnącej konkurencji, nowe oferty są bardzo atrakcyjne. Szczególnie duże firmy, w których opłaty związane z gazem stanowią znaczną część nawet do 40% kosztów produkcji, odczują ogromne korzyści przy zmianie sprzedawcy. Od 2011 do 2017 roku ponad 7 tysięcy odbiorców gazu zdecydowało się na zmianę sprzedawcy (odbiorcy z grup taryfowych W-5, W-6, W-7, W-8).

Obecnie większość firm zaopatruje PGNiG, które obsługuje 90% rynku gazowego w Polsce. Firma zajmuje się wydobyciem, importem, dystrybucją i sprzedażą. Znaczna część sprzedawców, który weszli na rynek, oferuje lepsze stawki sprzedaży.

Najczęściej wybierane paliwo gazowe to gaz wysokometanowy. Taryfy obowiązujące dla firm to taryfa W-4, taryfa W-5, taryfa W-6, taryfa W-7 i taryfa W-8. Różnią się one między sobą stawkami w zależności od potrzeb gazowych odbiorcy. W ramach poszczególnych taryf wyróżnia się podgrupy określane przez wskaźnik nierównomierności i częstotliwość dokonywania odczytów.

Spis treści:

Jaka firma skorzysta na zmianie sprzedawcy gazu?

Jaka firma skorzysta na zmianie sprzedawcy gazu?

Firmy, które mogą szczególnie skorzystać na zmianie sprzedawcy gazu to między innymi przedsiębiorstwa z branży metalowej. Metal może być podgrzewany gazem w trakcie jego produkcji lub przetwarzania. Z tego powodu huty, producenci żelaza, zakłady metalurgiczne, producenci szkła – wszyscy wymienieni znacznie skorzystają, jeśli zmienią ofertę na lepiej dopasowaną. Inne firmy, dla których zmiana sprzedawcy gazu może przynieść ogromną korzyść to: elektrociepłownie, sieci hotelowe, galerie handlowe, biurowce, sklepy i piekarnie.

Co składa się na cenę gazu?

Co składa się na cenę gazu?

fragment instalacji transportowej dla paliwa gazowego

Cenę paliwa gazowego określa wiele parametrów między innymi obszar taryfowy zależny od miejsca poboru gazu. Istnieje sześć obszarów taryfowych: gdański, poznański, tarnowski, warszawski, wrocławski, zabrzański. Każdy z nich ma nieco inne stawki dla opłat stałych i zmiennych dystrybucji gazu. Ceny paliwa gazowego są też silnie związane z taryfą gazową, tę z kolei determinuje wysokość zużycia i moc umowna instalacji.

Elementy ceny zależne od sprzedawcy to cena za kWh oraz opłata abonamentowa. Spotykane warianty to wysoka cena za kWh i brak opłaty abonamentowej lub niska cena za kWh z wysoką opłatą abonamentową.

Przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem gazu określają jego cenę biorąc pod uwagę kilka elementów. Najważniejszym z nich jest cena za paliwo gazowe czyli połączenie kosztów pozyskania paliwa i kosztów własnych wynikających z obrotu paliwem. Są to koszty odczytywania urządzeń pomiarowych, wystawiania faktur, sprawowania kontroli. Ważnym czynnikiem jest też sytuacja Polski na rynku gazu czyli elementy, które trudno przewidzieć, gdyż są silnie związane z aktualną sytuacją ekonomiczną. Umowy międzynarodowe, które zobowiązują Polskę do pobierania gazu od importerów oraz koszty wydobycia gazu mają ogromne przełożenie na cenę paliwa. Ceny importowanego gazu ustala się kwartalnie, są one zależne od cen olejów lekkich i ciężkich notowanych na giełdzie. Dodatkowo, cena gazu jest silnie uzależniona od kursu dolara amerykańskiego (dla gazu z Rosją) i kursu euro (dla gazu z Norwegii i Niemiec).

Zmiana sprzedawcy gazu

Zmiana sprzedawcy gazu

Zmiany możemy dokonać sami zgłaszając się do OSD (Operator systemu dystrybucyjnego). W tym celu należy najpierw znaleźć nowego sprzedawcę gazu i podpisać z nim nową umowę. Podczas wyboru warto zwrócić uwagę na wysokość opłaty abonamentowej, ceny jednostkowej czy opłaty przesyłowej. Pozornie korzystna i niska cena jednostkowa może się wiązać z wysokim abonamentem.

Później składamy w OSD wniosek PZD – Zmiana sprzedawcy.
Wzór wniosku można znaleźć na stronie OSD, który pełni funkcję informacyjną. Zawiadamia dystrybutora i obecnego sprzedawcę o naszej chęci zmiany sprzedawcy. Co ważne decyzję podejmuje OSD, nie musimy otrzymywać potwierdzenia rozwiązania umowy od dotychczasowego sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy powinna nastąpić po 21 dniach, chyba że we wniosku wskazano inną datę.

Co ważne, jeśli pierwszy raz zmieniamy sprzedawcę gazu, musimy wypowiedzieć umowę kompleksową (na dystrybucję i sprzedaż). Na jej miejsce musimy zawrzeć nową umowę na dystrybucję i na sprzedaż gazu. W niektórych przypadkach zmiana sprzedawcy łączy się z wymianą liczników, ale odbiorca nie ponosi za to kosztów.

Jeśli wniosek jest błędnie wypełniony lub zawiera braki otrzymujemy pięć dni na poprawienie go.
Jeśli wniosek został zaakceptowany, otrzymujemy potwierdzenie z OSD w ciągu 7 dni.

Jest skomplikowany proces, musimy dbać o ciągłość dostaw gazu między innymi określając datę wypowiedzenia i przyłączenia do nowego sprzedawcy.

Znacznie łatwiejszą drogą jest upoważnienie nowego sprzedawcy do działania w imieniu odbiorcy. Przejmuje on wtedy odpowiedzialność za dopełnienie formalności działając w imieniu odbiorcy. Dba on nie tylko o dotrzymanie terminów ale przeniesienie w jak najszybszym czasie.

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę gazu?

Dlaczego warto zmienić sprzedawcę gazu?

Zmiana sprzedawcy gazu może pozwolić na znaczne oszczędności. Nawet niewielkie różnice w opłatach jednostkowych dla dużych przedsiębiorstw oznaczają spory zysk.

Obecnie wydobycie i import gazu stają się coraz droższe. Warto pamiętać, iż Polska produkuje jedynie 1/4 gazu, reszta pochodzi z importu.

Dodatkowo ze względu na tendencje zmniejszania wykorzystania paliw konwencjonalnych naliczane są opłaty emisyjne. Napięcia polityczne i niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie również powodują wzrost cen ropy. Podwyżki odczuwalne w rachunkach mogą wynosić nawet 8-10%.

Obecnie ceny za ropę są najwyższe od 2014 roku. Można podejrzewać, że problemy polityczne będą dalej skutkować w podwyżkach cen, które odbiją się na odbiorcach.

Z tego powodu gwarancja ceny, jaką daje wiele umów na 12 czy 24 miesięcy jest niezwykle korzystna. Sprzedawca zobowiązuje się do utrzymania tego samego poziomu cen i określa, do jakiego poziomu mogą się maksymalnie podnieść. Dzięki temu odbiorca nie odczuwa zmian tak dotkliwie. Pozwala to firmom na utrzymanie kosztów na względnie stałym poziomie i optymalne zarządzanie finansami.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę