Taryfa C21 Innogy Polska S.A.

Taryfa C21 Innogy Polska S.A.

Taryfa C21 Innogy Polska S.A.

Innogy Polska S.A. dawniej RWE Polska S.A. jest jedną z czołowych firm z branży energetycznej w Polsce. Prowadzi sprzedaż energii elektrycznej na terenie naszego kraju. Spółka zależna o nazwie Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. pełni rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie Miasta Stołecznego Warszawa. Jako jeden z niewielu niepaństwowych podmiotów zajmuje się eksploatacją oraz rozwojem sieci elektroenergetycznej na terenie naszego kraju.

Z poniższego artykułu dowiedzą się Państwo o cechach taryfy C21, poznają Państwo ceny za kilowatogodzinę oraz inne opłaty zawarte na rachunku za prąd w taryfie C21 INNOGY . Możliwe, że taryfa C21 to idealne rozwiązanie dla Państwa firmy.

Cechy taryfy C21 Innogy Polska S.A.

zarowka_efektywnoscTaryfa C21 Innogy Polska S.A. przeznaczona jest dla odbiorców, którzy zasilani są z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63 A. Główną cechą taryfy C21jest stała cena energii elektrycznej w trakcie doby. Taryfa C21 INNOGY skierowana jest zatem dla firm, którym zależy na prostym zasadom naliczania opłat, łatwością planowania i rozliczana kosztów energii elektrycznej. Głównym atutem taryfy C21 INNOGY jest to, że przeznaczona jest dla firm pracujących w systemie jednozmianowym.

Rozszyfrowanie symbolu C21 INNOGY
  • „C” podobnie jak w przypadku taryfy „G” skierowana dla odbiorców zasilanych z niskiego napięcia. Taryfa dla firm, osób prowadzących działalność gospodarczą. Taryfa „G” przeznaczona jest dla gospodarstw domowych. Każdy odbiorca końcowy posiadający NIP jest z automatu wykluczony z możliwości korzystania z taryfy „G”

Informacja: prowadząc działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania należy pamiętać o konieczności rozliczania energii elektrycznej zużytej na potrzeby firmy w taryfie „C”.

Zapraszamy do kontaktu na adres: [email protected]

  • „2” charakteryzuje moc umowną, która w tym przypadku jest większa od 40 kW. Jeżeli w naszej firmie zainstalowana moc elektryczna urządzeń jest mniejsza niż 40kW warto zastanowić się nad taryfą C11.

Dobór właściwej mocy umownej warto skonsultować ze specjalistami. Jeżeli moc urządzeń elektrycznych jest większa niż 40kW, jednak nie są one używane jednocześnie możliwe jest korzystanie z taryfy C11. Optymalizacja produkcji przez nieuruchamianie wszystkich maszyn jest kluczowym zagadnieniem w przypadku funkcjonowania na granicy 40kW.

  • „1” podział doby na strefy czasowe, w których za energię elektryczną płacimy inną stawkę. W przypadku „1” przez cały dzień cena energii elektrycznej jest taka sama

Podsumowując: Taryfa C21 Innogy przeznaczoną dla firm o mocy umownej większej niż 40 kW, których zużycie energii elektrycznej w godzinach pozaszczytowych jest mniejsze niż 40%.

Od czego zależy cena energii w taryfie C21 INNOGY

Cena za prąd może być różna dla dwóch odbiorców posiadających taką samą taryfę C21 INNOGY. Wydawać by się mogło, że każdy użytkownik  taryfy C21 płaci tyle samo za energię elektryczną. Warto sobie uzmysłowić, że tak nie jest. Cena dla odbiorców końcowych zależy od:

  • wolumenu- zużycia energii elektrycznej firmy w ciągu roku. Wolumen ściśle szufladkuje odbiorcę końcowego i na jego podstawie handlowiec przygotowuje ofertę końcową. Roczne zużycie określa jakie widełki cenowe można zaoferować odbiorcy. Wielkość wolumenu można przedstawić jako efekt skali. Jednostkowe ceny energii elektrycznej są najniższe dla tego podmiotu, który zużywa jej najwięcej.

Firma A posiadająca większe zużycie energii niż Firma B otrzyma lepszą ofertę na zakup energii elektrycznej.

  • marży– różnicy ceny zakupu energii elektrycznej a sprzedaży. Marża podobnie jak cena wynikająca z wolumenu zużycia energii również mieści się w określonych widełkach. Wysokością marży handlowiec może żonglować. Zależnie od celów jakie ma narzucone przez swoich przełożonych. Sprzedawca, w zależności od priorytetu-walka o nowego klienta lub zatrzymanie obecnego, przedstawia nam ofertę. Zdolności negocjacyjne mogą obniżyć cenę za energię elektryczną. Warto zwrócić się do specjalistów, którzy wiedzą ile u danego sprzedawcy energii elektrycznej można zyskać w stosunku do oferty pierwotnej.

Grupa zakupowa– firma B, przedstawiona w przykładzie pomimo niższego rocznego wolumenu może otrzymać niższe ceny ofertowe niż firma A, jeżeli zrzeszy się z kilkoma podmiotami i wraz z nimi dokona zakupu energii elektrycznej. Dzięki efektowi skali i silniejszej pozycji negocjacyjnej firma B może otrzymać lepsze warunki handlowe. Częstą praktyką przedstawicieli handlowych na drodze negocjacji jest obniżanie opłaty handlowej.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę