Energia SPOT dla firm – elastyczne ceny energii

Energia SPOT dla firm – elastyczne ceny energii

Energia SPOT dla firm – elastyczne ceny energii

To oferta, która umożliwia przedsiębiorcom możliwość kupowania energii elektrycznej w oparciu o bieżące ceny na rynku. Dzięki temu, firma płaci tylko za tyle energii, ile rzeczywiście zużyła, co może obniżyć jej koszty. Cena energii jest ustalana na podstawie popytu i podaży na rynku hurtowym -Towarowa Giełda Energii (TGE) i jest miejscem, gdzie sprzedawcy i kupujący energii zawierają transakcje. Cena energii SPOT zmienia się co godzinę i zależy od wielu czynników, takich jak pogoda, pory roku, sytuacja gospodarcza czy awarie sieci.


Energia SPOT dla firm - elastyczne ceny energii style=

Źródło: tge.pl

Zakup energii SPOT dla firm polega na tym, że przedsiębiorca podpisuje umowę z dostawcą energii, który zapewnia mu dostęp do rynku TGE. Dostawca pobiera od klienta opłatę abonamentową lub prowizję od każdej transakcji. Klient natomiast płaci za energię według ceny SPOT z danego dnia i godziny, która jest publikowana przez TGE. Klient nie musi więc planować swojego zapotrzebowania na energię ani zawierać umów na stałe ilości energii.


Energia SPOT dla firm – elastyczne ceny energii daje pełną kontrolę nad swoim zużyciem energii i płacisz tylko za to, co faktycznie zużyjesz.

Masz dodatkowe pytania dotyczące oferty SPOT?

SPOT dla firm

Jest usługą, która umożliwia przedsiębiorcom zakup energii elektrycznej na bieżąco, co pozwala na uniknięcie opłat za przekroczenie limitów. Poniżej przedstawiam kilka korzyści płynących z korzystania z usługi Energia SPOT dla firm:

  • Przedsiębiorca płaci tylko za tyle energii, ile rzeczywiście zużył, dzięki czemu może obniżyć swoje koszty;
  • Koszty energii są uzależnione od bieżących cen na rynku, co oznacza, że przedsiębiorca może skorzystać z niższych cen, jeśli przewiduje spadek na rynku;
  • Energia SPOT umożliwia przedsiębiorcom elastyczne zarządzanie zużyciem energii, dzięki czemu mogą zaoszczędzić pieniądze poprzez optymalizację swojego zużycia;
  • Usługa ta jest przeznaczona dla firm, które chcą zmniejszyć swoje koszty energii i zwiększyć swoją elastyczność.

Warto jednak pamiętać, że przedsiębiorcy korzystający z usługi Energia SPOT muszą być przygotowani na pewne ryzyko związane ze zmiennością cen na rynku. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z tej usługi, warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości.

Więcej informacji o produkcie SPOT:

Jak wyliczyć koszt energii w produkcie SPOT ?
Czym jest rynek SPOT i jaka jest cena energii kupowanej na RDN?

SPOT to rynek dnia następnego, gdzie zakup energii następuje po hurtowych cenach aktualnie notowanych na Towarowej Giełdzie Energii. Transakcje są tu realizowane w ciągu dwóch dni roboczych od ich zlecenia, a podstawowym okresem handlowym jest jedna godzina. Notowania odbywają się codziennie, włączając w to także dni świąteczne. Podobnie jak ceny akcji na GPW, ceny energii na rynku SPOT ulegają wahaniom, ale co do zasady rosną w godzinach najwyższego zapotrzebowania i spadają wtedy, gdy popyt na energię jest niższy.

Czy to oznacza, że przedsiębiorcy mogą kupować energię po zmiennych cenach bezpośrednio na giełdzie? Nie. Stroną transakcji mogą być wyłącznie podmioty z dostępem do rynku hurtowego energii, które w takich transakcjach pośredniczą między giełdą a klientem. W praktyce przedsiębiorca wybierający SPOT kupuje od pośrednika energię po cenie, która odpowiada cenie notowanej na Towarowej Giełdzie Energii i jest powiększona o wymagane prawem certyfikaty, koszty transakcyjne oraz marżę. Rozliczenie odbywa się w systemie godzinowym, a suma tych wartości prezentowana jest na miesięcznej fakturze.

Dlaczego i kiedy zakup na rynku SPOT może przynieść firmie korzyści?

Przedsiębiorca wybierający SPOT kupuje od firmy energetycznej energię po cenie, która odpowiada cenie notowanej na Towarowej Giełdzie Energii i jest powiększona o wymagane prawem certyfikaty, koszty transakcyjne oraz marżę. Rozliczenie odbywa się w systemie godzinowym, a suma iloczynu tych wartości prezentowana jest na miesięcznej fakturze.

Sprzedawca dzięki zużyciu dobowo godzinowemu za ostatnie 12 miesięcy jest w stanie określić dość dokładnie swój portfel zapotrzebowania na energię w poszczególnych godzinach każdej doby i kupuje wyłącznie określona ilość w każdej godzinie. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszają się koszty bilansowania energii i finalnie klient płaci mniej.

Warto podkreślić, że zakup SPOT-owy jest korzystny przy przewidywalnych cenach energii w okresie stabilnej sytuacji gospodarczej i politycznej nie tylko w kraju, ale także w odniesieniu do Unii Europejskiej. Sytuacja z IV kwartału 2021 r. uświadamia nam to najlepiej.

