Prąd dla firm: jak zadbać o bezpieczeństwo dostaw w firmie z dużym zużyciem energii elektrycznej?

Prąd dla firm: jak zadbać o bezpieczeństwo dostaw w firmie z dużym zużyciem energii elektrycznej?

W czerwcu 2022 r. sytuacja polityczna i gospodarcza w kraju nadal jest wysoce niepewna. Konflikt Rosji i Ukrainy trwa, nie widać szybkiego zakończenia działań wojennych, a ceny energii na rynkach hurtowych rosną. Wzrosty dotyczą nie tylko prądu, ale również gazu, co rodzi kolejne problemy dla firm.

Nieprzewidywalność i koszty związane z koniecznością zakupu prądu stanowią duże wyzwanie zwłaszcza dla sektora energochłonnego. Cena produktu BASE_Y-23 konsekwentnie i znacząco rośnie, co przedstawia poniższy wykres:

Źródło: www.tge.pl

Sytuacja na Towarowej Giełdzie Energii odzwierciedla problemy energetyczne Polski i Unii Europejskiej, przejawiając się w wysokich cenach prądu. Przedsiębiorcy wyrażają niepokój nie tylko o ceny za MWh, ale także o możliwość wystąpienia problemów z dostawami energii elektrycznej. Pytanie o pewność dostaw, choć nie pada już tak często jak na początku konfliktu na Ukrainie, niezmiennie wisi nad Europą pozostając tak naprawdę bez jednoznacznej odpowiedzi.

Zagrożenia dla zapewnienia ciągłości dostaw energii w firmie

Zagrożenie dla ciągłości dostaw energii elektrycznej istnieje i to nie tylko bezpośrednio z powodu wojny.

Zła sytuacja gospodarcza Polski skutkuje m. in. problemami sprzedawców energii z utrzymaniem się na rynku. Zagrożone mogą być w tej sytuacji umowy z gwarancją stałej ceny. W jaki sposób? Wyciągnijmy wnioski z przeszłości. Rok 2018 i nagły wzrost cen energii w hurcie, związany ze wzrostem kosztów umorzeń białych certyfikatów, przyniósł przedsiębiorcom sporo problemów. Część sprzedawców energii ogłosiło upadłość, inni rozwiązali umowy z nabywcami, a jeszcze inni po prostu wprowadzili podwyżki. Wykorzystując umiejętnie zapisy umowy, sprzedawcy posuwali się do ich aneksowania np. w czerwcu, ale ze skutkiem na luty czy styczeń. Wówczas przedsiębiorca, zabezpieczony pozornie umową z gwarancją stałej ceny, nie tylko zmuszony był zapłacić za prąd więcej od lipca, ale także dokonać dopłat do faktur już wystawionych i opłaconych.

Dodatkowo, podpisując nową umowę warto wziąć pod uwagę kolejne ryzyko – ogłoszenia upadłości przez sprzedawcę, konieczność zmiany sprzedawcy prądu i podpisania nowej umowy.

Gwałtowny wzrost cen energii na giełdzie sprawia, że sprzedawcy energii mają problemy z realizacją zobowiązań wobec swoich klientów. Regulator rynku odebrał do listopada 2021 r. koncesje na sprzedaż już 5 firmom z powodu problemów finansowych tych przedsiębiorstw, a kolejne postępowania są w toku. Fala bankructw sprzedawców energii elektrycznej na skutek wysokich cen prądu w hurcie obserwowana jest już w innych krajach europejskich, np. w Wielkiej Brytanii.

Jak zabezpieczyć dostawy prądu? Zakup na rynku terminowym

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, wydaje się, że rozsądnym rozwiązaniem jest skorzystanie z rynku SPOT.

SPOT to rynek terminowy, na którym energię kupuje się w danym dniu, z dostawą na każdą godzinę kolejnej doby, niezależnie od tego, czy jest to dzień powszedni, sobota, niedziela czy święto. Oczywiście ceny wahają się w trakcie każdej doby, oddając zwykle typowe krzywe dobowe. Niższe są w godzinach nocnych, kiedy zapotrzebowanie jest mniejsze i wyższe w godzinach szczytu.

Źródło: www.tge.pl

Rozliczenie sprzedawcy energii z nabywcą odbywa się po cenach energii na Towarowej Giełdzie Energii, powiększonych o obligatoryjny zakup kolorów i inne opłaty wynikające z treści umowy B2B.

Warto podkreślić, że dysponując zużyciem godzinowym nabywcy, specjaliści kupujący energię na rynku SPOT dla przedsiębiorcy, przy względnie ustabilizowanych cenach, zwykle są w stanie wygenerować niższe koszty zakupu energii elektrycznej, niż osiągnąłby je w tej samej sytuacji rynkowej przedsiębiorca, zawierając umowę z gwarancją stałej ceny, czy nabywając prąd w oparciu o taryfę.

Niestety, rosnące ceny energii elektrycznej nie gwarantują przedsiębiorcy ani znacznych oszczędności wobec rozwiązań alternatywnych, ani też nie zapewniają bezwzględnej pewności dostaw. Wydaje się jednak, że obarczone są najmniejszym ryzykiem gospodarczym.

Monitorowanie i analizowanie oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej

Monitorowanie i analizowanie zużycia energii to istotny element w firmach energochłonnych. Jeśli dotychczas nie przywiązywano dużej wagi do zbierania, analizowania i oceniania danych związanych z poborem prądu i kosztami, w obecnej sytuacji bezwzględnie należy określić strategię związaną z szeroko rozumianym obszarem energetyki w przedsiębiorstwie. Ważny jest nie tylko sam fakt zbierania danych, ale także częstotliwość wykonywania tej czynności. Zależy ona zwłaszcza od:

  • ilości zużywanej energii (im większe zużycie, tym częściej należy zbierać dane),
  • dostępności danych (systemy automatyczne prowadzą odczyty regularnie, ale przy samodzielnych odczytach zbyt duża częstotliwość może być kłopotliwa).

Ważne jest również opracowanie harmonogramu wskazującego częstotliwość analizowania i oceny danych. Jest ona zależna od tego, jakie informacje są najważniejsze. W kontekście oszczędności energii zasadna wydaje się być cotygodniowa analiza. Ma ona służyć określeniu docelowych wartości zużycia energii, zmniejszenia jej zużycia oraz stopnia osiągnięcia tych wartości w skali miesiąca, kwartału czy roku.

 

 

Taryfy dla biznesu i domu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę