Outsourcing energetyczny – czy warto?

Outsourcing energetyczny – czy warto?

Czym jest outsourcing energetyczny?

Outsourcing to proces przekazywania przez firmę zadań lub procesów biznesowych do zewnętrznych podmiotów. Jest korzystny dla firm, ponieważ pozwala na oszczędności kosztów, zwiększenie wydajności i skupienie się na kluczowych aspektach biznesowych. Outsourcing również pozwala na uzyskanie dostępu do specjalistycznej wiedzy i zasobów, których brakuje wewnątrz firmy.

Outsourcing wykorzystywany jest w różnych obszarach związanych z działalnością przedsiębiorstwa, w tym także w szeroko rozumianym procesie zarządzania energią elektryczną. Wyspecjalizowane firmy oferują usługi na wysokim poziomie, z których mogą skorzystać nie tylko duże przedsiębiorstwa, ale również małe i mikro firmy.

Czym jest outsourcing energetyczny?

Outsourcing energetyczny to proces polegający na przekazaniu firmie zewnętrznej co najmniej części swoich operacji związanych z zarządzaniem energią. Obejmuje m.in. takie obszary jak:

  • audyty energetyczne,
  • usługi doradcze w zakresie efektywności energetycznej oraz wpływu działalności na środowisko naturalne,
  • doradztwo w zakresie ograniczenia wydatków na energię elektryczną,
  • organizację dostaw energii (włącznie z wyborem najbardziej korzystnej oferty na dostawę energii elektrycznej),
  • usprawnienia związane z zarządzaniem techniczną eksploatacją parku maszynowego czy instalacji elektrycznych.

Przedsiębiorstwa korzystają z outsourcingu energetycznego, żeby zwiększyć wydajność, zmniejszać koszty, unikać zbędnych inwestycji w wewnętrzną infrastrukturę energetyczną oraz zmniejszyć wpływ swojej działalności na środowisko naturalne. Outsourcing energetyczny nie wymaga angażowania zasobów ludzkich oraz środków finansowych na zarządzanie energią w ramach prowadzonej działalności, w efekcie oferując przedsiębiorcy duże możliwości przy mniejszych wydatkach na ten cel.

Outsourcing energetyczny dla firm, które chcą być bardziej eko

Dla wielu zakładów przemysłowych istotne jest osiągnięcie neutralności klimatycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Część obecnych dostępnie rozwiązań z zakresu OZE zapewnia akceptowalne koszty energii elektrycznej oraz przyczynia się do walki ze zmianami klimatu, pozwalając jednocześnie na utrzymanie ekonomii produkcji.

Proces ten będzie postępował w kierunku obniżenia kosztów ponoszonych na energię elektryczną i zwiększenia udziału OZE w tzw. miksie energetycznym w skali kraju oraz zwiększenia udziału OZE indywidualnie, w obrębie przedsiębiorstw. Dziś ta droga wydaje się jedyną sensowną i racjonalną, choć trzeba wspomnieć również o innej możliwości i scenariuszu, czyli budowie małych reaktorów jądrowych (SMR) w krótkiej perspektywie czasowej. Niezależnie jednak od procentowego udziału OZE i SMR w miksie energetycznym, zarówno zwiększenie jednego, jak i drugiego przyczynia się do pozytywnych zmian środowiska naturalnego, włącznie ze przyspieszeniem procesu dekarbonizacji.

Przedsiębiorca, który skupia się na działalności w obrębie własnej branży nie jest w stanie śledzić trendów i procesów szybkozmiennego rynku energetycznego. Dlatego zlecając zagadnienia związane z efektywnością energetyczną, również w kontekście ekologicznym, może osiągnąć znacznie lepsze rezultaty korzystając z bogatego doświadczenia oraz dostępu do najnowszych technologii oferowanych przez firmy takie jak Dobry Prąd.

Poprawa efektywności energetycznej z partnerem outsourcingowym

Obecnie wiele branż boryka się z problemami związanymi z wysokimi kosztami energii elektrycznej oraz niestabilnością tego rynku. Szczególnie dotyczy to przemysłu energochłonnego. Niestety, nie ogranicza się wyłącznie do niego, ponieważ koszty sektora energochłonnego wpływają również na inne dziedziny gospodarki.

Przemysł ponosi więc dużą odpowiedzialność ekonomiczną, gospodarczą i środowiskową, zwłaszcza w obliczu kryzysu energetycznego oraz procesu transformacji energetycznej, który jest niezbędny, żeby powstrzymać negatywne skutki emisji zanieczyszczeń. Utrzymanie się na rynku oraz rozwój przedsiębiorstw jest więc uwarunkowany z jednej strony aspektami ekologicznymi, a drugiej – biznesowymi. Jest to duże wyzwanie. Zachowanie rentowności wymaga znalezienia obszarów oszczędności, szczególnie w obliczu różnych ryzyk biznesowych oraz ciągle rosnących kosztów prowadzenia firmy.

Jak tego dokonać? Jako odpowiedź na trudną sytuację rynkową, przedsiębiorcy mogą wykorzystać efektywność energetyczną rozumianą jako bezemisyjne paliwo dla swojej działalności. W najbliższych miesiącach i latach, będzie to prawdopodobnie kluczowy czynnik wpływający na utrzymanie rentowności przedsiębiorstw i jednoczesny dalszy ich rozwój, uwzględniając zarazem kwestie ekologiczne. Dlatego warto zwrócić się do firm wyspecjalizowanych w doradztwie energetycznym rozumianym nie tylko jako źródło wiedzy i informacji, ale również wsparcie w procesie transformacji energetycznej – od audytu, przez dobór odpowiednich rozwiązań, ich wdrożenie i wsparcie w eksploatacji.

Oszczędności na wydatkach na energię elektryczną – outsourcing energetyczny

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz zużycia energii elektrycznej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej wynikają dziś najczęściej zarówno z misji i wizji przedsiębiorstwa, jak i wymogów obowiązującego prawa. Ograniczenie zapotrzebowania na energię elektryczną to również zmniejszenie wydatków na prąd, co jest bardzo istotnym czynnikiem dla opłacalności działań przedsiębiorcy, zwłaszcza w obliczu wysokich cen za energię oraz dużej niepewności co do przyszłości rynku energetycznego.

Wyspecjalizowane firmy doradcze, co do zasady, są w stanie wskazać obszary do zmiany w każdej firmie, doprowadzając do zmniejszenia wydatków na energię elektryczną i większej niezależności energetycznej od zmiennych cen prądu. Mogą również otworzyć przedsiębiorcy drogę do zarobkowania, dzięki usłudze DSR i wykorzystaniu mechanizmów rynku energii, o czym piszemy w jednym z naszych artykułów.

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę