Skip to main content
zalozenie pradu podlaczenie sie do sieci przylaczenie

Jeżeli chcesz założyć prąd w domu, na działce lub na budowie, pamiętaj o kolejności formalności do wykonania oraz o ich kosztach. Ten artykuł przedstawia procedurę oraz koszty na każdym etapie przyłączania się do sieci energii elektrycznej.

Instalacja elektryczna w domu

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Jeżeli budujesz albo prowadzisz remont w domu, być może będziesz musiał odnowić - choćby częściowo - instalację elektroenergetyczną. Do tego należy skontaktować się z profesjonalnym elektrykiem, który oceni stan obecnej instalacji, określi prace które należy wykonać, określi koszty, jakie będzie trzeba ponieść i czas konieczny do przeprowadzenia prac.

Na przykład, jeżeli chcesz postawić drewniany letni domek (60 m2) na działce, a w nim zainstalować od zera domową siec elektryczną, koszt pracy oraz materiału wynosi około 3000 a 4000 zł (jest to orientacyjna kwota) a praca może trwać do tygodnia.

Przyłączenie się do sieci elektroenergetycznej

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Następnie należy podłączyć domową instalację elektryczną do lokalnej sieci dystrybucyjnej. Jest to niezbędne, aby mieć dostęp do prądu od wybranego przez Ciebie sprzedawcy. Formalności związane z przyłączeniem się do prądu należy wykonać z operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD), zaczynając od wypełnienia wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci operatora systemu dystrybucyjnego (wniosek można otrzymać w Dziale Przyłączeń OSD lub pobrać ze strony internetowej OSD).

W ciągu 30 dni po poprawnym wypełnieniu wniosku, dostawca energii, czyli operator systemu dystrybucyjnego (OSD) przyśle Ci propozycję umowy przyłączenia, z warunkami, które należy spełnić. W zależeniu od wymaganych dostosowań domowej instalacji elektroenergetycznej, koszt i długość okresu prac mogą się różnić.

Sam koszt przyłączenia się do sieci zależy od mocy przyłączeniowej (najczęściej zamawia się pomiędzy 3kW a 20 kW), od długości przyłącza i jego rodzaju (napowietrzny/kablowy). Najczęściej wynosi on ok. 50 zł brutto za 1 kW dla przyłącza napowietrznego, a około 75 zł za 1 kW dla przyłącza kablowego. Jeśli przyłącze ma ponad 200 m długości, dodatkowo trzeba zapłacić około 30-40 zł za każdy dodatkowy metr. Opłata ta obejmuje całość prac związanych z budową przyłącza, w tym prace projektowe, kupno i montaż złącza. Prace mogą trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy, więc zalecamy czym prędzej rozpocząć procedurę przyłączenia.

Na czas budowy można też wykonać tzw. przyłącze tymczasowe (koszt to około 9 zł brutto za 1 kW). Aby zapoznać się ze szczegółową procedurą oraz z cenami przyłączenia do sieci, przeczytaj nasz artykuł poświęcony przyłączeniom.

Gotowość instalacji

Po wykonaniu prac w instalacji domowej, po zapłaceniu opłaty przyłączeniowej oraz po fizycznym przyłączeniu domu do lokalnej sieci dystrybucyjnej przez pracowników operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), możesz przedstawić „oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej”, stwierdzające wykonanie przyłączenia zgodnie z zasadami umowy i wiedzy technicznej. Dokument ten potwierdza gotowość do załączenia pod napięcie, czyli wskazuje, iż będzie możliwe fizycznie włączyć prąd do tego domu. Wzór oświadczenia można otrzymać w Dziale Przyłączeń OSD lub pobrać ze strony internetowej OSD. Następnie operator wystawia „Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia”. Ten dokument jest niezbędny do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (lub umowy kompleksowej).

Zawarcie umowy o dystrybucję i sprzedaż lub umowę kompleksową

Czy wiesz że możesz zaoszczędzić do 30% na rachunku za energię zmieniając sprzedawcę prądu? Wypełnij formularz aby otrzymać tańszą ofertę prądu dla Ciebie lub dla Twojej firmy:

Na koniec, po otrzymaniu "Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia" od operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), wiesz że Twój dom jest podłączony do lokalnej sieci dystrybucyjnej, i że jest możliwy dopływ prądu. Jednak teraz należy wykorzystać tą możliwość. Do tego należy zawrzeć umowę sprzedaży prądu (z dowolnym sprzedawcą) oraz umowę o świadczeniu usług dystrybucji prądu (z Twoim OSD, aby dostarczyć nabyty prąd). Możesz też zawrzeć umowę kompleksową ze sprzedawcą, która łączy sprzedaż i dystrybucję prądu. Jak podpiszesz umowę dystrybucyjną, dystrybutor zamontuje u Ciebie licznik. Zawarcie umowy o dystrybucję lub umowy kompleksowej nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, oprócz oczywiście regularnej opłaty za dostarczone kilowatogodziny (kWh) według faktury prądu.

Twój rachunek jest zbyt wysoki? Chcesz mniej płacić za prąd? Sprawdź oferty i cenniki nowych sprzedawców prądu!

Back to top