Skip to main content

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

...

Przykład modułu telemetrycznego przyłączonego do licznika

Monitorowanie naszego zużycia energii elektrycznej staje się potrzebne, gdy energia okazuje się być dużym kosztem w naszym procesie produkcyjnym. Monitorowanie zużycia energii pozwala nam śledzić źródło naszych wydatków energetycznych i podejmować odpowiednie decyzje w celu realizacji oszczędności.

Pojawiły się na rynku moduły telemetryczne, pozwalające w prosty sposób zdalnie monitorować nasze zużycie energetyczne. Pobierane dane pomiarowe pochodzące z licznika energii elektrycznej są wysyłane drogą bezprzewodową i przekazane na komputer lub na aplikację webową, pozwalając nam zrobić audyt energetyczny w swojej firmie niewielkim kosztem.

...

Moduł telemetryczny

1. Jak monitorować parametry energii elektrycznej urządzenia?

...

Moduł telemetryczny

Warto monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą urządzeń telemetrycznych zwłaszcza w firmach, które płacą powyżej dziesięć tysięcy złotych za prąd miesięcznie.

Moduły telemetryczne pozwalają odczytać dane zużycia energii elektrycznej. W ten sposób moduły telemetryczne umożliwiają dokładne nastawienie maszyn i urządzeń w celu optymalnego zużycia energii elektrycznej w firmie. Warto monitorować zużycie energii elektrycznej za pomocą urządzeń telemetrycznych zwłaszcza w firmach, które płacą powyżej dziesięć tysięcy złotych za prąd miesięcznie. Opłaca się zlecić audyt elektroenergetyczny zewnętrznie w firmach, które używają powyżej 100 - 200 MWh energii elektrycznej rocznie.

Warto wiedzieć:
Dzięki rozwiązaniom telemetrycznym można porównywać dane pomiarowe z różnych okresów i ustalić korelację między poziomem zużycia energii elektrycznej, zewnętrznymi parametrami i pracochłonnością maszyn. Parametry zewnętrzne takie jak temperatura i wilgotność powietrza również mają wpływ na zużycie energii elektrycznej marzyn. Po wykonaniu analizy, system telemetryczny informuje SMS-em lub mailem operatora maszyn o rozbieżnościach między zużyciem energii elektrycznej a ustawionymi parametrami obciążeń. Moduły telemetryczne działają w ten sposób jako "strażniki prądu", pozwalając osobie odpowiedzialnej podejmować decyzję co do ponownej konfiguracji, naprawy lub wyłączania maszyny. Przykładowo duże zużycia energii elektrycznej kiedy temperatura zewnętrzna jest umiarkowana może oznaczyć, że klimatyzator działa niepoprawnie.

Firmy które posiadają własny system kontroli przemysłowej mogą skorelować dane wynikające z systemu telemetrycznego. W ten sposób można przybliżyć parametry zużycia energii elektrycznej z każdej maszyny z danymi produkcyjnymi firmy i w ten sposób określić optymalny poziom wydajności maszyn. Takie nastawienia są możliwe pod warunkiem, że zainstalowaliśmy jeden podlicznik do każdej maszyny. W sytuacji gdy posiadamy tylko jeden podlicznik do rozliczania kilku maszyn możemy mierzyć parametry prądu w sytuacji próbnej. Sytuacja próbna określa poziom standardowy używania maszyn. Należy włączyć osobno maszynę jedną po drugiej w celu rozliczania jej poziomu zużycia energii elektrycznej.

2. W jaki sposób zdalnie odczytywać dane z liczników energii elektrycznej?

Moduły telemetryczne pozwalają zdalnie odczytywać dane licznika energii elektrycznej w firmie.

  • Korzystanie z takich urządzeń przy dużym zużyciu energii elektrycznej pozwala:
  • Monitorować zużycie energii elektrycznej czynnej
  • Kontrolować pobór mocy umownej i ominąć jej przekroczenie i naliczanie kar umownych przez dostawcę prądu (ENEA, ENERGA, PGE, RWE, TAURON)

Można stosować moduły telemetryczne które pobierają dane z licznika lub z podlicznika i je wysyłają do komputera w czasie rzeczywistym. Dane mogą być wysyłane drogą bezprzewodową (np. GPRS) lub przewodową. Dzisiejsze rozwiązania na rynku wyświetlają dane bezpośrednio na komputerze za pomocą odpowiedniego oprogramowania, lub poprzez chmurę za pomocą dedykowanej strony internetowej.