Zapytaj o szczegóły oferty

Zakup energii po cenie zmiennej – czy to ryzyko się opłaca?

Sprzedaż energii elektrycznej przedsiębiorcom sprowadza się zasadniczo do dwóch rodzajów ofert: sprzedaży po stałej cenie oraz po zmiennej cenie w różnych opcjach. Drugi wariant opiera się w co najmniej pewnej części na notowaniach Rynku Dnia Następnego (RDN) na Rynku Towarów Giełdowych (TRG) Towarowej Giełdy Energii (TGE). Produkty SPOT były już omawiane wielokrotnie w naszych artykułach, ale warto wspomnieć, że na RDN transakcje realizowane są w ciągu dwóch dni roboczych od ich zlecenia. Głównym okresem handlowym jest godzina, a notowania odbywają się codziennie, także w weekendy i dni świąteczne. Ceny na rynku SPOT podlegają wahaniom rynkowym (podobnie jak ceny akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych). Zasadniczo są wyższe w godzinach szczytu (gdy zużycie jest największe na skalę krajową) i niższe poza szczytem (w tzw. offpeaku).

Przykładowe ceny dla produktu TGeBase na Rynku Towarów Giełdowych

Źródło: tge.pl

Zakup energii elektrycznej oparty na zmiennej cenie wiąże się z większym ryzykiem finansowym niż zakup oparty na stałej cenie. W przypadku niewielkiej zmienności indeksów na TGE, taki zakup zazwyczaj okazuje się bardziej opłacalny. Jednak niepewna sytuacja polityczno-gospodarcza w pierwszym kwartale 2023 roku sprawia, że taka strategia zakupu stoi pod dużym znakiem zapytania.

Czym ryzykuje przedsiębiorca wybierając „stałą cenę”, a czym, stawiając na SPOT w 2023 r.?

Przy produkcie „stała cena” ryzykuje oczywiście nie tylko sprzedawca, ale również odbiorca, który ponosi także ryzyko decydując się na ceny zmienne. W sytuacji stabilnego rynku energetycznego, zmienna cena energii umożliwia elastyczność w zakupie prądu i wykorzystanie potencjału fluktuacji indeksów. To bardzo dobra opcja zakupu energii elektrycznej dla wielu przedsiębiorców, nie tylko tych o dużym zużyciu energii. Niestety, strategia korzystna dla większości przedsiębiorców w przypadku niewielkich wahań cen nie jest tak skuteczna w obecnych niepewnych warunkach ekonomicznych i politycznych na początku 2023 roku.

Trzeba jednak zauważyć, że choć wielu przedsiębiorców nadal wykazuje zainteresowanie zakupem energii po stałych cenach, to jednak ich liczba nie rośnie lawinowo, jak miało to miejsce jeszcze pół roku wcześniej. Jest tak m.in. dlatego, że wielu analityków przewiduje uspokojenie sytuacji w latach kolejnych. Nie oznacza to jednak według nich radykalnego spadku cen.

W tej sytuacji kupowanie energii na TGE nie jest obecnie nieopłacalne. Warto rozważyć również tę możliwość, zwłaszcza że produkt ze stałą ceną niesie ze sobą również pewne ryzyko. Po pierwsze, jest znacznie droższy niż zakup oparty na cenach rynkowych, a po drugie, może okazać się niekorzystny dla przedsiębiorcy. Dalsze wzrosty cen prądu są, zgodnie z przewidywaniami analityków, niemal pewne w dłuższej perspektywie czasowej, dlatego sprzedawcy energii zabezpieczają swoje interesy przed nadmiernym ryzykiem. W efekcie, gwarancja stałej ceny może być obwarowana licznymi warunkami, a umowa, która w pierwszej chwili wydaje się korzystna dla przedsiębiorcy, może okazać się nieopłacalna.

Stosunkowo niskie ceny SPOT a gwarantowana minimalna cena taryfowa

W związku z rządową Tarczą Solidarnościową, w 2023 r. cena taryfowa dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców nie może być wyższa niż 785 zł/MWh. Okazuje się, że w styczniu 2023 r. średnia miesięczna cena SPOT (fixing I) wyniosła niecałe 630 zł*. Oczywiście, do kosztu 1MWh przedsiębiorca musi doliczyć również koszty umorzenia praw majątkowych czy marżę sprzedawcy, jednak ostatecznie i tak cena zakupu energii elektrycznej na RDN mogła wypaść poniżej ceny taryfowej i tak obniżonej przecież sztucznie przez działania rządu.

Należy zauważyć, że cena fixingu jest tu porównywana z obniżoną sztucznie ceną taryfową, która może być niższa niż cena MWh w przypadku produktu ze stałą ceną, np. jeśli umowa na stałą cenę została zawarta jeszcze w 2022 r., przed podaniem przez rząd informacji o konkretnych poziomach maksymalnych cen taryfowych dla przedsiębiorstw w 2023 r.

Warto zwrócić uwagę na powyższy przykład, bo choć nie należy raczej spodziewać się powrotu cen za energię elektryczną do poziomów z 2020 czy początku 2021 r., to jednak być może w obliczu nowych danych, analitycy zrewidują nieco swoje poglądy i pojawi się więcej głosów o możliwych spadkach cen prądu w perspektywie roku czy dwóch.

*źródło: https://luneos.pl/artykuly-tematyczne/rynek-dnia-nastepnego-korzystniejszy-niz-stala-cena/

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę