TAURON faktury: jak czytać rachunki?

TAURON faktury: jak czytać rachunki?

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

Jak czytać fakturę za energię elektryczną?

Obecny artykuł opisuje poszczególne informacje znajdujące się na fakturze energii elektrycznej firmy TAURON. Dodatkowe, uzupełniające informacje na temat rachunków za prąd można znaleźć pod następującymi linkami: jakie są opłaty na rachunku za prąd jak często przychodzi rachunek za prąd, oraz jak czytać fakturę za prąd.

faktura-tauron-opis TAURON faktury: jak czytać rachunki?

Opis faktury na podstawie wzoru dostępnego na stronie firmy Tauron Polska Energia S.A.

Dane korespondencyjne sprzedawcy energii elektrycznej Tauron
1) Adres korespondencyjny firmy
2) Dane kontaktowe biura obsługi klienta firmy

Dane klienta
3) Indywidualny numer klienta
4) Adres korespondencyjny płatnika
5) Adres korespondencyjny klienta (miejsce PPE tzn. licznika)
6) Numer ewidencyjny (indywidualny numer powiązany z PPE)

Charakterystyki abonamentowe
7) Grupa taryfowa (GC idt.)
8) Okres rozliczeniowy

Rachunek : obliczanie należności za energię
9) Numer faktury
10) Zużycie energii czynnej, czyli ilość energii w kWh pobrana w okresie rozliczeniowym (czyli różnica między obecnym odczytem a poprzednim)
11) Cena jednostkowa energii elektrycznej (według wybranej taryfy)
12) Wyliczenie należności za dostarczenie energii elektrycznej (czyli ilość energii x cena jednostkowa)
13) Opłata przesyłowa zmienna (pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie zapotrzebowania)
14) Opłata przesyłowa stała (odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego)
15) Opłata przejściowa (stanowi przychód wytwórców mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji Energetyki).
16) Opłata abonamentowa odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu pomiarowego i jego kontrolą
17) Całkowity koszt netto zużycia i dostarczenia prądu w okresie rozliczeniowym
18) VAT za sprzedany prąd
19) Wyliczenie wartości brutto za zużyty prąd oraz za dystrybucję
20) Wartość prognozowanej faktury 6-miesięcy wcześniej
21) Rzeczywista kwota do zapłaty (= wartość rzeczywistego zużycia – wartość przewidzianego zużycia)
22) Numer konta bankowego do przelewu
23) Ewentualne zadłużenie klienta + odsetki.
24) Prognozy zużycia
25) Okres rozliczeniowy którego dotyczą prognozy
26) Prognozowane całkowite zużycie energii na kolejny okres rozliczeniowy (kwh)
27) Prognozowana wartość netto za zużytą energię na kolejny okres rozliczeniowy (kwh)
28) Terminy płatności kolejnych blankietów
29) Kwota obowiązkowego podatku akcyzowego (już wliczony w koszcie prądu, ale musi się obowiązkowo pojawiać na fakturze)

Znów przyszły wysokie rachunki? Osoba ze średnim zużyciem energii może zaoszczędzić do 400 zł rocznie. Wystarczy zmienić sprzedawcę energii i gazu. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, prosta i bezpieczna. Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą, niezobowiązującą ofertę:

Taryfy dla biznesu

Taryfy dla firmy

Sprawdź inne taryfy!

Sprawdź operatora

Lokalizacja:
-
Operator: -
Zapytaj o ofertę