Moduł telemetryczny jest małym urządzeniem prostym w montażu bez ingerencji w instalacje elektryczne. Jest kompatybilny z licznikiem i można go łatwo zainstalować na licznikach energii elektrycznej, aby móc je czytać zdalnie na bieżąco. Użytkownik może dla niektórych modułów telemetrycznych skonfigurować zdalnie częstotliwość pomiaru. Aby dostosować się do standardów sprzedawców i dostawców prądu, najlepiej ustalić częstotliwość pomiaru modułu telemetrycznego co 15 minut.

Wyślij nam mail na [email protected] jeżeli masz pytania dotyczące moduły telemetryczne i systemy monitorowania zużycia energii elektrycznej w firmie lub w domu.

3. Jakie parametry energii elektrycznej należy monitorować?

  • W firmie należy zwrócić uwagę na trzy parametry: zużycie energii czynnej (wyrażone w kWh),moc umowna (wyrażona w kW) i zużycie energii biernej (wyrażone w kVArh):
  • Energia czynna jest energią elektryczną którą wykorzystujemy do pracy naszych urządzeń. Można monitorować zużycie energii czynnej pod względem wydajności maszyn w celu prowadzenia analizy pracy urządzeń i maszyn np. w porównaniu do poziomu skończonych zleceń produkcji. Dane wynikające z analizy pozwalają nam podejmować odpowiednie decyzje do optymalizacji procesu produkcyjnego.
  • Moc umowna jest mocą czynną pobieraną lub wprowadzaną do sieci lokalu (dom, firma), określoną przez dostawce (ENEA, ENERGA, PGE, RWE, TAURON) lub sprzedawce prądu w umowie o świadczenie usług przesyłowych i dystrybucyjnych lub w umowie o sprzedaż energii. Monitorowanie mocy umownej pozwala nam uniknąć kary przewidzianej w umowie dystrybucyjnej lub w umowie sprzedaży energii elektrycznej za jej przekroczenie.
  • Moc bierna jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest jednak wykorzystywana do pracy urządzeń lub produkcji ciepła. Moc bierna jest niemniej konieczna do funkcjonowania maszyn elektrycznych. Występowanie mocy biernej powoduje zwiększenie natężenia prądu, co zwiększa straty energii elektrycznej w urządzeniach wytwarzających i przesyłających energię elektryczną prądu przemiennego (generatorach, liniach przesyłowych i transformatorach). Monitorowanie mocy biernej pozwala kontrolować natężenie prądu i obniżyć straty z nim związane.

Ustawodawca ustalił w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011r., że odbiorcy zasilani z sieci średniego, wysokiego i najwyższego napięcia rozliczani są za ponadumowny pobór energii biernej. To znaczy że odbiorcy są objęci opłatami związanymi z przekroczeniem ustalonego poziomu energii biernej w umowie sprzedaży prądu.

W firmach gdzie maszyny używają stosunkowo dużo energii biernej należy zastosować kompensację mocy biernej. Dzięki temu odbiorca nie dostanie kar za nadużycie tej energii.

Wyślij nam mail na [email protected] jeżeli masz pytania dotyczące modułów telemetrycznych i systemów monitorowania zużycia energii elektrycznej w firmie lub w domu.

4. Rola osoby odpowiedzialnej za utrzymanie maszyn i urządzeń

W celu monitorowania na bieżąco parametrów kluczowych, warto wdrożyć w większych firmach system telemetryczny. Dzięki temu osoba odpowiedzialna za utrzymanie maszyn będzie w stanie monitorować na bieżąco dane wynikające z każdego licznika sieci elektrycznej. Ona będzie mogła również opracować nowy harmonogram pracy poszczególnych maszyn i odpowiedni plan remontów i inwestycji.

Back to top