Taryfa C21 cennik ENEA

Taryfa C21 cennik ENEA

Taryfa C21 Cennik ENEA – Chcesz się dowiedzieć, ile kosztuje taryfa C21 w ofercie firmy ENEA? Poniżej znajdziesz informacje opisujące cechy taryfy C21, ceny za kilowatogodzinę i inne informacje o tej taryfie energii elektrycznej. Prowadzisz średnią lub dużą firmę,  taryfa C21 może być dla Ciebie.

Dla kogo taryfa C21 ENEA

ENEA określiła w dokumencie pt.: „TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C” odbiorców z taryfą C21 jako średni biznes. Odbiorcy zasilani z sieci niskiego napięcia, o mocy umownej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym, zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 63 A i rozliczani w grupie taryfowej:

  • FIRMA (C21) – całodobowo,
  • DYNAMICZNA FIRMA (C22a) – dwustrefowo w strefach: szczytowej i pozaszczytowej,
  • EURO FIRMA (C22b) – dwustrefowo w strefach: dziennej i nocnej,
  • WEEKEND FIRMA (C22w) – dwustrefowo w strefach: szczytowej i pozaszczytowej rozszerzonej o soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy (cała doba).
Główne cechy taryfy C21 ENEA

banknoty_plnSkrót taryfy C21 ENEA charakteruzuje odbiorcę dla, którego powinna być ona przeznaczona. Poniżej przedstawiamy państwu wyjaśnienie symbolu taryfy C21 ENEA:

  • “C” oznacza, że jest to taryfa przeznaczona dla średniej wielkości firm, zasilanych z niskiego napięcia.
  • “2” określa moc umowną, która jest większa niż 40 kW.
  • “1” charakteryzuje tę taryfę jako jednostrefową, oznacza to, że cena za kWh jest stała, niezależna od pory dnia. Taryfy C22 czy C23 posiadają różne ceny energii elektrcznej w ciągu doby. Godziny doby są określone przez lokalnego dystrybutora energii elektrycznej.

Podsumowując: Taryfa C21 ENEA jest taryfą przeznaczoną dla firm o mocy umownej większej niż 40 kW, których zużycie energii elektrycznej w godzinach pozaszczytowych jest mniejsze niż 40%.

Ceny prądu w taryfie C21 ENEA

...W dokumencie, o którym wspomnieliśmy w akapicie “Dla kogo taryfa C21 ENEA” przedstawione są ceny energii elektrycznej dla średniej wielkości firmy posiadającej taryfę C21 ENEA. Cena wynosi 0,4473 zł/kWh, jako że jest to taryfa jednostrefowa, o czym świadczy „1”, opłata za prąd jest stała w każdej godzinie doby. Do ceny energii elektrycznej należy doliczyć jeszcze stawkę opłaty za usługę handlową, która w zależności od rodzaju faktury, wynosi odpowiednio  75 zł/m-c dla e-faktury oraz 82 zł/m-c dla tradycyjnej papierowej wersji. Warto zaznaczyć, że cena  energii elektrycznej na fakturze może być różna, dla różnych odbiorców.

Od czego zależy cena energii w taryfie C21 ENEA

Cena za prąd może być inna dla dwóch podmiotów, posiadających taką samą taryfę C21. Wydawało by się, że każdy odbiorca w taryfie C21 ENEA ma taką samą cenę, jednak warto sobie uświadomić, że tak nie jest. Cena dla odbiorców końcowych zależy od:

  • wolumenu- zużycia energii elektrycznej firmy w ciągu roku. Wolumen ściśle szufladkuje odbiorcę końcowego i na jego podstawie handlowiec przygotowuje ofertę końcową. Roczne zużycie określa jakie widełki cenowe można zaoferować odbiorcy (wielkość marży po stronie sprzedawcy).

Firma A posiadająca większe zużycie energii elektrycznej w roku  niż firma B, otrzyma lepszą ofertę na jej zakup.

  • marży- po określeniu w, którym przedziale cen ofertowych została umieszczona nasza firma. Odpowiednio prowadzone negocjacje mogą ją obniżyć, zmniejszając końcowy rachunek za prąd.

...Grupa zakupowa– firma B, przedstawiona w przykładzie, pomimo niższego rocznego wolumenu może otrzymać niższe ceny ofertowe niż firma A. Jeżeli zrzeszy się z kilkoma podmiotami i wraz z nimi dokona zakupu energii elektrycznej. Dzięki efektowi skali i silniejszej pozycji negocjacyjnej firma B może otrzymać lepsze warunki handlowe.

Brak znajomości pozycji negocjacyjnej może zwiększyć nasz rachunek za prąd.  W takiej sytuacji warto zwrócić się o pomoc do specjalistów DobryPrąd.pl , którzy wiedzą jakie stawki można wynegocjować.

Jak oszczędzać prąd w firmie ?

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w firmie, z taryfą C21 ENEA, jest kluczowe do obniżenia rachunku za prąd. Optymalizacja procesów produkcyjnych firmy, właściwy dobór maszyn elektrycznych, może zmniejszyć pobór prądu z sieci elektroenergetycznej. Stosowanie w zakładzie starych maszyn elektrycznych, źle dobranych silników, rzadko modernizowanych urządzeń, nieregularne prace konserwatorsko – serwisowe, wpływają na pogorszenie sprawności urządzeń. Mniejsza sprawność, wiąże się z większym zużyciem energii elektrycznej. Inwestycje w mniej energochłonne urządzenia mogą być impulsem do redukcji kosztów. Zmiana klasy zasilania z A na A+ może zmniejszyć pobór energii o 15%. Przy zmianie z A na A++ oszczędność może wynieść nawet 40%. Wymiana parku maszynowego, w którego skład wchodzi kilka lub kilkanaście urządzeń, pozwoli na znaczne zmniejszenie rachunku za prąd. Inwestycja w wymianę urządzeń powinna być poprzedzona konsultacjami ze specjalistami oraz odpowiednimi wyliczeniami, obrazującymi jak wysokie są koszty oraz po jakim czasie inwestycja się zwróci. Kolejną popularną inwestycją, wpływającą na redukcję kosztów jest wymiana oświetlenia na LED. Koszty wymiany, przy dużej liczbie źródeł światła są znaczne, jednak oszczędności, które z nich płyną, zachęcają przedsiębiorców do takiej decyzji.

Fotowoltaika, inwestycja obecnie najpopularniejsza, jako metoda redukcji kosztów energii elektrycznej dla firm. Zakłady produkcyjne, montując panele fotowoltaiczne na swoich dachach, mogą stać się samowystarczalne energetycznie. Liczne dotacje i dofinansowania zachęcają odbiorców biznesowych do tego rodzaju inwestycji.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę