Zmiana taryfy energii elektrycznej dla firm, jak to zrobić?

Zmiana taryfy energii elektrycznej dla firm, jak to zrobić?

Każdy odbiorca energii elektrycznej rozliczany w ramach taryfy musi być zakwalifikowany do odpowiedniej grupy taryfowej. Kryteria zaszeregowania do każdej z grup są jasne i łatwe do zinterpretowania. Stanowią integralną część taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD).

Choć grupa taryfowa jest ściśle związana z warunkami technicznymi w zakresie instalacji elektrycznych i poboru energii przedsiębiorstwa, można ją zmienić nie tylko wtedy, kiedy warunki te ulegają zmianie. Przeciwnie, często przedsiębiorcy warto zmienić taryfę jedynie po to, żeby dokonać oszczędności na kosztach ponoszonych na energię elektryczną.

Czy kwalifikacja do danej taryfy zależy od lokalizacji firmy?

Tak. Lokalizacja przedsiębiorstwa do danej grupy taryfowej wpływa na przynależność do określonej taryfy. Wynika to pośrednio z tzw. rozporządzenia taryfowego, czyli Rozporządzenia ministra energii z dnia 6 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami. Zgodnie z par. 6 pkt 1., podziału odbiorców na grupy taryfowe dokonuje się w zależności od poziomu kosztów uzasadnionych za dostarczanie energii elektrycznej do tych odbiorców, ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne. Koszty uzasadnione każde przedsiębiorstwo ustala biorąc pod uwagę:

W praktyce wymogi kwalifikacji odbiorów do grup taryfowych są bardzo zbliżone w każdym z 5 przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii, tj.:

  • Enea Operator sp. z o.o.;
  • Energa Operator SA;
  • PGE Dystrybucja S.A.;
  • Tauron Dystrybucja S.A.;
  • Stoen Operator sp. z o.o.

Nie oznacza to jednak braku różnic w kwalifikacji do konkretnej grupy taryfowej. Co więcej, grupy taryfowe obecne na terenie jednych OSD, wcale nie muszą być obecne na terenie drugich. Przykładem może być tu grupa taryfowa B11 w Enea, Energa, PGE i Tauronie, której nie ma w Stoenie.

Kiedy zmiana taryfy?

Najczęściej przyczyną zmiany taryfy jest rozbudowa przedsiębiorstwa i zmiana warunków technicznych, a przede wszystkim zwiększenie zapotrzebowania na energię elektryczną. Wyjaśnijmy to na przykładzie odbiorcy przyłączonego do sieci dystrybucyjnej Enea Operator sp. z o.o. Moc umowna w umowie między OSD a odbiorcą wynosi 40 kW, rozliczenie następuje jednostrefowo, a odbiorca zakwalifikowany został do grupy taryfowej B11. Jeśli zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na energię zwiększy się, zmianie ulegnie również moc umowna. Dla mocy umownej powyżej 40 kW, następuje zmiana taryfy i odbiorca zostanie zakwalifikowany do taryfy B21, a jeśli będzie chciał również zmienić sposób rozliczeń z jednostrefowego na dwustrefowy – do taryfy B22.

Zmianę taryfy warto rozpatrzyć również jeśli zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na energię elektryczną zmniejszy się, a także kiedy pozostanie na niezmienionym poziomie, ale bardziej opłacalne będzie rozliczanie prądu według innej taryfy. W naszym przykładzie przedsiębiorca nadal deklaruje moc umowną 40 kW, lecz zmienia taryfę z B11 na B12 (strefa dzienna i nocna). Wybrany przez przedsiębiorcę sprzedawca (nie dostawca!) energii oferuje mu znacznie niższą cenę za energię w nocy, a profil produkcji obejmuje w większości właśnie godziny nocne. Zmiana taryfy jest więc opłacalna dla przedsiębiorcy.

Co warto wziąć pod uwagę rozpatrując zmianę taryfy

Szukając oszczędności na kosztach związanych z energią elektryczną, poza zmianą sprzedawcy prądu, warto wziąć pod uwagę również zmianę taryfy. Należy jednak zawsze dokładnie przeanalizować każdą z możliwych opcji, sprawdzając nie tylko wpływ nowych warunków umownych na koszt kupionej energii, ale także na koszty dystrybucji.

Zmiana taryfy może wiązać się ze zwiększeniem kosztów poniesionych na dystrybucję prądu. Więcej informacji na temat kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej znajdziesz w tekście o opłacalności otwarcia zakładu produkcyjnego w związku z opłatami dystrybucyjnymi.

 

Jak zmienić taryfę?

Zmiana taryfy nie jest operacją skomplikowaną ani czasochłonną. Zwykle sprowadza się do wprowadzenia zmian w dostępnym na stronie operatora formularzu i przekazania wypełnionego wniosku za pośrednictwem kanału elektronicznego lub pocztą tradycyjną, względnie złożenia w biurze podawczym. Oczywiście każde z przedsiębiorstw posiada własny tryb załatwienia sprawy związanej ze zmianą taryfy, dlatego konkretnych informacji najlepiej szukać na stronach internetowych odpowiedniego OSD lub kontaktując się z infolinią.

Dla przykładu, Enea umożliwia odbiorcom biznesowym o mocy umownej do 40 kW zmianę taryfy za pomocą Wniosku o podpisanie umowy poprzez zaznaczenie punktu Zmiana warunków technicznych. W części przeznaczonej dla treści wniosku wystarczy wskazać nową taryfę i zawnioskować ewentualnie o wymianę licznika z jednostrefowego na dwustrefowy, a następnie przekazać Wniosek za pośrednictwem eBOK, czatu czy korespondencji tradycyjnej.

Odbiorcy o mocach umownych większych niż 40 kW mają w Enea wyznaczonych opiekunów i zwracają się z wnioskiem o zmianę taryfy bezpośrednio do nich.

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę